Pronájmy reprezentačních prostor kláštera pro kulturní akce, firemní akce a svatby

Podrobnosti k níže uvedeným informacím o možnostech pronájmu vám sdělí p. Iva Kuchařová:
220 406 111 (případně 220 406 270),
nebo p. Petr Šátek (IN CATERING s.r.o.):
736 753 053

Informace o možnostech civilního svatebního obřadu v klášterním areálu vám podá p. Dominik Drong (klaster/zav./brevnov.cz).

Pro kulturní akce,

zejména koncerty, nabízíme Tereziánský sál.

Pro firemní akce,

jako jsou konference, galavečeře, rauty nebo firemní prezentace nabízíme

– v patře prelatury: Tereziánský sál, Opatskou jídelnu a přilehlé salonky;

– nádvoří prelatury,

– v přízemí prelatury je k dispozici Benediktinská vinárna, Sala terrena a další salonky.


Pronájmy pro svatby

V kostele svaté Markéty lze uzavřít pouze církevní sňatek. Vzhledem k tomu, že každý sňatek je věcí navýsost individuální, je nezbytné projednat všechny potřebné náležitosti s farářem.


Pro snoubence, kteří nejsou pokřtění, lze v areálu kláštera uspořádat civilní svatební obřad. Pro tyto účely jsme pro Vás připravili dvě varianty.

První varianta: v Tereziánském sále
Tereziánský sál je největší a nejkrásnější ze sálů v prelatuře kláštera.
V ceně je stůl pro oddávajícího, základní kytice na stůl, tác na prsteny, židle (do 100 ks), přípitek pro pět osob. K dispozici je klavír – klavíristu je potřeba si domluvit.
Snoubenci a rodinní příslušníci (max. 10 aut) mohou parkovat na parkovišti u prelatury. Ostatní hosté musí zaparkovat na parkovišti před areálem kláštera.
V prostorách kláštera je zákaz kouření, rozhazování rýže, okvětních lístků, konfet, foukat bublifuk apod.

Druhá varianta: v zahradě
Klášterní zahrada je veřejnosti přístupný park, nemůžeme tedy zaručit úplné soukromí. Proto jsme pro vás vybrali louku za pavilonem Vojtěška, která poskytuje více soukromí, potřebného pro uspořádání svatebního obřadu. V jiných částech zahrady obřad není možný.
V případě nepřízně počasí se obřad uskuteční v horním sále pavilonu Vojtěška s kapacitou 40–50 osob, většinou stojících.
V ceně je stůl pro oddávajícího, základní kytice na stůl, tác na prsteny, židle (32 ks), slavobrána, přípitek pro pět osob. Snoubenci mohou vjet do areálu a zaparkovat u kostela dle instrukcí pověřeného pracovníka kláštera. Ostatní hosté musí využít parkoviště před areálem kláštera.

Ceník pronájmů prostor pro civilní svatby (včetně DPH)

Tereziánský sál 15 000,- Kč
Obřad v zahradě  8000,- Kč

Pronájem je na 90 minut celkem; 30 min před obřadem se mohou scházet hosté a hodinu máte na obřad, focení a gratulace. Poté je třeba prostor obřadu opustit, k fotografování pak lze využívat zbylou část areálu a zahrady.

Termín Vašeho obřadu je třeba domluvit také na matrice manželství odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 6.

V případě jakýchkoliv dotazů, nebo pro domluvení (nezávazné) prohlídky prostor nás neváhejte kontaktovat: klaster[zav.]brevnov.cz.

Svatební hostina

V břevnovském klášterním areálu lze uspořádat hostinu po církevním i civilním sňatku:
– v reprezentačních prostorech kláštera,
– v Klášterním šenku.

Rádi pomůžeme i s ostatními službami, které se ke svatbě vážou. V Hotelu Adalbert můžete ubytovat přespolní svatebčany a mít zde po celý den k dispozici zázemí v hotelovém apartmá.

Reprezentační prostory kláštera obrazem