Prohlídky kláštera

Pro návštěvníky je zpřístupněna bazilika sv. Markétykrypta z 11. stoletíprelatura s Tereziánským sálem.
Prohlídky na uvedené trase jsou možné pouze s průvodcem – zaměstnancem kláštera nebo řeholníkem.
Celá prohlídka trvá cca 90 minut; kapacita prohlídky je max. 50 osob. Klášter není bezbariérový objekt.
S ohledem na provoz kláštera je změna programu prohlídek vyhrazena; informace o případné změně nebo o provozním omezení zveřejňujeme zde. Výchozím místem prohlídek je fortna-infocentrum v sýpce.
Plánek areálu kláštera (pdf).

Začátky pravidelných víkendových prohlídek

sobota:   10.00    14.00    16.00
neděle:   11.00    14.00    16.00
----------------------------------------------------------------------------------------

Prohlídky ve všedních dnech

jsou možné pouze po předcházející domluvěVšechny zájemce o prohlídku kláštera ve všední den prosíme, aby se objednávali alespoň s týdenním předstihem. Prohlídky ve všedních dnech se mohou konat pouze v rozmezí od 10.00 do 16.00.
Antonín Rückl, e-mail: klaster@brevnov.cz
----------------------------------------------------------------------------------------

Objednávky prohlídek pro základní a střední školy

Martin Ševeček O.S.B., e-mail: martinosb@centrum.cz
----------------------------------------------------------------------------------------

Vstupné

dospělí: 120 Kč
důchodci (senioři 65+) a studenti od 15 let (mládež 15+): 80 Kč
děti od 7 do 14 let vč. a ZTP [po předložení průkazu]: 60 Kč
děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma
Vstupné je třeba uhradit před začátkem prohlídky v CZK; nelze platit bezhotovostně
.

Zaměstnanci kláštera a řeholníci zajišťují pouze prohlídky kláštera v rámci výše uvedené prohlídkové trasy, nikoli prohlídky pivovaru, které si organizuje a provádí tamní personál. V případě zájmu o prohlídku kláštera i pivovaru v průběhu jednoho dne je nutné vždy objednávat prohlídky tak, aby proběhly v pořadí 1. klášter (kontakt vizte výše), 2. pivovar (kontakt zde). Prohlídka pivovaru (ani případná ochutnávka tamní produkce) není zahrnuta v ceně vstupného na klášterní prohlídkový okruh.

Zahrada břevnovského kláštera

Klauzurní část svatomarkétské zahrady, v níž stojí samotný objekt kláštera, je přístupná zdarma,
denně od 6.45 do 20.00.
Interiér přízemí zahradního pavilonu zvaného Vojtěška, legendického místa setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava II. při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem.
Horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí zahrady, směrem k Větrníku) je z klauzurní zahrady přístupný ve výše uvedených hodinách, tj. od 6.45 do 20.00.
Ostatní vstupy do horního sadu – od západu nad hřbitovem, ze severu z ulic Myslivečkova a Na Větrníku a také východně z ulic Markétská a Radimova – jsou otevřeny stále.
Podrobné informace najdete na stránce Zahrada břevnovského kláštera.

Břevnovský hřbitov není součástí areálu kláštera ani prohlídkové trasy; je přístupný z ulice „U Vojtěšky“, směrem od plochodrážního stadionu. Brožura Julie Jindrákové, textem a obrazem provázející hřbitovem je k dostání v klášterním obchůdku.

Upozornění pro návštěvníky

V celém areálu břevnovského kláštera platí zákaz volného pohybu psů a jiných zvířat (tj. psi a jiná zvířata pouze na vodítku!). Majitelé jsou povinni po svých zvířatech uklízet.
Do interiérů prohlídkového okruhu je vstup se psy a jinými zvířaty zakázán (včetně zvířat v přepravkách, zavazadlech apod.).

Parkování před areálem kláštera

je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování.
Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Prohlédněte si areál kláštera, nebo interiéry některých objektů.