Kulturní akce

Břevnovský chrámový sbor – přehled vystoupení najdete ZDE.
-----------

8. Broumovské diskuse – Hodnoty a společnost | Broumovský klášter 3.–6. listopadu 2021
Panel I
| K čemu jsou nám ve společnosti hodnoty? | Záznam na www.youtube.com.
Panel II | Hodnoty v politice | Záznam na www.youtube.com.
Panel III | Proměnila koronavirová zkušenost naše hodnoty? | Záznam na www.youtube.com.
Program konference 3.–6. 11. 2021 najdete též zde (pdf).
O symbolickém propojení mezi Broumovskými diskusemi a Opus bonum – odkaz zde.

O sdružení Opus bonum též Petr Placák, Křesťanský zápas o českou věc: působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989.
ÚSTR & Argo 2019. Váz., 352 stran, fotografie v textu, DPC 320 Kč
Autor nastínil peripetie a kontroverze, které vznik a působení katolického laického sdružení Opus bonum v čele s břevnovským opatem Anastázem Opaskem provázely v rozjitřeném prostředí exilu. Příběh zakončil obnovením benediktinského opatství v Břevnově a Opaskovým návratem do vlasti po pádu komunismu v roce 1989.

Osudy: Prokop Siostrzonek – arciopat břevnovského kláštera
Edice OSUDY, Radioservis a.s., dotisk 2021. Váz., 248 stran, fotografie v textu, DPC 269 Kč.
Osudy arciopata břevnovského kláštera Petra Prokopa Siostrzonka, na jejichž základě vznikla knižní podoba cyklu vysílaného Českým rozhlasem Vltava, vypovídají o síle víry a touhy, o smyslu života v pospolitosti. Narodil se do doby, v níž měly u nás být řeholní řády s jejich mnohasetletým duchovním posláním vymazány ze života i z paměti. Co vedlo studenta českotěšínského gymnázia k rozhodnutí této svévoli čelit, zasvětit svůj život kněžskému poslání a tajně vstoupit do pronásledovaného benediktinského řádu? Po sametové revoluci přišel s několika stovkami korun do zchátralého Břevnova, který dnes vzkvétá po všech stránkách, a spolu s ním také benediktinský Broumov.
„Rodičům jsem vděčný i za to, že mě nikdy nenutili chodit do kostela z povinnosti. Ukázali mi hlavně svým životem, co pro ně víra znamená. Že není něčím, co prosazují slovy, ale spíše činy. Když jsem se později v dospívání dostal k mnišskému životu a vůbec k celé tradici mnišské a benediktinské, velmi se mi zalíbil výrok jednoho z mnichů: Naše bohatství není to, co vyděláme, ale to, co jsme schopni ušetřit. Naším pokrmem není to, co sníme, ale co jsme schopni strávit. A naší vírou není to, co vyznáváme pro svoje potěšení, ale co jsme schopni naplnit ve svém životě. Dodatečně jsem si uvědomil, jak se tato moudrost plně odrážela v životě mých rodičů, a že mě nenápadně vedli k tomu, aby víra byla přirozenou součástí mého života. Že o ní nemusím ani příliš mluvit, ale spíše jí žít a prostě v ní být.“


Obě knihy – a mnohé jiné – jsou v nabídce klášterního obchůdku v infocentru.
Přehled titulů břevnovské klášterní edice Pietas benedictina najdete na stránce vydavatelství.
---------

Parkování před areálem břevnovského kláštera
je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování.
Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.
Plánek areálu kláštera (pdf)     Návštěvní řád areálu kláštera (pdf)

Kulturní akce jsou limitovány protiepidemickými opatřeními vlády ČR.
Aktuální informace k opatřením vizte na www.vlada.cz nebo na www.mzcr.cz.