Prohlídky kláštera

Pro návštěvníky je zpřístupněna barokní bazilika sv. Markéty, románská krypta z 11. století
a barokní prelatura s Tereziánským sálem.
Prohlídková trasa trvá přibližně 90 minut.
Klášter není bezbariérový objekt.

Výchozím místem prohlídek je fortna / infocentrum v Klášterní sýpce.
Otevírací doba fortny / infocentra:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz

Začátky pravidelných prohlídek s průvodcem v českém jazyce

letní čas:                                         „zimní“ (SEČ) čas:
sobota: 10.00; 14.00; 16.00            sobota: 10.00; 14.00
neděle: 11.00; 14.00; 16.00            neděle: 11.00; 14.00

S ohledem na provoz kláštera je změna programu prohlídek vyhrazena.
Případné změny jsou uveřejňovány v AKTUÁLNÍCH INFORMACÍCH (pravý sloupec na úvodní stránce).

Objednávky prohlídek ve všední dny

Antonín Rückl, e-mail: klaster@brevnov.cz

Ve všední dny se prohlídky kláštera konají jen pro předem objednané skupiny (min. 10 osob).

Začátky prohlídek lze objednávat pro časové rozmezí od 9.00 do 16.00.

Pravidelné prohlídky v sobotu a v neděli ve výše uvedených hodinách není třeba objednávat.

V případě zájmu o prohlídku kláštera i pivovaru v průběhu jednoho dne je vhodné objednávat prohlídky v pořadí 1. klášter (kontakt vizte výše), 2. pivovar (kontakt zde).

Výklad v prostorách kláštera může podávat pouze průvodce – zaměstnanec kláštera nebo provázející řeholník.

Zaměstnanci kláštera a řeholníci zajišťují pouze prohlídky kláštera v rámci výše uvedené prohlídkové trasy, nikoli prohlídky pivovaru, které si organizuje a provádí tamní personál.

Objednávky prohlídek pro základní a střední školy

Martin Ševeček O.S.B., tel. 606 481 576, e-mail: martinosb@centrum.cz

Vstupné

dospělí: 80 Kč
důchodci (senioři 65+) a studenti od 15 let (mládež 15+): 50 Kč
děti 7–14 let a ZTP: 30 Kč
děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma
Vstupné je třeba uhradit před začátkem prohlídky v CZK; nelze platit bezhotovostně.

Vážení návštěvníci, s ohledem na zvyšující se provozní náklady jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen vstupného. Následující úprava bude platná od 1. července 2018:
dospělí: 100 Kč
důchodci (senioři 65+) a studenti od 15 let (mládež 15+): 60 Kč
děti 7–14 let a ZTP [po předložení průkazu]: 50 Kč
děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma
[Zvýšené vstupné se nevztahuje na ty prohlídky v termínech po 1. červenci t.r., které byly objednány už před zveřejněním této úpravy a objednávka byla zaznamenána a potvrzena do 21. dubna 2018.]

Několik upozornění pro návštěvníky

Klauzurní, tj. dolní část klášterní zahrady, v níž stojí samotný objekt kláštera, je veřejnosti přístupná denně od 6:45 do 20:00.

Zahradní pavilon zvaný Vojtěška, legendické místo setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem.

Tzv. horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí zahrady) je otevřen stále.

Břevnovský hřbitov (západně od klášterní zahrady) je přístupný z ulice „U Vojtěšky“, směrem od plochodrážního stadionu. Hřbitov není součástí areálu kláštera ani prohlídkové trasy.

Užitečné informace nejen o břevnovském klášteře najdete též na edukativním webu Klášterní stezky.

Orientační plánek klášterního areálu pdf.

Prohlédněte si areál kláštera, nebo interiéry některých objektů.