Kontaktní údaje

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov

Klášterní fortna-infocentrum:
pondělí až pátek 8.30 – 17.30
sobota a neděle 9.00 – 17.30

tel. 220 406 111
e-mail: klaster@brevnov.cz

datová schránka: ID 7y4eg43
číslo klášterního účtu: 4917000/2700

Plánek areálu kláštera (pdf).
Návštěvní řád areálu kláštera (pdf).
Bezpečnostní pokyny v areálu kláštera (pdf).

Informace o případných provozních změnách nebo jen dočasných omezeních nabídky služeb pro návštěvníky areálu kláštera zveřejňujeme v aktualitách na úvodní stránce tohoto webu a / nebo na webových prezentacích jednotlivých provozů.

Představený kláštera

P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.,
arciopat břevnovský,
administrátor broumovského kláštera, převor-administrátor emauzského opatství
a předseda Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice
tel. 220 406 111 (fortna kláštera)
e-mail: opat@brevnov.cz

Zástupci představeného kláštera

Převor a novicmistr: P. Benedikt Kolaja O.S.B.
tel. 220 406 111 (fortna kláštera)
e-mail: benediktosb@seznam.cz

Podpřevor a hospodářský správce kláštera: br. Aleš Vandrovec O.S.B
tel. 220 406 111 (fortna kláštera)
e-mail: klaster@brevnov.cz

Farnost

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty
Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov
tel. 220 406 111 (fortna kláštera), 220 406 232 (fara)
www.farnost-brevnov.cz

Administrátor farnosti (farář): P. Václav Snětina O.S.B.
GSM: 605 319 960
e-mail: farnost@brevnov.cz

Farní vikář (kaplan): P. Vojtěch Malina O.S.B.
GSM: 733 433 331
e-mail: vojtech.malinaosb@seznam.cz

Bělohorský poutní areál s klášterem sester benediktinek z komunity Venio
Karlovarská 3/6
163 00 Praha 17
www.benediktinky.cz

Rektor filiálního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře: P. Benedikt Kolaja O.S.B.
e-mail: benediktosb@seznam.cz

Poradenství a terapie

P. Michael Jan Špán O.S.B., ustanoven v duchovní službě v Praze-Dejvicích
GSM: 605 727 233 nebo 773 252 534
e-mail: schpanm@seznam.cz
schpanm.webnode.cz; aktuální informace najdete také ZDE.

Břevnovský chrámový sbor

Jednatelka sboru: Hana Stanková
GSM: 608 623 487
e-mail: hana.stank@seznam.cz

Vydavatelství

šéfredaktor: Ondřej Koupil
e-mail: pietas.benedictina@seznam.cz

Knižní vazby – dílna

Br. Štěpán Prokop Hanč O.S.B.
tel. 220 406 111 (9.00–16.00)
e-mail: knihanc@seznam.cz

Archiv a knihovna břevnovského kláštera

Archivní fond Benediktini-Břevnov je trvale deponován v budově I. oddělení Národního archivu ČR.
třída Milady Horákové 5/133, 160 00 Praha 6-Dejvice
Správa fondu: Mgr. Jitka Křečková
e-mail: jitka.kreckova@nacr.cz
www.nacr.cz
www.monasterium.net

Archiv hudebnin je trvale deponován v Českém muzeu hudby
Národní muzeum – České muzeum hudby
Karmelitská 2/4, 118 00 Praha 1
www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby

Břevnovská klášterní knihovna je součástí klauzury a není veřejnosti přístupná.

Objednávky prohlídek břevnovského kláštera ve všední dny

Antonín Rückl
e-mail: klaster@brevnov.cz

Objednávky prohlídek břevnovského kláštera pro ZŠ a SŠ

Martin Ševeček O.S.B.
GSM: 606 481 576
e-mail: martinosb@centrum.cz
www.martinosb.eu

Správa Břevnovského kláštera s. r. o.

Jednatel: Aleš Zdeněk Vandrovec O.S.B.
Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov
tel. 220 406 111
e-mail: klaster@brevnov.cz
Datová schránka: ID xfdcivm
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 270669.

Pronájmy reprezentačních prostor v areálu

pro kulturní akce, firemní akce, civilní svatby a svatební hostiny po civilním i církevním sňatku
Společný kontaktní e-mail: pronajmy@brevnov.cz

Petr Šátek
tel. 220 406 286
GSM: 736 753 053
e-mail: petr.satek@brevnov.cz

Tomáš Fekiač
tel: 220 406 286
GSM: 702 284 237
e-mail: tomas.fekiac@brevnov.cz

Iva Kuchařová
tel. 220 406 270
GSM: 728 073 584
e-mail: iva.kuchar@brevnov.cz

Hotel a restaurace

Hotel Adalbert
Ředitel hotelu: Roman Maňák
tel. 220 406 170 (recepce; též rezervace)
e-mail: recepce@hoteladalbert.cz (též rezervace)
www.hoteladalbert.cz

Klášterní šenk
Manažer restaurace: Petr Lívanec
tel. 220 406 294 (rezervace, k tomu též rezervační formulář na webu šenku)
e-mail: info@klasternisenk.cz
www.klasternisenk.cz

Klášterní sýpka – výčep

Vedoucí: Alena Listová
tel. 220 406 112
e-mail: vycep@brevnov.cz
klasternisypka.cz

Benediktinská hospodářská správa Břevnov s. r. o.

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov
Jednatel: Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
Prokurista BHS Břevnov: Ing. Petr Bláha
e-mail: bhs.brevnov@brevnov.cz

V areálu kláštera působí spolupracující firmy:

Advokátní kancelář JUDr. Alena Štumpfová / Mgr. Martina Zikmundová, LL.M. – www.akbrevnov.cz

Atelier M1 architekti s.r.o. – www.atelierm1.cz

Autosanatorium Brabec s.r.o. – www.autobrabec.com

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha – www.brevnovskypivovar.cz

Galerie Entrance – entrancegallery.com

Zdeněk Hradilák-JASAN-zahradnické služby – v domku za zahradním pavilonem Vojtěška

Dopravní spojení

Würzburg→Nürnberg→A6→Plzeň→D5: na konci D5 vpravo směr Motol, kolem nemocnice na křižovatku Vypich, zde vpravo po Bělohorské. Klášter se objeví po levé ruce pod kopcem. Je nutno přejet světelnou křižovatku a vrátit se.

Brno→D1: z dálnice D1 na jižní spojku, Pražský okruh směr Smíchov, za Barrandovským mostem do Zlíchovského tunelu, směr Břevnov až do Strahovského tunelu. Z něj pak vlevo po Patočkově, ke klášteru cca za 10 minut.

Dresden→A17→Ústí nad Labem→D8: s využitím tunelu Blanka, ke klášteru cca za 15 minut.

Náchod→Jaroměř→Hradec Králové→D11: s využitím tunelu Blanka, ke klášteru cca 15 minut.

Parkování před areálem kláštera

je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování. Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Orientační plán kláštera a blízkého okolí

plánek kláštera a okolí