Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

18. února 2020 /19.00/ Filharmonici v Tereziánském sále
Účinkuje: Česká dechová harmonie, umělecký vedoucí I. Sequardt
Program: A. Rejcha, W. A. Mozart, Ch. Gounod

24. března 2020 /19.00/ Apollon Kvartet
Účinkuje: Apollon Kvartet
Program: W. A. Mozart, L. van Beethoven, A. Dvořák

7. dubna 2020 /19.00/ „MELANTE[LEMANN]“
Účinkuje: Concerto Aventino
Program: G. Ph. Telemann

5. května 2020 /19.00/ Jitka Čechová a Jan Páleníček
Účinkují: Jitka Čechová – klavír a Jan Páleníček – violoncello
Program: P. I. Čajkovskij, E. Granados, C. Debussy

16. června 2020 /19.00/ Operetní perličky
Účinkují: Klárovo kvarteto / Š. Heřmánková – soprán / M. Vlček – tenor
Program: R. Strauss, F. Lehár, M. Nedbal

Vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.
Vstupné na koncerty cyklu Břevnovská nokturna: 250 Kč základní / 150 Kč snížené.
Snížené vstupné 150 Kč na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
– důchodci (senioři 65+);
– děti a mládež od 7 do 18 let včetně;
– studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu;
– ZTP po předložení příslušného průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
-----

AuraMusica, s. r. o.

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč
Prodej vstupenek: v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110; též na fortně břevnovského kláštera.
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
-----

Pietas benedictina

Informace pro čtenářky a čtenáře knih z edice Pietas benedictina:
vyšel 23. svazek – Jan Cassianus, Rozmluvy 11–14.
Spolu s dalšími tituly edice PB je nová kniha k dostání také v infocentru v klášterní sýpce.

Zde si také dovolujeme upozornit na novou knihu nevydanou břevnovským klášterem, kterou v infocentru nabízíme: Petr Prokop Siostrzonek, Svatá země: z pouště do Jeruzaléma srdcem, vzpomínkami, rozjímáním a modlitbou. Karmelitánské nakladatelství, edice Poutník, 2019.
-----

Otevírací doba fortny / infocentra břevnovského kláštera:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz
-----

Galerie ENTRANCE
v levé části bývalé oranžerie v klauzurní zahradě
Otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00