Prohlídky kláštera

Benediktinská komunita zpřístupňuje pro veřejnost část interiérů břevnovského kláštera formou komentovaných prohlídek s průvodcem, jímž je zaměstnanec kláštera nebo mnich.
Prohlídkový okruhbazilika sv. Markétykrypta z 11. stoletíprelatura s Tereziánským sálem.
Kapacita prohlídky: max. 50 osob. Délka prohlídky: cca 90 minut. Klášter není bezbariérový objekt.
Výchozí místo prohlídek: infocentrum v sýpce – vizte plánek areálu kláštera (pdf).
S ohledem na provoz kláštera je změna rozsahu a programu prohlídek vyhrazena;
informace o případných změnách zveřejňujeme v aktualitách.

Vstupné

dospělí: 120 Kč
důchodci (senioři 65+) a studenti od 15 let (mládež 15+): 80 Kč
děti od 7 do 14 let vč. a ZTP: 60 Kč
děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma
Vstupné je třeba uhradit před začátkem prohlídky v CZK; nelze platit bezhotovostně
.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Začátky víkendových prohlídek

sobota:   10.00    14.00    16.00
neděle:   11.00    14.00    16.00
--------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlídky ve všedních dnech

jsou možné pouze po předcházející domluvěVšechny zájemce o prohlídku kláštera ve všední den prosíme, aby se objednávali alespoň s týdenním předstihem (z provozních důvodů není vždy možné uskutečnit prohlídku kláštera v poptávaném termínu).
Prohlídky ve všedních dnech se mohou konat
 pouze se začátky v rozmezí od 10.00 do 16.00.
Antonín Rückl, e-mail: klaster@brevnov.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlídky pro základní a střední školy

Prohlídková trasa: barokní kostel sv. Markéty, krypta kostela z 11. století a zahradní pavilon Vojtěška.
Délka prohlídky je cca 90 minut, program může být mírně upraven podle aktuálního provozu v areálu.
Pro předem ohlášené školní třídy či skupiny.
Martin Ševeček O.S.B., e-mail: martinosb@centrum.cz

V měsíci červenci br. Martin také zve na prohlídky kláštera pro rodiny s dětmi a pro skupiny dětí z letních táborů – Po stopách svatého Vojtěcha. V prohlídce uvidíte baziliku svaté Markéty, románskou kryptu a pramen potoka Brusnice. Závazné objednávky posílejte na adresu martinosb@centrum.cz.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tematické programy pro mateřské a základní školy

pořádá břevnovská farnost ve spolupráci s benediktinským klášterem;
podrobné informace o těchto programech najdete ZDE.
Ivana Rabiňáková, e-mail: ivana.rabinakova@seznam.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------

Zahrada břevnovského kláštera

Klášterní zahrada je přístupná zdarma, denně od 6.45 do 20.00.
Interiér přízemí pavilonu Vojtěška je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem.
Horní sad (severně od kláštera nad zahradou, směrem k Větrníku) je ze zahrady přístupný v uvedených hodinách, tj. od 6.45 do 20.00. Ostatní vstupy do horního sadu – od západu nad hřbitovem, ze severu z ulic Myslivečkova a Na Větrníku a východně z ulic Markétská a Radimova – jsou otevřeny stále.
Podrobné informace najdete na stránce Zahrada břevnovského kláštera.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro návštěvníky

Pravidelné víkendové prohlídky ve výše uvedených hodinách není obvykle třeba objednávat pro jednotlivce, rodiny a skupiny menší než 10 osob. Je možné si telefonicky (220 406 111) nebo mailem (klaster@brevnov.cz) ověřit, zda již není kapacita prohlídky v daném čase naplněna nebo zda v daném termínu není omezen rozsah prohlídkové trasy. Pro větší organizované skupiny (10+), zejména počítají-li se zaparkováním autobusu, je vhodné si prohlídku o víkendu objednat.

Břevnovský hřbitov není součástí areálu kláštera ani prohlídkové trasy; je přístupný z ulice „U Vojtěšky“, směrem od plochodrážního stadionu. Brožura Julie Jindrákové, textem a obrazem provázející hřbitovem je k dostání v klášterním obchůdku.

Zaměstnanci kláštera a řeholníci zajišťují pouze prohlídky kláštera v rámci výše uvedené prohlídkové trasy, nikoli prohlídky pivovaru, které si organizuje a provádí tamní personál. V případě zájmu o prohlídku kláštera i pivovaru v průběhu jednoho dne je nutné vždy objednávat prohlídky tak, aby proběhly v pořadí 1. klášter (kontakt vizte výše), 2. pivovar (kontakt zde). Prohlídka pivovaru (ani případná ochutnávka tamní produkce) není zahrnuta v ceně vstupného na klášterní prohlídkový okruh.

V interiérech objektů zařazených do prohlídkové trasy (případně v dalších vyznačených prostorách) je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace bez předchozí domluvy a písemného souhlasu vedení kláštera. Vizte též ZDE.
Použití fotografií, videozáznamů aj. pořízených ve vnějších částech areálu kláštera ke komerčním účelům (reklama apod.) je zakázáno bez předchozí domluvy a písemného souhlasu vedení kláštera.

V celém areálu břevnovského kláštera platí zákaz volného pohybu psů a jiných zvířat (tj. psi a jiná zvířata pouze na vodítku!). Majitelé jsou povinni po svých zvířatech uklízet.

Do interiérů prohlídkového okruhu je vstup se psy a jinými zvířaty zakázán (včetně zvířat v přepravkách, zavazadlech apod.).

V celém areálu kláštera platí zákaz jízdy na kolech, koloběžkách apod. Jízdní kola, segway aj. lze odkládat pouze na místech k tomu vyhrazených (jsou označena při cestě od hlavní brány). Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat a obtěžovat jiné návštěvníky.

Parkování před areálem kláštera je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč s časem zaparkování. Nevlastníte-li parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Prohlédněte si areál kláštera, nebo interiéry některých objektů.