Prohlídky kláštera

Prohlídky klášterního areálu

Pro návštěvníky je zpřístupněna barokní bazilika sv. Markéty, románská krypta z 11. století a barokní prelatura s Tereziánským sálem.
Prohlídková trasa trvá přibližně 90 minut.
 

Začátky pravidelných prohlídek s průvodcem v českém jazyce

letní čas:

sobota: 10.00; 14.00; 16.00

neděle: 11.00; 14.00; 16.00


„zimní“ (SEČ) čas:

sobota: 10.00; 14.00

neděle: 11.00; 14.00


Objednávky prohlídek ve všední dny

Antonín Rückl, e-mail: klaster/zav./brevnov.cz

Ve všední dny se prohlídky kláštera konají jen pro předem objednané skupiny (min. 10 osob);
začátky prohlídek lze objednávat pro časové rozmezí od 9.00 do 16.00.

Pravidelné prohlídky v sobotu a v neděli ve výše uvedených hodinách není třeba objednávat.

V případě zájmu o prohlídku kláštera i pivovaru v průběhu jednoho dne je z provozních důvodů vhodné objednávat časy prohlídky v pořadí 1. klášter (kontakt vizte výše), a až následně 2. pivovar (kontakt zde).

Objednávky prohlídek pro děti (prohlídky pro základní a střední školy)

Martin Ševeček O.S.B., tel. 606 481 576, e-mail: martinosb/zav./centrum.cz

Vstupné

dospělí 80 Kč
studenti, důchodci 50 Kč


Několik upozornění pro návštěvníky

Klauzurní, tj. dolní část klášterní zahrady, v níž stojí samotný objekt kláštera, je veřejnosti přístupná denně od 6:45 do 20:00; pavilon zvaný Vojtěška, podle legendy místo setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem.

Tzv. horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí) je otevřen stále.

Břevnovský hřbitov (západně od klášterní zahrady) je přístupný z ulice „U Vojtěšky“, směrem od plochodrážního stadionu; hřbitov není součástí areálu kláštera ani prohlídkové trasy.

S ohledem na provoz kláštera je změna programu prohlídek vyhrazena. Veškeré změny jsou vyvěšeny také na informačních tabulích v areálu kláštera a též na fortně kláštera.
 

Prohlédněte si areál kláštera, nebo interiéry některých objektů.