Prohlídky kláštera

Pro návštěvníky je zpřístupněna bazilika sv. Markétykrypta z 11. stoletíprelatura s Tereziánským sálem.
Prohlídky na uvedené trase jsou možné pouze s průvodcem – zaměstnancem kláštera nebo řeholníkem.
Celá prohlídka trvá cca 90 minut; kapacita prohlídky je max. 50 osob. Klášter není bezbariérový objekt.
Výchozím místem prohlídek je fortna-infocentrum v sýpce – vizte též plánek areálu kláštera (pdf).
S ohledem na provoz kláštera je změna programu prohlídek vyhrazena.

Vstupné

dospělí: 120 Kč
důchodci (senioři 65+) a studenti od 15 let (mládež 15+): 80 Kč
děti od 7 do 14 let vč. a ZTP: 60 Kč
děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma
Vstupné je třeba uhradit před začátkem prohlídky v CZK; nelze platit bezhotovostně
.
----------------------------------------------------------------------------------------

Začátky víkendových prohlídek

sobota:   10.00    14.00    16.00
neděle:   11.00    14.00    16.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Prohlídky ve všedních dnech

jsou možné pouze po předcházející domluvěVšechny zájemce o prohlídku kláštera ve všední den prosíme, aby se objednávali alespoň s týdenním předstihem. Prohlídky ve všedních dnech se mohou konat pouze v rozmezí od 10.00 do 16.00.
Antonín Rückl, e-mail: klaster@brevnov.cz

Upozornění pro zájemce o prohlídku kláštera: na všední dny v srpnu 2022 již objednávky prohlídek nepřijímáme – budou probíhat rozsáhlejší úpravy v interiéru baziliky sv. Markéty. (Podrobné informace o těchto úpravách najdete ZDE.)
----------------------------------------------------------------------------------------

Prohlídky pro základní a střední školy

Prohlídková trasa: barokní kostel sv. Markéty, krypta kostela z 11. století a zahradní pavilon Vojtěška.
Délka prohlídky je cca 90 minut, program může být mírně upraven podle aktuálního provozu v areálu.
Pro předem ohlášené školní třídy či skupiny.
Martin Ševeček O.S.B., e-mail: martinosb@centrum.cz

Výročí Kryštofa Dientzenhofera
Na září 2022 br. Martin nabízí možnost speciálních prohlídek pro základní a střední školy. Budou zaměřené zejména na barokní kostel svaté Markéty – v rámci připomínky výročí stavitele Kryštofa Dientzenhofera (300 let od úmrtí, † 20. června 1722).
----------------------------------------------------------------------------------------

Tematické programy pro mateřské a základní školy

pořádá břevnovská farnost ve spolupráci s benediktinským klášterem
Ivana Rabiňáková, e-mail: ivana.rabinakova@seznam.cz
Podrobné informace o těchto programech najdete ZDE.
----------------------------------------------------------------------------------------

Zahrada břevnovského kláštera

Klauzurní část svatomarkétské zahrady, v níž stojí samotný objekt kláštera, je přístupná zdarma,
denně od 6.45 do 20.00.
Interiér přízemí zahradního pavilonu zvaného Vojtěška, legendického místa setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava II. při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem.
Horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí zahrady, směrem k Větrníku) je z klauzurní zahrady přístupný ve výše uvedených hodinách, tj. od 6.45 do 20.00.
Ostatní vstupy do horního sadu – od západu nad hřbitovem, ze severu z ulic Myslivečkova a Na Větrníku a také východně z ulic Markétská a Radimova – jsou otevřeny stále.
Podrobné informace najdete na stránce Zahrada břevnovského kláštera.
----------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro návštěvníky

Břevnovský hřbitov není součástí areálu kláštera ani prohlídkové trasy; je přístupný z ulice „U Vojtěšky“, směrem od plochodrážního stadionu. Brožura Julie Jindrákové, textem a obrazem provázející hřbitovem je k dostání v klášterním obchůdku.

Zaměstnanci kláštera a řeholníci zajišťují pouze prohlídky kláštera v rámci výše uvedené prohlídkové trasy, nikoli prohlídky pivovaru, které si organizuje a provádí tamní personál. V případě zájmu o prohlídku kláštera i pivovaru v průběhu jednoho dne je nutné vždy objednávat prohlídky tak, aby proběhly v pořadí 1. klášter (kontakt vizte výše), 2. pivovar (kontakt zde). Prohlídka pivovaru (ani případná ochutnávka tamní produkce) není zahrnuta v ceně vstupného na klášterní prohlídkový okruh.

V celém areálu břevnovského kláštera platí zákaz volného pohybu psů a jiných zvířat (tj. psi a jiná zvířata pouze na vodítku!). Majitelé jsou povinni po svých zvířatech uklízet.

Do interiérů prohlídkového okruhu je vstup se psy a jinými zvířaty zakázán (včetně zvířat v přepravkách, zavazadlech apod.).

Parkování před areálem kláštera je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč s časem zaparkování. Nevlastníte-li parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Prohlédněte si areál kláštera, nebo interiéry některých objektů.