Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
středa 13. prosince 2023 /19.00/ – Gloria in excelsis Deo
účinkují: Komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum,
Dětský pěvecký sbor Kalamajka,
Štěpánka Heřmánková – sopranistka a sbormistryně,
Smyčcový soubor Consortium Pragense se svými sólisty
program: A. Michna, J. J. Ryba, J. Michalička, G. F. Händel, A. Corelli
vstupné: 350 Kč základní / 200 Kč snížené
Snížené vstupné na Břevnovská nokturna se vztahuje na důchodce (seniory 65+), děti a mládež od 7 do 18 let včetně, studenty VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu a ZTP po předložení průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
Vstupenky jsou v prodeji pouze v infocentru břevnovského kláštera v sýpce;
rezervace: tel. 220 406 111, e-mail klaster@brevnov.cz.
Vstupenky je možné zakoupit pouze za hotovost (v CZK).
---------------

Břevnovský chrámový sbor
Činnosti a historii chrámového sboru je věnována samostatná stránka.
---------------

Koncert v rámci 10. mezinárodního hudebního festivalu Cesty světla
pondělí 4. prosince 2023 /19.00/ Tereziánský sál
účinkuje: Česká dechová harmonie
vstupné: 499 Kč, studenti a senioři 249 Kč;
předprodej vstupenek on-line na smsticket.cz a slevomat.cz
Prodej vstupenek též na místě koncertu, 45 minut před začátkem.
Podrobné informace najdete na www.prahaklasika.art.
---------------

Koncert souboru Svítání
neděle 10. prosince 2023 /19.00/ Tereziánský sál
předprodej vstupenek on-line na www.ticketportal.cz
Podrobné informace najdete na www.svitani.com.
---------------

Koncert souboru Hradišťan
sobota 16. prosince 2023 /17.00/ bazilika sv. Markéty

vstupné: k sezení 390 Kč / k stání 200 Kč
Předprodej vstupenek od neděle 3. prosince v klášterním infocentru v sýpce.
Vstupenky je možné zakoupit pouze za hotovost (v CZK)
.
[Večerní mše svatá 16. prosince v bazilice NEBUDE.]
---------------

Koncert Ireny Budweiserové
neděle 7. ledna 2024 /16.00/ Tereziánský sál
vstupné: k sezení 290 Kč / k stání 120 Kč
Předprodej vstupenek od neděle 3. prosince 2023 v klášterním infocentru v sýpce.
Vstupenky je možné zakoupit pouze za hotovost (v CZK).

Zprávy odjinud

Česká maltézská mládež vás zve
Prodej punče
Pro letošní krátký advent zahájíme tradiční prodej punče již o týden dříve, tedy v sobotu 25. 11. 2023. Během 4 víkendů budeme z naší punčové skříně prodávat lahodný punč (do kelímku i v lahvi) a další drobné zboží. Letos se můžete těšit i na nádherné kalendáře ČMM. Veškerý výtěžek z prodeje punče půjde na aktivity ČMM v roce 2024.
Koncerty k punči
ČMM také srdečně zve na tři adventní koncerty k punči, které proběhnou v kostele Panny Marie pod řetězem a v Rytířském sále Velkopřevorského paláce.
neděle 3. 12. /17.00/ kostel Panny Marie pod řetězem: vystoupí polský sbor Harfa Choir, zazní světová a polská duchovní hudba
sobota 10. 12. /17.00/ Rytířský sál Velkopřevorského paláce: vystoupí Ensemble Inégal, koncert bude věnován památce zesnulého Karla Schwarzenberga
sobota 16. 12. /16.00/ Rytířský sál Velkopřevorského paláce: vystoupí Malostranský komorní orchestr, jehož členem je i několik dobrovolníků ČMM. Zazní Corelli, Mendelssohn-Bartholdy a Dvořák.
Plakátky ke koncertům naleznete ke stažení pod tímto odkazem, další informace najdete ZDE.
---------------

Broumovské diskuse
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s. ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a Maiwaldovou akademií pořádá Broumovské diskuse – vizte www.broumovskediskuse.cz.
---------------

Benediktinky na Bílé Hoře a Fakulta architektury ČVUT pořádají výstavu Skutečný Santini k připomínce 300 let od úmrtí architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Výstava je volně přístupná v ambitech poutního místa na Bílé Hoře, od 19. června do prosince 2023, denně mimo pondělí 10.00–18.30.
Podrobné informace najdete ZDE.
---------------

Dostavba klášterního areálu sester bosých karmelitek v Drastech
Komunita bosých karmelitek – řeholních sester, jejichž hlavním posláním je přímluva – modlitba za druhé, se kvůli hluku a malému prostoru rozhodla vyměnit prominentní adresu v centru Prahy na Hradčanském náměstí za zanedbanou osadu, kde může být blíž přírodě i lidem. Budovaný areál v Drastech na Praze-Východ bude sloužit nejen karmelitkám, ale i všem příchozím, kteří si přijedou odpočinout a načerpat síly. Věříme, že se podaří proměnit zchátralý hospodářský dvůr v duchovní a kulturní centrum, kde se bude moci každý, kdo bude potřebovat, obnovit a načerpat sílu a inspirace do každodenního života.
Podrobné informace o projektu a možnostech jeho podpory najdete na https://karmeldrasty.eu.
K úplnému dokončení kláštera zbývá poslední krok – sestry bosé karmelitky z Drast děkují za jakoukoliv podporu.
Sbírka na portálu Donace, který se zaměřuje na křesťanské projekty: www.donio.cz;
plakátek ke stažení či sdílení najdete ZDE.