Prohlídky kláštera

Pro návštěvníky je zpřístupněna bazilika sv. Markéty, krypta z 11. století a prelatura s Tereziánským sálem.
Prohlídková trasa trvá přibližně 90 minut.
K
lášter není bezbariérový objekt.

Výchozím místem prohlídek je fortna / infocentrum v Klášterní sýpce.
Otevírací doba fortny / infocentra:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz

Začátky pravidelných prohlídek s průvodcem v českém jazyce

letní čas:                                         „zimní“ (SEČ) čas:
sobota: 10.00; 14.00; 16.00            sobota: 10.00; 14.00
neděle: 11.00; 14.00; 16.00            neděle: 11.00; 14.00

S ohledem na provoz kláštera je změna programu prohlídek vyhrazena.
ZMĚNY JSOU OZNAMOVÁNY V AKTUÁLNÍCH INFORMACÍCH (pravý sloupec na úvodní stránce).

Objednávky prohlídek ve všední dny

Antonín Rückl, e-mail: klaster@brevnov.cz

Ve všední dny se prohlídky kláštera konají jen pro předem objednané skupiny (min. 10 osob).
Začátky prohlídek ve všedních dnech lze objednávat pro časové rozmezí od 9.00 do 16.00.

Pravidelné prohlídky v sobotu a v neděli ve výše uvedených hodinách není obvykle třeba objednávat pro jednotlivce a skupiny menší než 10 osob.
Pro organizované skupiny větší než 10 osob (zájezdy apod., zejména pokud počítají se zaparkováním autobusu), je nutné si prohlídku o víkendu objednat, nejlépe mimo uvedené časy pravidelných prohlídek.

Prohlídky v interiérech na výše uvedené trase jsou možné pouze s průvodcem.
Výklad v prostorách kláštera může podávat pouze průvodce – zaměstnanec kláštera nebo řeholník.

Zaměstnanci kláštera a řeholníci zajišťují pouze prohlídky kláštera v rámci výše uvedené prohlídkové trasy, nikoli prohlídky pivovaru, které si organizuje a provádí tamní personál.
V případě zájmu o prohlídku kláštera i pivovaru v průběhu jednoho dne je nutné vždy objednávat prohlídky tak, aby proběhly v pořadí 1. klášter (kontakt vizte výše), 2. pivovar (kontakt zde).
Prohlídka pivovaru (ani případná ochutnávka tamní produkce) není zahrnuta v ceně vstupného na klášterní prohlídkový okruh.

Objednávky prohlídek pro základní a střední školy

Martin Ševeček O.S.B., tel. 606 481 576, e-mail: martinosb@centrum.cz

Vstupné

dospělí: 100 Kč
důchodci (senioři 65+) a studenti od 15 let (mládež 15+): 60 Kč
děti od 7 do 14 let vč. a ZTP [po předložení průkazu]: 50 Kč
děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma
Vstupné je třeba uhradit před začátkem prohlídky v CZK; nelze platit bezhotovostně.

Eintrittspreis / Admission fee / Входная плата

Zahrada břevnovského kláštera

Klauzurní část svatomarkétské zahrady, v níž stojí samotný objekt kláštera, je přístupná zdarma,
denně od 6.45 do 20.00.
Interiér přízemí zahradního pavilonu zvaného Vojtěška, legendického místa setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava II. při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem.

Horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí zahrady, směrem k Větrníku) je z klauzurní zahrady přístupný ve výše uvedených hodinách, tj. od 6.45 do 20.00.
Ostatní vstupy do horního sadu – od západu nad hřbitovem, ze severu z ulic Myslivečkova a Na Větrníku a také východně z ulic Markétská a Radimova – jsou otevřeny stále.

Břevnovský hřbitov

je přístupný z ulice „U Vojtěšky“, směrem od plochodrážního stadionu.
Hřbitov není součástí areálu kláštera ani prohlídkové trasy.

Více informací o zahradě břevnovského kláštera najdete na stránce o klášterním hospodářství.

Podrobné informace o břevnovském hřbitově uvádí např. Bonifác Holub v Pamětech farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí z roku 1890, 2. vydání 2014; monograficky brožura Julie Jindrákové, textem a obrazem provázející tímto památným místem; k dostání na fortně / infocentru břevnovského kláštera.

Užitečné informace nejen o břevnovském klášteře najdete též na webových stránkách Klášterní stezky.

Orientační plánek klášterního areálu pdf.

Prohlédněte si areál kláštera, nebo interiéry některých objektů.