Kontaktní údaje

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov

tel. 220 406 111
e-mail: klaster@brevnov.cz
datová schránka: ID 7y4eg43

Klášterní fortna-infocentrum:
pondělí až pátek 8.30 – 17.30
sobota a neděle 9.00 – 17.30

Plánek areálu kláštera (pdf)
Návštěvní řád areálu kláštera (pdf)
Bezpečnostní pokyny v areálu kláštera (pdf)

Představený kláštera
břevnovský arciopat: P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.,
administrátor broumovského kláštera, převor-administrátor emauzského opatství
a předseda Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice
e-mail: opat@brevnov.cz

Zástupce představeného kláštera
převor a novicmistr: P. Benedikt Kolaja O.S.B.
e-mail: benediktosb@seznam.cz

Farnost 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty
Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov

tel. 220 406 232
e-mail: farnost@brevnov.cz
www.farnost-brevnov.cz 
(bohoslužby, církevní svatby, křty, církevní pohřby)

Administrátor farnosti (farář): P. Václav Snětina O.S.B.
e-mail: farnost@brevnov.cz    /    GSM: 605 319 960
úřední hodiny na faře: úterý a čtvrtek 8.30–11.30

Farní vikář (kaplan): P. Bruno Maria Giacintov O.S.B.
e-mail: cameronm@seznam.cz    /    GSM: 776 075 970

Farní vikář (kaplan): P. Cyril Havel CFSsS
e-mail: cyril.havel@gmail.com

Bělohorský poutní areál s klášterem sester benediktinek
Karlovarská 3/6
163 00 Praha 17-Řepy
www.benediktinky.cz
Rektor kostela Panny Marie na Bílé Hoře: P. Benedikt Kolaja O.S.B.
e-mail: benediktosb@seznam.cz

Poradenství a terapie

P. Michael Jan Špán O.S.B., ustanoven v duchovní službě v Praze-Dejvicích
e-mail: schpanm@seznam.cz    /    GSM: 605 727 233
schpanm.webnode.cz

Břevnovský chrámový sbor

Jednatelka sboru: Hana Stanková
e-mail: hana.stank@seznam.cz    /    GSM: 608 623 487

Vydavatelství

šéfredaktor: Ondřej Koupil
e-mail: pietas.benedictina@seznam.cz

Knižní vazby – dílna

Štěpán Prokop Hanč O.S.B.
e-mail: knihanc@seznam.cz

Archiv a knihovna břevnovského kláštera

Archivní fond Benediktini-Břevnov je trvale deponován v budově I. oddělení Národního archivu ČR.
třída Milady Horákové 5/133
160 00 Praha 6-Dejvice
Správa fondu: Mgr. Jitka Křečková
e-mail: jitka.kreckova@nacr.cz
www.nacr.cz
www.monasterium.net

Archiv hudebnin je trvale deponován v Českém muzeu hudby
Národní muzeum – České muzeum hudby
Karmelitská 2/4
118 00 Praha 1
www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby

Břevnovská klášterní knihovna je součástí klauzury a není veřejnosti přístupná.

Prohlídky břevnovského kláštera

Objednávky prohlídek kláštera ve všední dny
Antonín Rückl, e-mail: klaster@brevnov.cz

Objednávky prohlídek kláštera pro ZŠ a SŠ
Martin Ševeček O.S.B., e-mail: martinosb@centrum.cz

Tematické programy pro mateřské a základní školy
Ivana Rabiňáková, e-mail: ivana.rabinakova@seznam.cz

Správa Břevnovského kláštera s. r. o.

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov
Datová schránka: ID xfdcivm
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 270669.
Jednatel SBk s.r.o.: Vojtěch Marek Malina O.S.B.
e-mail: vojtechosb@brevnov.cz    /    GSM: 733 433 331

Pronájmy reprezentačních prostor v areálu

Společný kontaktní e-mail: pronajmy@brevnov.cz
Společný kontaktní tel: 220 406 286

Petr Šátek
e-mail: petr.satek@brevnov.cz    /    GSM: 736 753 053

Tomáš Fekiač
e-mail: tomas.fekiac@brevnov.cz    /    GSM: 702 284 237

Iva Kuchařová
e-mail: iva.kuchar@brevnov.cz    /    GSM: 728 073 584

Hotel a restaurace

Hotel Adalbert
Ředitel hotelu: Roman Maňák
tel. 220 406 170 (recepce)
e-mail: recepce@hoteladalbert.cz (též rezervace)
www.hoteladalbert.cz

Klášterní šenk
Vedoucí: Petr Lívanec
tel. 220 406 294 (rezervace)
e-mail: info@klasternisenk.cz
www.klasternisenk.cz

Klášterní sýpka – výčep

Vedoucí: Alena Listová
tel. 220 406 112
e-mail: vycep@brevnov.cz
https://klasternisypka.cz

Benediktinská hospodářská správa Břevnov s. r. o.

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov
Datová schránka: ID eg7ss6j
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 234376.
Prokurista BHS Břevnov: Ing. Petr Bláha
e-mail: bhs.brevnov@brevnov.cz

V areálu kláštera působí spolupracující firmy:

Advokátní kancelář JUDr. Alena Štumpfová / Mgr. Martina Zikmundová, LL.M. – www.akbrevnov.cz

Atelier M1 architekti s.r.o. – www.atelierm1.cz

Autosanatorium Brabec s.r.o. – www.autobrabec.com

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha – www.brevnovskypivovar.cz

Zdeněk Hradilák-JASAN-zahradnické služby – v domku za zahradním pavilonem Vojtěška

Dopravní spojení

Würzburg→Nürnberg→A6→Plzeň→D5: na konci D5 vpravo směr Motol, kolem nemocnice na křižovatku Vypich, zde vpravo po Bělohorské. Je nutno přejet světelnou křižovatku a vrátit se.

Brno→D1: z dálnice D1 na jižní spojku, Pražský okruh směr Smíchov, za Barrandovským mostem do Zlíchovského tunelu, směr Břevnov až do Strahovského tunelu. Z něj pak vlevo po Patočkově, ke klášteru cca za 10 minut.

Dresden→A17→Ústí nad Labem→D8: s využitím tunelu Blanka, ke klášteru cca za 15 minut.

Náchod→Jaroměř→Hradec Králové→D11: s využitím tunelu Blanka, ke klášteru cca 15 minut.

Parkování před areálem kláštera

je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování. Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Orientační plán kláštera a blízkého okolí