Kulturní akce

AuraMusica, s.r.o. pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera – vizte www.auramusica.cz.
(V infocentru břevnovského kláštera lze vstupenky zakoupit pouze za hotovost v CZK.)
--------------------------------------------------------------------------------------

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
program podzimní části cyklu připravujeme
vstupné: 350 Kč základní / 200 Kč snížené
Snížené vstupné na Břevnovská nokturna se vztahuje na důchodce (seniory 65+), děti a mládež od 7 do 18 let včetně, studenty do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu a ZTP po předložení průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
Vstupenky jsou v prodeji v infocentru břevnovského kláštera v sýpce;
rezervace: tel. 220 406 111, e-mail klaster@brevnov.cz.
Vstupenky je možné zakoupit pouze za hotovost (v CZK).
--------------------------------------------------------------------------------------

Osudy břevnovského arciopata Petra Prokopa Siostrzonka k poslechu na vlnách Českého rozhlasu
Prokop Siostrzonek už čtvrtstoletí vede Břevnovský klášter, který je se svou více než tisíciletou historií nejstarším u nás. O jeho současném poslání mluví v Osudech, v nichž vzpomíná i na svůj tajný vstup do benediktinského řádu či na opata Anastáze Opaska…
Český rozhlas Vltava – Osudy

Kniha je k dostání v klášterním infocentru.