Kontaktní údaje

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov

tel. 220 406 111
e-mail: klaster@brevnov.cz
Datová schránka: ID 7y4eg43

Číslo klášterního účtu: 4917000/2700
Pokud chcete potvrzení o zaslaném daru, je třeba v bankovním převodu uvést tyto údaje:
Účel: dar klášteru; jméno a příjmení; nějaký další identifikační údaj (datum narození nebo adresa trvalého bydliště). Pro případné dotazy kontaktujte Ing. Šárku Kolářovou, sarka[zav.]brevnov.cz

Fortna kláštera (vrátnice) / infocentrum:
otevřeno
pondělí až pátek  8.30 – 17.30
sobota a neděle   9.00 – 16.00

Plánek areálu kláštera (pdf).

Představený kláštera

Arciopat: Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
tel. 220 406 111 (fortna kláštera)
e-mail: opat@brevnov.cz

Zástupci představeného kláštera

Převor a novicmistr: P. Benedikt Kolaja O.S.B.
tel. 220 406 111 (fortna kláštera)
e-mail: benediktosb@seznam.cz

Podpřevor a hospodářský správce kláštera: br. Aleš Vandrovec O.S.B
tel. 220 406 111 (fortna kláštera)
e-mail: klaster@brevnov.cz

Farnosti

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty
Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov
tel. 220 406 111 (fortna kláštera), v níže uvedených úředních hodinách 220 406 232 (fara)

Administrátor farnosti (farář): P. Václav Snětina O.S.B.
GSM: 605 319 960
e-mail: farnost@brevnov.cz
úřední hodiny na faře: úterý, čtvrtek, pátek 8.30–11.30

Farní vikář (kaplan): P. Vojtěch Malina O.S.B.
GSM: 733 433 331
e-mail: vojtech.malinaosb@seznam.cz
úřední hodiny na faře: pondělí 15.00–17.00

www.farnost-brevnov.cz

Rektor kostela P. Marie Vítězné na Bílé Hoře: P. Benedikt Kolaja O.S.B.
e-mail: benediktosb@seznam.cz
úřední hodiny: pondělí a pátek 13.30–15.20 (tel. přes fortnu kláštera – 220 406 111)

Bělohorský poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné a klášterem sester benediktinek z komunity Venio – www.benediktinky.cz

P. Michael Jan Špán O.S.B., ustanoven v duchovní službě v Praze-Holešovicích a Dejvicích
GSM: 605 727 233
e-mail: schpanm@seznam.cz
schpanm.webnode.cz

Břevnovský chrámový sbor

Jednatelka sboru: Hana Stanková
GSM: 608 623 487
e-mail: hana.stank@seznam.cz

Vydavatelství

šéfredaktor: Ondřej Koupil
e-mail: pietas.benedictina@seznam.cz
pietas.brevnov.cz

Archiv a knihovna břevnovského kláštera

Archivní fond Benediktini-Břevnov je trvale deponován v budově I. oddělení Národního archivu ČR.
třída Milady Horákové 5/133, 160 00 Praha 6-Dejvice
Správa fondu: Mgr. Jitka Křečková
e-mail: jitka.kreckova@nacr.cz
www.nacr.cz
Listiny břevnovského kláštera na monasterium net.

Archiv hudebnin je trvale deponován v Českém muzeu hudby
Národní muzeum – České muzeum hudby
Karmelitská 2/4, 118 00 Praha 1
www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby

Břevnovská klášterní knihovna je součástí klauzury a není veřejnosti přístupná.
Rukopisy a prvotisky jsou uloženy v Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
www.nkp.cz
Pozn.: Jako součást prohlídkového okruhu je přístupná knihovna benediktinského kláštera v Broumově.

Objednávky prohlídek břevnovského kláštera ve všední dny

Antonín Rückl
e-mail: klaster@brevnov.cz

Objednávky prohlídek břevnovského kláštera pro děti (ZŠ a SŠ)

Martin Ševeček O.S.B.
GSM: 606 481 576
e-mail: martinosb@centrum.cz
www.martinosb.eu

Správa Břevnovského kláštera s. r. o.

Jednatel: Aleš Zdeněk Vandrovec O.S.B.
Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov

tel. 220 406 111
e-mail: klaster@brevnov.cz
Datová schránka: ID xfdcivm
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 270669.

Pronájmy reprezentačních prostor v areálu

pro kulturní akce, firemní akce, civilní svatby a svatební hostiny po civilním i církevním sňatku
Společný kontaktní e-mail: pronajmy@brevnov.cz

Iva Kuchařová – pronájmy, koncerty
tel. 220 406 270
GSM: 728 073 584
e-mail: iva.kuchar@brevnov.cz

Petr Šátek – pronájmy prostor
tel. 220 406 286
GSM: 736 753 053
e-mail: petr.satek@brevnov.cz

Civilní svatby v areálu

Dominik Drong – svatby, pronájmy
tel. 220 406 286
GSM: 606 159 591
e-mail: dominik.drong@brevnov.cz

Hotel Adalbert

Ředitel hotelu: Roman Maňák
tel. 220 406 170 (recepce; též rezervace)
fax: 220 406 190
e-mail: recepce@hoteladalbert.cz (též rezervace)
www.hoteladalbert.cz

Klášterní šenk

Manažer restaurace: Petr Lívanec
Otevřeno denně 11.30—23.00.
tel. 220 406 294 (rezervace; též rezervační formulář na webu šenku)
e-mail: info@klasternisenk.cz
www.klasternisenk.cz

Klášterní sýpka

Fortna (vrátnice) kláštera / infocentrum
po až pá 8.30 – 17.30
so a ne   9.00 – 16.00
tel. 220 406 111

Výčep piv Břevnovského klášterního pivovaru
po až pá 14.00–20.00
​so a ne   10.00–20.00
tel. 220 406 112

Vedoucí: Veronika Rücklová
e-mail: veronika.rucklova@seznam.cz

Benediktinská hospodářská správa Břevnov s. r. o.

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov

Jednatel: Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
Prokurista BHS Břevnov: Ing. Petr Bláha
e-mail: bhs.brevnov@brevnov.cz

V areálu kláštera působí spolupracující firmy:

Advokátní kancelář JUDr. Alena Štumpfová / Mgr. Martina Zikmundová, LL.M. – www.akbrevnov.cz

Atelier M1 architekti s.r.o. – www.atelierm1.cz

Autosanatorium Brabec s.r.o. – www.autosanatorium.cz

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha – www.brevnovskypivovar.cz

Galerie Entrance /otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00/ – entrancegallery.com

Zdeněk Hradilák-JASAN-zahradnické služby – v domku za zahradním pavilonem Vojtěška
 

Dopravní spojení

Würzburg→Nürnberg→A6→Plzeň→D5: na konci D5 vpravo směr Motol, kolem nemocnice na křižovatku Vypich, zde vpravo po Bělohorské. Klášter se objeví po levé ruce pod kopcem. Je nutno přejet světelnou křižovatku a vrátit se.

Brno→D1: z dálnice D1 na jižní spojku, Pražský okruh směr Smíchov, za Barrandovským mostem do Zlíchovského tunelu, směr Břevnov až do Strahovského tunelu. Z něj pak vlevo po Patočkově, ke klášteru cca za 10 minut.

Dresden→A17→Ústí nad Labem→D8: s využitím tunelu Blanka, ke klášteru cca za 15 minut.

Náchod→Jaroměř→Hradec Králové→D11: s využitím tunelu Blanka, ke klášteru cca 15 minut.

Parkovat lze před areálem kláštera.

Orientační plán kláštera a blízkého okolí

plánek kláštera a okolí