Kontaktní údaje

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov
e-mail: klaster@brevnov.cz
tel. 220 406 111
datová schránka: ID 7y4eg43
Fb: www.facebook.com/brevnovsky.klaster

Plánek areálu kláštera (pdf)
Návštěvní řád areálu kláštera (pdf)
Bezpečnostní pokyny v areálu kláštera (pdf)
----------------------------------------------------------------------------

Břevnovský arciopat: P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.,
administrátor broumovského kláštera, převor-administrátor emauzského opatství
a předseda Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice
e-mail: opat@brevnov.cz

Převor a novicmistr: P. Benedikt Kolaja O.S.B.
e-mail: benediktosb@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------

Klášterní fortna-infocentrum
e-mail: klaster@brevnov.cz
tel. 220 406 111
otevřeno: pondělí až pátek 8.30 – 17.30 / sobota a neděle 9.00 – 17.30
----------------------------------------------------------------------------

Prohlídky břevnovského kláštera
Objednávky prohlídek ve všední dny
: Antonín Rückl, e-mail: klaster@brevnov.cz
Objednávky prohlídek pro ZŠ a SŠ: Martin Ševeček O.S.B., e-mail: martinosb@centrum.cz
Tematické programy pro MŠ a ZŠ: Ivana Rabiňáková, e-mail: ivana.rabinakova@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------

Vydavatelství
šéfredaktor: Ondřej Koupil, e-mail: pietas.benedictina@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------

Knižní vazby – dílna
knihvazač: br. Štěpán Prokop Hanč O.S.B., e-mail: knihanc@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------

Archiv břevnovského kláštera je trvale deponován v Národním archivu ČR
třída Milady Horákové 5/133, 160 00 Praha 6-Dejvice
Správa fondu: Mgr. Jitka Křečková, e-mail: jitka.kreckova@nacr.cz
www.nacr.cz www.monasterium.net

Archiv klášterních hudebnin je trvale deponován v Českém muzeu hudby
Karmelitská 2/4, 118 00 Praha 1
www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby
----------------------------------------------------------------------------

Břevnovská klášterní knihovna je součástí klauzury a není veřejnosti přístupná.
Rukopisy jsou uloženy v Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR
Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
www.nkp.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov

e-mail: farnost@brevnov.cz
tel. 220 406 232

www.farnost-brevnov.cz 
Fb: www.facebook.com/farnostsvmarkety
(bohoslužby, církevní svatby, křty, církevní pohřby)

Administrátor farnosti (farář): P. Václav Snětina O.S.B.
e-mail: farnost@brevnov.cz / GSM: 605 319 960
úřední hodiny na faře: úterý a čtvrtek 8.30–11.30

Farní vikář (kaplan): P. Bruno Maria Giacintov O.S.B.
e-mail: cameronm@seznam.cz / GSM: 776 075 970

Farní vikář (kaplan): P. Cyril Havel CFSsS
e-mail: cyril.havel@gmail.com

Bělohorský poutní areál a klášter sester benediktinek
Karlovarská 3/6
163 00 Praha 17-Řepy
www.benediktinky.cz
Fb: www.facebook.com/klaster.bila.hora
Rektor kostela Panny Marie na Bílé Hoře: P. Benedikt Kolaja O.S.B.
e-mail: benediktosb@seznam.cz

Poradenství a terapie
P. Michael Jan Špán O.S.B., ustanoven v duchovní službě v Praze-Dejvicích
e-mail: schpanm@seznam.cz / GSM: 605 727 233
https://schpanm.webnode.cz

Břevnovský chrámový sbor
e-mail: sbor@brevnov.cz
http://sbor.farnost-brevnov.cz

Správa Břevnovského kláštera s. r. o.

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov
datová schránka: ID xfdcivm
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 270669.
Jednatel SBk: Vojtěch Marek Malina O.S.B., e-mail: vojtechosb@brevnov.cz / GSM: 733 433 331

Pronájmy reprezentačních prostor v areálu
e-mail: pronajmy@brevnov.cz
tel: 220 406 286
https://svatbavklastere.cz

Hotel Adalbert
e-mail: recepce@hoteladalbert.cz (též rezervace)
tel. 220 406 170 (recepce)
www.hoteladalbert.cz

Klášterní šenk
e-mail: info@klasternisenk.cz
tel. 220 406 294 (rezervace)
www.klasternisenk.cz

Klášterní sýpka – výčep
e-mail: vycep@brevnov.cz
tel. 220 406 112
https://klasternisypka.cz
Fb: www.facebook.com/klasternisypkabrevnov

Benediktinská hospodářská správa Břevnov s. r. o.

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov
datová schránka: ID eg7ss6j
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 234376.
Jednatel BHS Břevnov: Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
Prokurista BHS Břevnov: Ing. Petr Bláha, e-mail: bhs.brevnov@brevnov.cz
https://bhs.brevnov.cz

V areálu kláštera působí spolupracující firmy:

Advokátní kancelář JUDr. Alena Štumpfová / Mgr. Martina Zikmundová, LL.M. – www.akbrevnov.cz
Atelier M1 architekti s.r.o. – www.atelierm1.cz
Autosanatorium Brabec s.r.o. – www.autobrabec.com
Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha – www.brevnovskypivovar.cz

Dopravní spojení

Plzeň→D5: na konci D5 vpravo směr Motol, kolem nemocnice na křižovatku Vypich, zde vpravo po Bělohorské. Je nutno přejet světelnou křižovatku a vrátit se.

Brno→D1: z dálnice D1 na jižní spojku, Pražský okruh směr Smíchov, za Barrandovským mostem do Zlíchovského tunelu, směr Břevnov až do Strahovského tunelu. Z něj pak vlevo po Patočkově, ke klášteru cca 10 minut.

Ústí nad Labem→D8: s využitím tunelu Blanka, ke klášteru cca 15 minut.

Náchod→Jaroměř→Hradec Králové→D11: s využitím tunelu Blanka, ke klášteru cca 15 minut.

Parkování před areálem kláštera je regulováno ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč s časem zaparkování. Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Orientační plán kláštera a blízkého okolí