Pronájmy reprezentačních prostor kláštera pro kulturní akce, firemní akce a svatby

Společný kontaktní e-mail: pronajmy@brevnov.cz

Podrobnosti k níže uvedeným informacím o možnostech pronájmu vám sdělí:

Petr Šátek – pronájmy prostor
tel: 220 406 286
GSM: 736 753 053
e-mail: petr.satek@brevnov.cz

Tomáš Fekiač – svatby, pronájmy
tel: 220 406 286
GSM: 702 284 237
e-mail: tomas.fekiac@brevnov.cz

Iva Kuchařová – pronájmy, koncerty
tel: 220 406 270
GSM: 728 073 584
e-mail: iva.kuchar@brevnov.cz

Pro kulturní akce,

zejména koncerty, nabízíme Tereziánský sál.

Pro firemní akce,

jako jsou konference, galavečeře, rauty nebo firemní prezentace nabízíme
– v patře prelatury: Tereziánský sál, Opatskou jídelnu a přilehlé salonky;
– nádvoří prelatury,
– v přízemí prelatury je k dispozici Benediktinská vinárna, Sala terrena a další salonky.

Pronájmy pro svatby

Církevní sňatek katolického obřadu je možné uzavřít pouze v kostele svaté Markéty. Protože každý sňatek je záležitostí individuální, je nezbytné projednat všechny potřebné náležitosti s farářem.

Pro snoubence, kteří nejsou pokřtění, lze v areálu kláštera uspořádat civilní svatební obřad. Pro tyto účely jsme pro vás připravili dvě varianty.

První varianta: v Tereziánském sále
Tereziánský sál je největší a nejkrásnější ze sálů v prelatuře kláštera.
V ceně je stůl pro oddávajícího, základní kytice na stůl, tác na prsteny, židle (do 100 ks), přípitek pro pět osob. K dispozici je klavír – klavíristu je potřeba si domluvit.
Snoubenci a rodinní příslušníci (max. 10 aut) mohou parkovat na parkovišti u prelatury. Ostatní hosté musí zaparkovat na parkovišti před areálem kláštera.
V prostorách kláštera je zákaz kouření, rozhazování rýže, okvětních lístků, konfet, foukat bublifuk apod.

Druhá varianta: v zahradě
Klášterní zahrada je veřejnosti přístupný park, nemůžeme tedy zaručit úplné soukromí. Proto jsme pro vás vybrali louku za pavilonem Vojtěška, která poskytuje více soukromí, potřebného pro uspořádání svatebního obřadu. V jiných částech zahrady obřad není možný.
V případě nepřízně počasí se obřad uskuteční v horním sále pavilonu Vojtěška s kapacitou 40–50 osob, většinou stojících.
V ceně je stůl pro oddávajícího, základní kytice na stůl, tác na prsteny, židle (32 ks), slavobrána, přípitek pro pět osob. Snoubenci mohou vjet do areálu a zaparkovat u kostela dle instrukcí pověřeného pracovníka kláštera. Ostatní hosté musí využít parkoviště před areálem kláštera.

Ceník pronájmů prostor pro civilní svatby (bez DPH)

Tereziánský sál 13 000,- Kč
Obřad v zahradě  7000,- Kč

Pronájem je na 90 minut celkem; 30 min před obřadem se mohou scházet hosté a hodinu máte na obřad, focení a gratulace. Poté je třeba prostor obřadu opustit, k fotografování pak lze využívat zbylou část areálu a zahrady.
Termín Vašeho obřadu je třeba domluvit také na matrice manželství odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 6.

Svatební hostina

V břevnovském klášterním areálu lze uspořádat hostinu po církevním i civilním sňatku v reprezentačních prostorech kláštera.
Rádi pomůžeme i s ostatními službami, které se ke svatbě vážou. V hotelu Adalbert můžete ubytovat přespolní svatebčany a mít zde po celý den k dispozici zázemí v hotelovém apartmá.

V případě jakýchkoliv dotazů, nebo pro domluvení (nezávazné) prohlídky prostor nás neváhejte kontaktovat: pronajmy@brevnov.cz.

Pronájmy reprezentačních prostor provozuje Správa Břevnovského kláštera s.r.o.
IČO: 058 09 673  /  DIČ: CZ 058 09 673
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 270669.
Plánek areálu kláštera (pdf)     Návštěvní řád areálu kláštera (pdf)

Společenské akce i svatby jsou limitovány aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády ČR.
Aktuální informace k opatřením vizte na www.vlada.cz nebo na www.mzcr.cz.

Reprezentační prostory kláštera ve fotogalerii.