Prohlídky kláštera

Pro návštěvníky je zpřístupněna bazilika sv. Markéty, krypta z 11. století a prelatura s Tereziánským sálem.
Prohlídky na uvedené trase jsou možné pouze s průvodcem – zaměstnancem kláštera nebo řeholníkem.
Klášter není bezbariérový objekt. S ohledem na provoz kláštera je změna programu prohlídek vyhrazena.

OD PÁTKU 18. 12. 2020 SE PROHLÍDKY KLÁŠTERA NEKONAJÍ.
PŘEHLED PROVOZNÍCH ZMĚN V AREÁLU KLÁŠTERA NAJDETE V AKTUALITÁCH NA ÚVODNÍ STRÁNCE.
-----

Výchozím místem prohlídek je klášterní fortna-infocentrum v bývalé sýpce.
Otevírací doba fortny-infocentra:  pondělí až pátek  8.30–17.30  //  sobota a neděle  9.00–17.30
tel.: 220 406 111 // e-mail: klaster@brevnov.cz

Začátky pravidelných víkendových prohlídek s průvodcem v českém jazyce

letní čas                                          „zimní“ (SEČ) čas
sobota: 10.00; 14.00; 16.00            sobota: 10.00; 14.00
neděle: 11.00; 14.00; 16.00            neděle: 11.00; 14.00

Pravidelné víkendové prohlídky v uvedených hodinách není obvykle třeba objednávat pro jednotlivce a skupiny menší než 10 osob; je vhodné si telefonicky (220 406 111) ověřit, zda již není kapacita prohlídky v daném čase naplněna. Pro větší organizované skupiny, zejména počítají-li se zaparkováním autobusu, je vhodné si prohlídku o víkendu objednat, nejlépe mimo výše uvedené časy pravidelných prohlídek.

Objednávky prohlídek ve všední dny

Ve všední dny se prohlídky kláštera konají jen pro předem objednané zájemce, mezi 10.00 až 16.00.
Na váš objednávkový e-mail odpovíme zpravidla do jednoho týdne.
Antonín Rückl, e-mail: klaster@brevnov.cz

Objednávky prohlídek pro základní školy, střední školy a pro rodiny s dětmi

Martin Ševeček O.S.B., tel. 606 481 576, e-mail: martinosb@centrum.cz

Vstupné

dospělí: 100 Kč
důchodci (senioři 65+) a studenti od 15 let (mládež 15+): 60 Kč
děti od 7 do 14 let vč. a ZTP [po předložení průkazu]: 50 Kč
děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma
Vstupné je třeba uhradit před začátkem prohlídky v CZK; nelze platit bezhotovostně
.
Eintrittspreis  //  Admission fee  //  Входная плата

Zaměstnanci kláštera a řeholníci zajišťují pouze prohlídky kláštera v rámci výše uvedené prohlídkové trasy, nikoli prohlídky pivovaru, které si organizuje a provádí tamní personál. V případě zájmu o prohlídku kláštera i pivovaru v průběhu jednoho dne je nutné vždy objednávat prohlídky tak, aby proběhly v pořadí 1. klášter (kontakt vizte výše), 2. pivovar (kontakt zde). Prohlídka pivovaru (ani případná ochutnávka tamní produkce) není zahrnuta v ceně vstupného na klášterní prohlídkový okruh.

Zahrada břevnovského kláštera

Klauzurní část svatomarkétské zahrady, v níž stojí samotný objekt kláštera, je přístupná zdarma,
denně od 6.45 do 20.00.
Interiér přízemí zahradního pavilonu zvaného Vojtěška, legendického místa setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava II. při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem.
Horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí zahrady, směrem k Větrníku) je z klauzurní zahrady přístupný ve výše uvedených hodinách, tj. od 6.45 do 20.00.
Ostatní vstupy do horního sadu – od západu nad hřbitovem, ze severu z ulic Myslivečkova a Na Větrníku a také východně z ulic Markétská a Radimova – jsou otevřeny stále.
Více informací najdete na stránce Zahrada břevnovského kláštera.

Břevnovský hřbitov

je přístupný z ulice „U Vojtěšky“, směrem od plochodrážního stadionu.
Hřbitov není součástí areálu kláštera ani prohlídkové trasy.
Podrobné informace o břevnovském hřbitově uvádí Bonifác Holub v Pamětech farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí z roku 1890, 2. vydání 2014; stručné shrnutí najdete ZDE.
Monograficky o hřbitově pojednává brožura Julie Jindrákové, textem a obrazem provázející tímto památným místem; k dostání v klášterním obchůdku.

Další informace

o nabídce služeb pro návštěvníky břevnovského kláštera najdete na stránkách hotelu Adalbert, Klášterního šenku a sýpky.

Užitečné informace nejen o břevnovském klášteře najdete též na webových stránkách Klášterní stezky.

Parkování před areálem kláštera

je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování.
Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Prohlédněte si areál kláštera, nebo interiéry některých objektů.