Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Vítejte na stránkách Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, nejstaršího mužského kláštera v českých zemích.

Cílem těchto oficiálních klášterních stránek je poskytnout vám možnost seznámení s dějinami mnišství, historií břevnovského kláštera, s dnešní benediktinskou komunitou a farností.

Můžete se zde dozvědět více též o vydavatelských aktivitách kláštera, možnostech prohlídky areálu, který je národní kulturní památkou, i o kulturním dění aktuálním.

Také se můžete seznámit s dalšími nabídkami pro návštěvníky –  reprezentační sály kláštera jsou využívány též k nejrůznějším společenským akcím, v areálu najdete hotel Adalbert, Klášterní šenk a v postupně renovované bývalé klášterní sýpce další služby.

V blízkosti břevnovského kláštera se nachází letohrádek a obora Hvězda a dále poutní areál na Bílé Hoře, jehož část byla adaptována pro klášter benediktinek z komunity Venio.

Vážení návštěvníci, jste vítáni samozřejmě nejen na těchto stránkách, ale také na místech, o nichž vám zde nabízíme základní informace.
Kontaktní údaje najdete níže v zápatí stránky, jejich úplný přehled na stránce Kontakty.

Interaktivní plánek areálu (kliknutím na objekt zobrazíte podrobnosti)

Kostel sv. Markéty Hotel Adalbert*** Klášterní šenk Sýpka: fortna / infocentrum, vstupenky, obchůdek, výčep Farní úřad Konvent (klauzura) Prelatura Pavilon Vojtěška Pivovar Autoservis Hlavní brána