Hotel Adalbert a Klášterní šenk

Hotel Adalbert

Památkou na opata Tomáše Sartoria je tzv. Sartoriův konvent. Stavba M. Reinera z let 1668–1672 byla výrazně upravená K. I. Dientzenhoferem (1735). Po dokončení novostavby kláštera za opata Otmara Zinka sloužila budova mj. hospodářské správě kláštera. Mezi lety 1950–1989 jej využívala StB. Po návratu benediktinů zde komunita našla své první obydlí (1990–1994). Výsledkem adaptace objektu (od r. 2003) je Hotel Adalbert.
Ředitel hotelu: Roman Maňák
tel. 220 406 170 (recepce; též rezervace)
e-mail: recepce@hoteladalbert.cz (též rezervace)
Provozní informace najdete na www.hoteladalbert.cz.

Klášterní šenk

Restaurace Klášterní šenk se nachází  v sousedství hotelu Adalbert, proti bývalé klášterní sýpce.
Manažer restaurace: Petr Lívanec
tel. 220 406 294 (rezervace, vizte též rezervační formulář na webu šenku)
Provozní informace najdete na www.klasternisenk.cz.

Hotel a restauraci provozuje Správa Břevnovského kláštera s.r.o.
IČO: 058 09 673   /   DIČ: CZ 058 09 673
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 270669.
Plánek areálu kláštera (pdf)     Návštěvní řád areálu kláštera (pdf)

Provoz hotelu a restaurace je limitován protiepidemickými opatřeními vlády ČR.
Aktuální informace k opatřením vizte na www.vlada.cz nebo na www.mzcr.cz.

Hotel a restaurace ve fotogalerii.