Novinky


VYDAVATELSTVÍNOVINKY | KNIHY DOSTUPNÉ U KNIHKUPCŮ | KNIHY VYPRODANÉ | ZPRÁVY A REDAKCEApofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců | Přel. Jiří Pavlík | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2021 (vyšlo 2022) | = Pietas benedictina, sešit 24 |
344 stran, šitá vazba v pevných deskách potažených plátnem |
ISBN 978-80-86882-25-3

590 Kč

► souborné vydání proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z Alexandrie, Mojžíš, Poimén, Sisoés). Tyto krátké texty — někdy jednoduché příběhy, jindy malé novely nebo i úryvky kázání, nebo naopak jen prosté příkazy v několika slovech — formovaly po staletí duchovní život na Východě i na Západě, a to nejen duchovní život mnichů a mnišek, ale všech věřících: jejich obsah se v kázáních, příručkách i radách o duchovním životě všeobecně rozšířil. Některý poustevník byl prostý a jeho rada je jednoduchá, jeho životní příklad až drsný; jiný býval dvořanem a i do jeho pouštního života se dostala jakási dvorská noblesa, s níž prchal před světem. Některé výroky jsou svázány se svým prostředím tak pevně, že je čteme jen jako informaci o tom, jak »to tehdy bylo«; jiné však jakoukoliv časovost postrádají a znějí nám překvapivě dnešně. Teprve jejich soubor dává tušit vitalitu a východiska mnišského hnutí.
Svazek obsahuje všechny kapitoly obsažené knihách vydávaných postupně v letech 2000 až 2009, tedy povzbuzení v úsilí o mnišskou dokonalost a dále kapitoly o tichosti, kajícnosti, zdrženlivosti, o boji se smilstvem, o dobrovolné chudobě, o vytrvalosti a statečnosti, o nevhodné okázalosti a škodlivosti vzájemného posuzování, o umění rozlišovat, o tom, že je třeba být stále bdělý, o nepřetržité modlitbě, o pohostinnosti a milosrdenství, o poslušnosti, o pokoře a o trpělivosti, o lásce, o jasnozřivých, o starcích, kteří dělali znamení, o ctnostném způsobu života různých otců; na závěr jsou uvedeny výroky těch, kdo dosáhli stařecké zralosti.
Nechybí předmluva překladatele textu z řečtiny, doslov o literatuře o mnišství v češtině a rejstříky.

Česká republika i Slovenská republika: e-shop Stará škola | e-shop Karmelitánské knihkupectví

Česká republika: e-shop knihkupectví Oliva


Margarita — víno pro břevnovský klášter

O slavnosti svatého Vojtěcha, zakladatele kláštera, bylo v roce 2012 veřejnosti představeno víno Margarita (tedy »Markéta«, podle jména patronky arciopatského kostela, nebo obecně latinsky také »perla«). Část výtěžku bude sloužit podpoře aktivit břevnovského kláštera. Doporučujeme jako stylový dárek. Víno lze ochutnat v Klášterním šenku v areálu břevnovského kláštera.
Víno pěstuje a vyrábí Vinařství Spielberg.


VYDAVATELSTVÍ NOVINKY | KNIHY DOSTUPNÉ U KNIHKUPCŮ | KNIHY VYPRODANÉ | ZPRÁVY A REDAKCE