Koncerty a výstavy aktuálně

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
zve na výstavu Jiřího Kobra „ZAHRADA UZAVŘENÁ“
6. června – 15. října 2017
na terasách zahrady Břevnovského kláštera

Více na stránce Kulturní akce.

6. 6. 2017