Prohlídky kláštera

Pro návštěvníky je zpřístupněna bazilika sv. Markétykrypta z 11. stoletíprelatura s Tereziánským sálem.
Prohlídky na uvedené trase jsou možné pouze s průvodcem – zaměstnancem kláštera nebo řeholníkem.
Klášter není bezbariérový objekt. S ohledem na provoz kláštera je změna programu prohlídek vyhrazena.
Výchozím místem prohlídek je klášterní fortna-infocentrum v bývalé sýpce.

Prohlídky kláštera se konají v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády ČR.
Aktuální informace k opatřením vizte na www.vlada.cz nebo na www.mzcr.cz.

Začátky pravidelných víkendových prohlídek

letní čas                                                 „zimní“ (SEČ) čas
sobota: 10.00; 14.00; 16.00                  sobota: 10.00; 14.00
neděle: 11.00; 14.00; 16.00                  neděle: 11.00; 14.00

Je vhodné si zde (nebo v aktualitách), příp. telefonicky (220 406 111) nebo e-mailem (klaster@brevnov.cz) ověřit, zda již není kapacita prohlídky v daném čase naplněna. Pro větší skupiny je vhodné si prohlídku o víkendu objednat (alespoň s týdenním předstihem), nejlépe mimo časy pravidelných prohlídek.

Upozornění pro návštěvníky: v sobotu 27. a v neděli 28. listopadu 2021 budou všechny prohlídky bez prelatury [příprava a přenos adventního koncertu ČT z Tereziánského sálu].

Objednávky prohlídek ve všední dny

Ve všední dny se prohlídky kláštera konají jen pro předem objednané zájemce, mezi 10.00 až 16.00.
Prohlídky ve všedních dnech objednávejte pokud možno alespoň s týdenním předstihem.
Antonín Rückl, e-mail: klaster@brevnov.cz

Objednávky prohlídek pro základní a střední školy

Martin Ševeček O.S.B., tel. 606 481 576, e-mail: martinosb@centrum.cz

Vstupné

dospělí: 120 Kč
důchodci (senioři 65+) a studenti od 15 let (mládež 15+): 80 Kč
děti od 7 do 14 let vč. a ZTP [po předložení průkazu]: 60 Kč
děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma
Vstupné je třeba uhradit před začátkem prohlídky v CZK; nelze platit bezhotovostně
.
Eintrittspreis   /   Admission fee   /   Входная плата

Zaměstnanci kláštera a řeholníci zajišťují pouze prohlídky kláštera v rámci výše uvedené prohlídkové trasy, nikoli prohlídky pivovaru, které si organizuje a provádí tamní personál. V případě zájmu o prohlídku kláštera i pivovaru v průběhu jednoho dne je nutné vždy objednávat prohlídky tak, aby proběhly v pořadí 1. klášter (kontakt vizte výše), 2. pivovar (kontakt zde). Prohlídka pivovaru (ani případná ochutnávka tamní produkce) není zahrnuta v ceně vstupného na klášterní prohlídkový okruh.

Zahrada břevnovského kláštera

Klauzurní část svatomarkétské zahrady, v níž stojí samotný objekt kláštera, je přístupná zdarma,
denně od 6.45 do 20.00.
Interiér přízemí zahradního pavilonu zvaného Vojtěška, legendického místa setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava II. při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem.
Horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí zahrady, směrem k Větrníku) je z klauzurní zahrady přístupný ve výše uvedených hodinách, tj. od 6.45 do 20.00.
Ostatní vstupy do horního sadu – od západu nad hřbitovem, ze severu z ulic Myslivečkova a Na Větrníku a také východně z ulic Markétská a Radimova – jsou otevřeny stále.
Podrobné informace najdete na stránce Zahrada břevnovského kláštera.

Břevnovský hřbitov

není součástí areálu kláštera ani prohlídkové trasy; je přístupný z ulice „U Vojtěšky“, směrem od plochodrážního stadionu. Informace o historii hřbitova uvádí Bonifác Holub v Pamětech farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí, 2. vydání 2014; stručné shrnutí najdete ZDE. Brožura Julie Jindrákové, textem a obrazem provázející hřbitovem je k dostání v klášterním obchůdku.

Parkování před areálem kláštera

je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování.
Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Plánek areálu kláštera (pdf)     Návštěvní řád areálu kláštera (pdf)

Prohlédněte si areál kláštera, nebo interiéry některých objektů.