Prohlídky kláštera

jsou do odvolání zrušeny v celém rozsahu – PROVOZNÍ OMEZENÍ SLEDUJTE V AKTUALITÁCH!
-----

Pro návštěvníky je zpřístupněna bazilika sv. Markéty, krypta z 11. století a prelatura s Tereziánským sálem.
Prohlídková trasa trvá přibližně 90 minut.
K
lášter není bezbariérový objekt.

Výchozím místem prohlídek je klášterní fortna / infocentrum v bývalé sýpce.
Otevírací doba fortny / infocentra:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz

Začátky pravidelných prohlídek s průvodcem v českém jazyce

letní čas:                                         „zimní“ (SEČ) čas:
sobota: 10.00; 14.00; 16.00            sobota: 10.00; 14.00
neděle: 11.00; 14.00; 16.00            neděle: 11.00; 14.00

S ohledem na provoz kláštera je změna programu prohlídek vyhrazena.

Objednávky prohlídek ve všední dny

Antonín Rückl, e-mail: klaster@brevnov.cz

Ve všední dny se prohlídky kláštera konají jen pro předem objednané skupiny (min. 10 osob).
Začátky prohlídek ve všedních dnech lze objednávat pro časové rozmezí od 9.00 do 16.00.
Na váš objednávkový e-mail odpovíme zpravidla do jednoho týdne.

Pravidelné prohlídky v sobotu a v neděli ve výše uvedených hodinách není obvykle třeba objednávat pro jednotlivce a skupiny menší než 10 osob.
Pro organizované skupiny větší než 10 osob (zájezdy apod., zejména pokud počítají se zaparkováním autobusu), je nutné si prohlídku o víkendu objednat, nejlépe mimo uvedené časy pravidelných prohlídek.

Prohlídky v interiérech na výše uvedené trase jsou možné pouze s průvodcem.
Výklad v prostorách kláštera může podávat pouze průvodce – zaměstnanec kláštera nebo řeholník.

Zaměstnanci kláštera a řeholníci zajišťují pouze prohlídky kláštera v rámci výše uvedené prohlídkové trasy, nikoli prohlídky pivovaru, které si organizuje a provádí tamní personál.
V případě zájmu o prohlídku kláštera i pivovaru v průběhu jednoho dne je nutné vždy objednávat prohlídky tak, aby proběhly v pořadí 1. klášter (kontakt vizte výše), 2. pivovar (kontakt zde).
Prohlídka pivovaru (ani případná ochutnávka tamní produkce) není zahrnuta v ceně vstupného na klášterní prohlídkový okruh.

Objednávky prohlídek pro základní a střední školy

Martin Ševeček O.S.B., tel. 606 481 576, e-mail: martinosb@centrum.cz

Vstupné

dospělí: 100 Kč
důchodci (senioři 65+) a studenti od 15 let (mládež 15+): 60 Kč
děti od 7 do 14 let vč. a ZTP [po předložení průkazu]: 50 Kč
děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma
Vstupné je třeba uhradit před začátkem prohlídky v CZK; nelze platit bezhotovostně.

Eintrittspreis / Admission fee / Входная плата

Zahrada břevnovského kláštera

Klauzurní část svatomarkétské zahrady, v níž stojí samotný objekt kláštera, je přístupná zdarma,
denně od 6.45 do 20.00.
Interiér přízemí zahradního pavilonu zvaného Vojtěška, legendického místa setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava II. při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem.

Horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí zahrady, směrem k Větrníku) je z klauzurní zahrady přístupný ve výše uvedených hodinách, tj. od 6.45 do 20.00.
Ostatní vstupy do horního sadu – od západu nad hřbitovem, ze severu z ulic Myslivečkova a Na Větrníku a také východně z ulic Markétská a Radimova – jsou otevřeny stále.

Břevnovský hřbitov

je přístupný z ulice „U Vojtěšky“, směrem od plochodrážního stadionu.
Hřbitov není součástí areálu kláštera ani prohlídkové trasy.

Více informací o zahradě břevnovského kláštera najdete na stránce o klášterním hospodářství.

Podrobné informace o břevnovském hřbitově uvádí např. Bonifác Holub v Pamětech farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí z roku 1890, 2. vydání 2014; monograficky brožura Julie Jindrákové, textem a obrazem provázející tímto památným místem; k dostání v klášterním obchůdku.

Užitečné informace nejen o břevnovském klášteře najdete též na webových stránkách Klášterní stezky.

Prohlédněte si areál kláštera, nebo interiéry některých objektů.