Knihy dostupné u knihkupců


VYDAVATELSTVÍ NOVINKY | KNIHY DOSTUPNÉ U KNIHKUPCŮ | KNIHY VYPRODANÉ | ZPRÁVY A REDAKCE


Jednotlivé knihy můžete nakupovat při návštěvě břevnovského kláštera (infocentrum) nebo objednávat v uvedených e-shopech. Ceny uvedené na této webové stránce odpovídají cenám v klášterním infocentru, ceny v e-shopech se mohou lišit. Knihy jsme tu uspořádali tak, abyste to, co k sobě patří, našli pohodlně pohromadě. Informace o knihách, které už nejsou k dispozici, hledejte v sekci »knihy vyprodané«.


Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců | Přel. Jiří Pavlík | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2021 (vyšlo 2022) | = Pietas benedictina, sešit 24 |
344 stran, šitá vazba v pevných deskách potažených plátnem |
ISBN 978-80-86882-25-3

590 Kč

► souborné vydání proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z Alexandrie, Mojžíš, Poimén, Sisoés). Tyto krátké texty — někdy jednoduché příběhy, jindy malé novely nebo i úryvky kázání, nebo naopak jen prosté příkazy v několika slovech — formovaly po staletí duchovní život na Východě i na Západě, a to nejen duchovní život mnichů a mnišek, ale všech věřících: jejich obsah se v kázáních, příručkách i radách o duchovním životě všeobecně rozšířil. Některý poustevník byl prostý a jeho rada je jednoduchá, jeho životní příklad až drsný; jiný býval dvořanem a i do jeho pouštního života se dostala jakási dvorská noblesa, s níž prchal před světem. Některé výroky jsou svázány se svým prostředím tak pevně, že je čteme jen jako informaci o tom, jak »to tehdy bylo«; jiné však jakoukoliv časovost postrádají a znějí nám překvapivě dnešně. Teprve jejich soubor dává tušit vitalitu a východiska mnišského hnutí.
Svazek obsahuje všechny kapitoly obsažené knihách vydávaných postupně v letech 2000 až 2009, tedy povzbuzení v úsilí o mnišskou dokonalost a dále kapitoly o tichosti, kajícnosti, zdrženlivosti, o boji se smilstvem, o dobrovolné chudobě, o vytrvalosti a statečnosti, o nevhodné okázalosti a škodlivosti vzájemného posuzování, o umění rozlišovat, o tom, že je třeba být stále bdělý, o nepřetržité modlitbě, o pohostinnosti a milosrdenství, o poslušnosti, o pokoře a o trpělivosti, o lásce, o jasnozřivých, o starcích, kteří dělali znamení, o ctnostném způsobu života různých otců; na závěr jsou uvedeny výroky těch, kdo dosáhli stařecké zralosti.
Nechybí předmluva překladatele textu z řečtiny, doslov o literatuře o mnišství v češtině a rejstříky.

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola | e-shop Karmelitánské knihkupectví

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva


JAN CASSIANUS. Rozmluvy 11–14 | Přel. Ondřej Koupil | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2019 | = Pietas benedictina, sešit 23 | 152 stran, šitá vazba v měkké papírové obálce | ISBN 978-80-86882-24-6

400 Kč

► Cassianův spis Rozmluvy (Collationes, Konference) patří k pokladům starověké křesťanské literatury. Autor a jeho přítel Germanus naslouchají jednotlivým mistrům egyptského mnišského života. Český překlad bude vycházet postupně v několika svazcích. V roce 2019 vycházejí rozmluvy 11–14: jejich tématy jsou duchovní DOKONALOST (11), NEPOSKVRNĚNOST (12), Boží MILOST (13) a DUCHOVNÍ POROZUMĚNÍ bibli (14). Probírají se základní motivace v duchovním životě, intimní otázky i teologicky závažná nauka o milosti a intelektuálně přitažlivá symbolická interpretace Písma. — Z latiny přeložil a komentář sestavil Ondřej Koupil, úvod napsal Vít Hušek, vstupní ilustrací doplnil Jan Koupil. Grafická spolupráce studio Stará škola.
— Překlad, komentář a úvod vznikl v grantovém projektu »Historie a interpretace Bible« na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
— Kniha vychází k 20. výročí edice Pietas benedictina vysázena písmem Neacademia Small Text (www.rosettatype.com) a s novou značkou edice. Dvoubarevný tisk na papíře Bio Top 3.

— Recenze Lukáše Drechslera na webu revue Theofil
— Záznam »knižního salonu« nakladatelství Krystal OP 13. XI. 2019 věnovaného Cassianově knize: zvuk a fotografie (hudební doprovod Jiří Kopecký), fotografie

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola | e-shop Karmelitánské knihkupectví

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva

Slovensko: e-shop Rosa.sk


Václav VENTURA. Spiritualita křesťanského mnišství 2–3 | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2010 | = Pietas benedictina, sešit 19 | 456 stran, šitá vazba v pevných deskách | ISBN 978-80-86882-14-7

480 Kč

► rozsáhlá původní práce Václava Ventury o spiritualitě křesťanského mnišství. Druhý a třetí díl vycházejí v jednom svazku. Druhý díl je věnován mnišství na Východě až po jeho obnovu v hésychazmu. Třetí díl se obrací na Západ a sleduje osudy mnišství od svatého Hieronyma až po text Regula Magistri. Kniha může sloužit jako učebnice, kompendium nebo obsáhlý průvodce pro ty, kdo se nespokojí s povrchním poznáváním. — Hlavní kapitoly a témata: Barsanúfios a Jan z Gazy, Dórotheos z Gazy, Jan Klimax/Klimak, Theodóros Stúdijský, Symeón Nový teolog, počátky hésychazmu (Diadochos z Fótiky, Izajáš Asketa, Marek Asketa, Neilos/Nil Sinajský, Athós), Hieronymus/Jeroným, Augustinus/Augustin, gallské mnišství (Honoratus, lerinské ostrovy, Eucherius, Faustus, Martinus/Martin, Sulpicius Severus, Caesarius), Irsko a Columbanus, Regula Magistri, Benedictus/Benedikt z Nursie.
— Kniha je vybavena seznamem zkratek pramenů, detailní bibliografií a rejstříky.
— Pořad Jany Beránkové o 2. dílu knihy na rádiu Proglas (2011, zvukový záznam)
— Pořad Jany Beránkové o 3. dílu knihy na rádiu Proglas (2011, zvukový záznam)
— Recenze Josefa Šrámka

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola | e-shop Karmelitánské knihkupectví

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva


APOFTHEGMATA: výroky a příběhy pouštních otců II | Přel. Jiří Pavlík | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005 | = Pietas benedictina, sešit 10 | 136 stran, šitá vazba v měkkých deskách | ISBN 80-86882-01-2

200 Kč

► druhý svazek první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (I. svazek je vyprodaný, níže je uveden III. svazek). — Druhý svazek obsahuje kapitoly o umění rozlišovat, o tom, že je třeba být stále bdělý, o nepřetržité modlitbě, o pohostinnosti a milosrdenství, o poslušnosti, o pokoře a o trpělivosti.

— Recenze Tomáše Vučky v Perspektivách, příloze Katolického týdeníku (2006/38, 19. 9. 2006)

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola | e-shop Karmelitánské knihkupectví

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva


APOFTHEGMATA: výroky a příběhy pouštních otců III | Přel. Jiří Pavlík | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008 | = Pietas benedictina, sešit 16 | 88 stran, šitá vazba v měkkých deskách | ISBN 978-80-86882-10-9

150 Kč

► třetí svazek první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (I. svazek je vyprodaný, výše je uveden II. svazek).
— Třetí svazek obsahuje kapitoly o lásce, o jasnozřivých, o starcích, kteří dělali znamení, o ctnostném způsobu života různých otců; na závěr jsou uvedeny výroky těch, kdo dosáhli stařecké zralosti.

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva


PALLADIOS. Poučné příběhy pro komořího Lausa | Přel. Jiří Pavlík | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002 | = Pietas benedictina, sešit 6 | 160 stran, šitá vazba v měkkých deskách | ISBN 80-902682-6-9

170 Kč

► příběhy egyptských mnichů sepsané biskupem Palladiem z Helenopole (asi 364–430), žákem slavného egyptského mnicha Euagria/Evagria z Pontu, pro kónstantinopolského dvořana jménem Lausos. Palladios se jako mladík vydal podobně jako Jan Cassianus do Egypta, aby poznal proslulé mnichy, jejichž životní styl a učení formulované v poučných výrocích (apofthegmata) byly přitažlivé radikalitou v následování Krista. Palladios patřil do intelektuálního okruhu Euagria/Evagria z Pontu a také svatého Jana Zlatoústého. Jeho vzpomínky na významné postavy egyptských pouštních otců jsou cenným svědectvím přímého účastníka zlaté éry starověkého mnišství. Čtenářkám a čtenářům, které zaujala apofthegmata pouštních otců, se tu otvírá širší vhled do jejich běžného života a duchovního světa. Palladios do svých poučných příběhů zařadil příklady pozitivní i ty méně následováníhodné. — Kniha je opatřena úvodními texty, seznamujícími s autorem a jeho dílem, poznámkami a rejstříky. Čtenář má také možnost seznámit se na několika stranách s tím, jak si příběhy egyptských poustevníků překládali staří Čechové ve 14. století (staročeské Životy otců). — Na stránkách Revue Theofil je postupně uveřejňován alternativní český překlad Palladiovy knihy, který pořídil Petr Fiala a jeho kolega v rámci diplomní práce na olomoucké teologické fakultě ve stejnou dobu, jako vznikal překlad Jiřího Pavlíka.

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola | e-shop Karmelitánské knihkupectví

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva

Slovensko: e-shop Rosa.sk | e-shop Artforum.sk


THEODÓRÉTOS Z KYRRU. Historia religiosa: bohumilá historie mnichů syrských | Přel. Jiří Pavlík | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005 | = Pietas benedictina, sešit 9 | 176 stran, šitá vazba v měkkých deskách |
ISBN 80-86882-00-4

280 Kč

► spis biskupa Theodóréta z Kyrru (asi 393–460) o askezi, životě a názorech křesťanských mnichů a mnišek v starověké Sýrii. Jakási »apofthegmata syrských otců«. Kniha o syrských asketech, o nichž podává zprávu na základě starší tradice i podle vlastních zážitků kultivovaný a literárně vzdělaný autor. Syrské křesťanství se od počátku vyznačovalo značně tvrdou askezí praktikovanou všemi věřícími. Dědici těchto radikálních enkratitů prvních století se stali syrští mniši. Někteří neváhali žít vystaveni na sloupu (tzv. sloupovníci, nejznámější z nich byl Symeón Sloupovník), jiní vylezli do korun stromů, zavírali se do klecí, kde je bičoval déšť a pálilo slunce, nechávali se řetězy přikovávat, aby museli žít na jednom místě. V tomto barvitém světě hledali mniši a mnišky, ti nejradikálnější i ti uměřenější, inspiraci pro svůj život v Písmu; Theodórétova kniha nás seznamuje nejen s výstředním mnišským životním stylem, ale reprodukuje množství výroků, které dokreslují tehdejší nauku o mnišském životě. Biskupové, teologové i prostí věřící hledají v té době (4. a 5. století) odpovědi na věroučné otázky: někdy diskutují, jindy si počínají velmi bojovně; tyto spory nacházejí v knize také ohlas. Radikální poustevníci a jejich zázraky měly pro dobové čtenáře sloužit jako orientační body v neklidném světě — a o jejich ostatky se v knize také svádějí boje: každý toužil přiblížit se svatosti, dotknout se posvátného. — Kniha je uvedena překladatelovou předmluvou, doplněna vysvětlivkami a rejstříkem. Jako doprovod slouží půvabné symbolické rytiny z knihy Regula emblematica z 18. století.
— Recenze Martina Bedřicha v časopise Salve 2006/2
— Recenze Mileny M. Marešové v Českém rozhlase (3. listopadu 2005)
— Recenze Tomáše Vučky v Perspektivách, příloze Katolického týdeníku (2006/38, 19. září 2006)
— Anotace Michala Řoutila v Parrhésii I/2007, s. 303n.

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola | e-shop Karmelitánské knihkupectv

Česká republika: e-shop knihkupectví Olivaí

Slovensko: e-shop Rosa.sk | e-shop Artforum.sk


Ewa WIPSZYCKA & Szymon Hiżycki OSB. Mniši – nejen ti svatí | Přel. Jan Linka | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009 | = Pietas benedictina, sešit 17 | 144 stran, šitá vazba v tvrdých deskách |
ISBN 978-80-86882-11-6

250 Kč

► knižní rozhovor mezi benediktinem Szymonem Hiżyckým a archeoložkou Ewou Wipszyckou, polskou badatelkou, která se léta zabývá studiem nejstarších sídlišť egyptským mnichů. Nejen studiem, ale i vykopávkami a cestováním po významných místech získala bohaté informace o »životním prostředí« egyptských poustevníků a cenobitů, následovníků svatého Antónia, Makaria, Pachómia a dalších. Kniha je opatřena chronologickou tabulkou, rejstříkem, nákresy a mapkou.
— O zvláštní doprovod českého překladu se postaral olomoucký teolog Jaroslav Franc: připojil doslov o svých cestách za dnešními koptskými mnichy a poskytl pro knihu své fotografie mnišských lokalit. Máme tak možnost sledovat dvě epochy egyptského křesťanského mnišství a jejich blízkost. Kniha je opatřena šitou vazbou v pevných deskách s barevným potiskem a vytištěna na papíře odolném proti stárnutí a neběleném chlórem.
— Recenze Mileny M. Marešové v Českém rozhlase (10. listopadu 2009)
— Recenze Daniela Heviera na serveru blog.martinus.sk (slovensky) (12. ledna 2010)

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva

Slovensko: e-shop Rosa.sk


Život jurských otců | Přel. Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2004 | = Pietas benedictina, sešit 8 | 128 stran, šitá vazba v měkkých deskách | ISBN 80-902682-9-3

200 Kč

► anonymní životopisy mnichů Romana, Lupicina a Eugenda, žijících v 5. století v pohoří Jura v dnešním Švýcarsku. Jedno ze základních děl západního mnišství před svatým Benediktem. Příběhy opatů jurských klášterů, jejich zvyklosti a duchovních poučení. Anonymní autor, který dobře zná prostředí horských klášterů, nás zavádí do doby, kdy se římská říše rozpadá. Obyvatelé Západu se v politicky nestálé době snaží upevňovat civilizační, kulturní a náboženské dědictví po předcích a přizpůsobovat je novým poměrům a přicházejícím národům. Aniž to tuší, kladou už základy kultury středověku. Západní mnišství s obdivem hledí na mnišství východní, hlavně na pouštní otce v Egyptě. I naši tři opati, žijící v blízkosti místa, kde odpočívají mučedníci z tzv. thébské legie svatého Mauritia/Mořice, se podílejí na snaze adaptovat východní mnišský duchovní život pro drsné podmínky alpské krajiny. Kniha je doplněna Lupicinovým a Romanovým životopisem z pera církevního historika Gregoria Turonského (Řehoře Tourského). — Svazek obsahuje úvod o dobové situaci a o samotném díle, vysvětlivky a rejstřík. — Barevné ilustrace pořídil akvarelem Miroslav Koupil.
— V roce 2017 text načetl pro Český rozhlas Vltava herec Jan Vlasák (informace o vysílání).
— Recenze Filipa Outraty v časopise Souvislosti 1/2005

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva


BENEDIKT z Nursie. Regula Benedicti = Řehole Benediktova | Přel. Alžběta Franecová OSB, Vojtěch Engelhart OSB a Ondřej Koupil, předmluvy přel. Aleš Vandrovec OSB | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998 | 312 stran, šitá vazba v tvrdých deskách potažených plátnem, přebal |
ISBN 80-238-2676-X

190 Kč

► zrcadlové česko-latinské vydání textu, který podstatně ovlivnil historii, kulturu a spiritualitu křesťanského Západu. — Autor, svatý Benedikt (Benedictus Nursias), žil na přelomu 5. a 6. století v Itálii. Řeholi napsal pro svůj vlastní klášter (Monte Cassino), teprve později se rozšířila po celé Evropě. V 10. století se s prvními mniškami a mnichy dostala také do Čech (Sv. Jiří na Pražském hradě, břevnovský klášter, klášter Ostrov u Davle). Dnes žijí pod Řeholí Benediktovou ženy a muži benediktinské, olivetánské, cisterciácké a trapistické tradice prakticky po celém světě. — Četba Řehole může poučit o historii mnišství, každému nabídnout pohled na svět z jiného úhlu, sdělit moudrost mnoha generací křesťanů žijících před svatým Benediktem (Antónios/Antonín, Athanasios/Atanáš, Basileios/Basil, pouštní otcové, Jan Cassianus/Kassián, Augustinus). Benedikt zve k četbě čtenáře, který — podobně jako novic přicházející do kláštera — »opravdu hledá Boha« (RB 58,7). Řehole je také pramen historický: vypovídá o době svého vzniku a je důležitá i pro studium duchovní, kulturní, umělecké a vědecké činnosti klášterů ve středověku i novověku, ve světě i v Čechách a na Moravě. Vhodným doplňkem pro studium Řehole je níže podrobný komentář k textu z pera Georga Holzherra.

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola | e-shop Karmelitánské knihkupectv

Česká republika: e-shop knihkupectví Olivaí


Georg HOLZHERR. Řehole Benediktova: uvedení do křesťanského života (komentář) | Přel. Aleš Vandrovec OSB, citáty přel. Aleš Vandrovec OSB a Ondřej Koupil | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001 (vyšlo 2002) | = Pietas benedictina, sešit 4 | 312 stran, šitá vazba v měkkých deskách | ISBN 80-902682-3-4

290 Kč

► podrobný komentář Řehole Benediktovy z pera emeritního opata švýcarského kláštera Einsiedeln. Obsahuje historický úvod o situaci v církvi na přelomu 5. a 6. století. Opat Holzherr komentuje text svatého Benedikta verš za veršem a shromažďuje ve své knize hojné citace ze starokřesťanských autorů (Basileios/Basil, Athanasios/Atanáš, Augustinus, Jan Cassianus/Kassián). Benediktinskou řeholi totiž považuje za skutečné »uvedení do křesťanského života«, za bránu k moudrosti raných křesťanů a církevních otců. Svůj komentář a náměty k rozjímání neurčil jen řeholnicím a řeholníkům, ale všem křesťanům a lidem, kteří se chtějí napít z pramenů starobylé duchovní literatury. O úspěchu jeho přístupu svědčí nejenom opakovaná vydání německého originálu (prestižní nakladatelství Benziger), ale i fakt, že dílo je přeloženo do několika dalších jazyků.

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola | e-shop Karmelitánské knihkupectví

Slovensko: e-shop Rosa.sk


Johannes ZESCHICK. Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě | Přel. Zdeněk Lochovský | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 | = Pietas benedictina, sešit 12 | 208 stran, šitá vazba v tvrdých deskách |
ISBN 978-80-86882-00-0 (recte 978-80-86882-04-8)

300 Kč

► Johannes Zeschick (1932–2013), opat benediktinského kláštera v bavorském Rohru, tu podává syntetické dějiny působení mnichů a mnišek svatého Benedikta v českých zemích. Začíná v nejranějších dějinách – christianizací Čech –, sleduje zakládání, rozkvět i úpadek a obnovu jednotlivých klášterů a na závěr popisuje stav po zhroucení komunistického režimu. Další kapitoly sledují dějiny slučování klášterů v kongregacích, jejich hospodaření, neopomíjejí architektonickou a uměleckou tvorbu, klášterní archivy a knihovny, duchovní (vědeckou a literární) tvorbu, pastorační aktivity a duchovní život. Text je doplněn originálním obrazovým doprovodem (rytiny, unikátní historické snímky, reprodukce z historických knih) a obsáhlou bibliografií. — Doslov, rekapitulující posledních patnáct let benediktinských dějin v českých zemích, napsal Ondřej Koupil.
— Recenze Františka Martínka na Vltavě (i zvuková verze)
— Recenze Josefa Šrámka

Poděkování: Obrázek na obálce a na straně 8 – Svatý Benedikt — Regula & Vita beatissimi patris Benedicti cum miraculis a beato Gregorio. IX. Papa Conscripta (1512) – je reprodukován s dodatečným laskavým svolením Bodleian Libraries, University of Oxford (sign. 80 B 148 /1/). Litujeme, že informace o původu vyobrazení nebyla v knize uvedena.
V případě, že disponujete zděděnými autorskými právy k některé z použitých historických fotografií (70 let po smrti jejího autora), prosíme, abyste se přihlásili na adrese pietas.benedictina[et]brevnov.cz.

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola | e-shop Karmelitánské knihkupectví

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva


Prokop SIOSTRZONEK & Ondřej KOUPIL. Besedy o obnově břevnovského kláštera | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 | = Pietas benedictina, sešit 13 | 192 stran, šitá vazba v měkkých deskách |
ISBN 978-80-86882-05-5

— rozhovor Ondřeje Koupila s převorem-administrátorem břevnovského kláštera Petrem Siostrzonkem (1957). Kromě konkrétních vzpomínek na cesty, které vedly k dnešku, se v besedách dostalo i na obecnější otázky mnišského života a vztahu kláštera a jeho okolí. Fotografie z klášterního archivu nebo z cyklu Jindřicha Štreita z roku 1993.
— Recenze Jana Paulase v Katolickém týdeníku (2007/35, 28. srpna 2007)
— Podobný titul v edici Osudy (Praha: Radioservis, 2018): Petr Prokop Siostrzonek

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola


Jan ROYT & Anselm SKŘIVÁNEK OSB & Ondřej KOUPIL. Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2015 | 32 stran, měkká obálka s chlopněmi |
ISBN 978-80-86882-21-5 

60 Kč

► historie kláštera, průvodce po objektu, základní informace o životě břevnovských benediktinů. Barevná obrazová publikace s fotografiemi, které pořídili Michaela Antůšková, Petr Linart, Ondřej Koupil a Jakub Havlas. Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích (založen 993). Renomovaný historik umění Jan Royt a benediktin Anselm Skřivánek provázejí čtenáře krok za krokem jeho dnešním areálem. Najdeme tu kryptu z doby románské, stavby architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, plátna Petra Brandla nebo fresku Kosmy Damiána Asama. Třetí, textově revidované a rozšířené vydání.

Brožuru můžete zakoupit při návštěvě břevnovského kláštera (infocentrum).


Bonifác HOLUB. Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí | Ed. Ondřej Koupil | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014 | = Pietas benedictina, sešit 21 | 240 stran, šitá vazba v pevných deskách potažených plátnem | ISBN 978-80-86882-20-8

300 Kč

► moderní vydání knihy, kterou vydal svým nákladem v roce 1890 břevnovský farář Bonifác Jan Holub OSB. »Paměti« čili dějiny farnosti u kostela sv. Markéty v břevnovském klášteře, neoddělitelně spojené s dějinami nejstaršího mužského benediktinského kláštera v našich zemích, jsou tu pro milovníky lokální historie a starosvětského vyprávěcího slohu vydány s původními poznámkami a novými vysvětlivkami. Rejstřík zahrnuje i malé lokality v okolí dnešního kláštera. Výtvarný doprovod tvoří staré fotografie, rytiny, nechybí mapa nakreslená Holubovým současníkem benediktinem Kristinem Plodkem. Za poskytnutí vzácných fotografií děkujeme panu Pavlu Scheuflerovi (sbírka Scheufler). Vydání knihy podpořila městská část Praha 6.
— Upoutávka Michala Ježka v Křesťanském týdeníku na ČRo 1 (6. září 2014; možnost poslechu celého pořadu)
— Pořad Jany Beránkové o knize na rádiu Proglas (s možností poslechu online).
— Recenze Josefa Šrámka uveřejněná na jeho webu (online).
— Recenze Jindry Pavelkové v časopise Mediaevalia historica Bohemica, sv. 17, č. 2, 2014 (online).

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva


Josef ŠRÁMEK. Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2016 | = Pietas benedictina, sešit 22 | 256 stran, šitá vazba v pevných deskách potažených plátnem, ISBN 978-80-86882-22-2

400 Kč

► nové zpracování dějin břevnovského opatství (mateřského archisteria u Prahy a pobočných domů na Moravě a v severovýchodních Čechách) z pera historika Josefa Šrámka. Na základě dochovaných archivních dokumentů, na jejichž edice soustavně odkazuje, rekonstruoval autor dnešní znalosti o nejstarším mužském klášteře na našem území od jeho založení v 10. století až po bouřlivé období 15. století. Pohled na benediktinský klášter je zasazen do rámce širších českých dějin, pozornost se v tomto směru soustředí zvláště na osobu sv. Vojtěcha, kronikáře Kosmy, záhadného legendisty Kristiána a na budování klášterní domény v Čechách, na kladském pomezí a na Moravě. Lektorátu knihy se ujali historici David Kalhous a Jan Hrdina. Za podporu své distribuce vděčí svazek Vzdělávacímu a kulturnímu centru Klášter Broumov (www.klasterbroumov.cz).

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva

Slovensko: e-shop Rosa.sk


Anselm SKŘIVÁNEK OSB. A Short Guide to Břevnov Monastery and its History | Přel. Olga Roebuck | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2012 | 16 stran, měkká obálka s chlopněmi | ISBN 978-80-86882-17-8

50 Kč

► stručný průvodce po břevnovském klášteře v anglickém znění, vybavený fotografiemi a situačním plánkem.

Česká republika i Sloveská republika: e-shop Stará škola


Anselm SKŘIVÁNEK OSB. Kurzführer durch das Stift Břevnov und seine Geschichte | Přel. Pirmin Hauck & Aleš Vandrovec OSB | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2012 | 16 stran, měkká obálka s chlopněmi |
ISBN 978-80-86882-18-5 

50 Kč

► stručný průvodce po břevnovském klášteře v německém znění, vybavený fotografiemi a situačním plánkem.

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola


Małgorzata BORKOWSKA. Kristus  – život Marmionův | Přel. Jan Linka | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001 (vyšlo 2002) | = Pietas benedictina, sešit 5 | 176 stran, šitá vazba v měkkých deskách |
ISBN 80-902682-4-2 

90 Kč (v některých obchodech 170 Kč)

► životopis benediktina Columby Marmiona (1858–1923), významné postavy benediktinského života, který procházel na přelomu 19. a 20. století velkým rozmachem. Marmion se narodil v  Irsku, ale svůj mnišský život prožil na kontinentě. Opat Placidus Wolter ho už jako vysvěceného kněze přijal do nově vzniklého kláštera v belgickém Maredsous, který byl součástí dobového liturgického hnutí, předjímajícího liturgické reformy II. vatikánského koncilu. Po splnění množství jiných úkolů se intelektuálně zdatný, citlivý a duchovně zralý Dom Columba Marmion stal v roce 1909 opatem kláštera a musel svou komunitu provést těžkou dobou první světové války. — Z množství textů, které vznikaly v souvislosti s duchovním vedením jednotlivců i skupin, v němž byl Dom Marmion mistrem, připravil autorův sekretář Dom Raymond Thibaut k publikaci několik knih (například Kristus – život duše [1917], Kristus ve svých tajemstvích [1919] a Kristus – ideál pro mnicha [1922]). Marmionovy spisy si získaly velkou oblibu a mají své příznivce dodnes. Do češtiny byly většinou převedeny v druhé polovině 20. století a kolovaly v katolickém samizdatu. Římská křesťanská akademie z nich vydala výbor pod názvem První z bratří (1971, přel. F. Michalčík a V. Steiner). V nové době vydalo nakladatelství Krystal OP Marmionovu knihu Nevěsta slova (2006, přel. T. Brichtová OP). — V roce 2000 byl Columba Marmion papežem Janem Pavlem II. blahoslaven. — Kniha obsahuje také ukázku z Marmionova díla Kristus – ideál pro mnicha, čtyřicetistránkové pojednání o mnišské modlitbě.

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva


Donald Bernard COZZENS. Osvobodit celibát | Přel. Marcela Koupilová. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. markéty, 2008 | 128 stran, šitá vazba v měkkých deskách | ISBN 978-80-86882-08-6 

160 Kč

► Kniha z pera zkušeného amerického kněze Donalda Cozzense (1939–2021) věnovaná kněžskému celibátu, a to v historii katolické církve i v přítomnosti, kdy se o tomto cenném charizmatu a jeho církevněprávním pojetí diskutuje. Originál vydali američtí benediktini v opatství svatého Jana v Collegeville (Minnesota, USA) v září 2006.

Z úvodu Aleše Vandrovce OSB (1975–2022)

»Mezi mediálně přitažlivá témata týkající se katolické církve, pomineme-li české specifikum církevního majetku, zajisté patří kromě sexuální etiky a bioetiky povinný celibát kněží latinského obřadu. Z ároveň však tato kontroverzní témata patří mezi ta nejméně pochopená a racionálně diskutovaná. Veřejnost je s nimi seznamována prostřednictvím zjednodušených hesel a ideologických prohlášení, které často pocházejí z dílny takzvaných progresistů či konzervativců v církvi. Přes tento sta v věcí se domníváme, že i o kněžském celibátu je možno, ba dokonce nutno mluvit na základě zkušenosti v církevní praxi a s dobrou znalostí příslušných teologických oborů. Vydáním knihy Osvobodit celibát se nepřipojujeme k žádné "politické" straně ani nechceme dodat munici argumentů některému z válčících táborů, nýbrž bychom rádi položili první otázky v odborné diskusi o kněžském celibátu. Na základě vlastních zkušeností z mnišské komunity víme, že výchova a formace nové generace kněží a řeholníků patří mezi nejdůležitější, avšak zároveň mezi nejobtížnější úkoly současné církve. Neznalost a zamlčování problémů přináší bohužel hořké plody v podobě lidských tragédií a krizí církevního společenství.
[…]
Název knihy můžeme překládat jako Osvobodit celibát, Osvobození celibátu nebo Osvobozující celibát. Autor v textu plně využívá této dvojznačnosti a variacemi na náze v knihy končívá jednotlivé kapitoly. Přiznává tím, že téma celibátu není snadno uchopitelné a vyžaduje komplexní pohled na základě více teologických disciplín. Jeho úvahy a argumenty nejsou jistě naprosto vyčerpávají a v mnoha případech jsou podmíněné situací katolické církve ve Spojených státech. Je zřejmé, že na jejich základě autor dospěl k názoru, že celibát kněží by měl být dobrovolný. Přes tento jednoznačný závěr si zaslouží autorova argumentace velkou pozornost. Právě konfrontace s nastolenými otázkami a seznámení se s Cozzensovými úvahami může napomoci při hledání vlastní pozice. Doufáme, že diskuse o problému formace a výchovy mladé generace kněží a řeholníků dostane nový impulz, který ji může povznést na jinou úroveň, na úroveň prostou ideologických sporů, která však vychází podobně jako Donald Cozzens z vlastní poctivé znalosti a zkušenosti v církevní praxi, z odborných znalostí a v neposlední řadě z osobní zkušenosti autentické spirituality..«

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva

Slovensko: e-shop Rosa.sk | e-shop Artforum.sk


VYDAVATELSTVÍ NOVINKY | KNIHY DOSTUPNÉ U KNIHKUPCŮ | KNIHY VYPRODANÉ | ZPRÁVY A REDAKCE