Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Břevnovská nokturna leden až červen 2018.

úterý 23. ledna 2018 /19.00/
Trio Jadin
R. Baborák – lesní roh, H. Baboráková – violoncello, A. Mottlová – klavír
program: L. Jadin, L. van Beethoven, E. Knudson

Vstupné 150 Kč; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.

-----

Galerie ENTRANCE
Otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00

ENTRANCE Gallery
Open hours: thu–sun 12–6 pm