Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

Děkujeme za vaši přízeň v nejisté jarní sezóně. Vzhledem k pokračujícím protiepidemickým opatřením nejistá situace trvá, proto pro podzimní část cyklu nebudou vstupenky v předprodeji. Přijímáme rezervace na koncert 15. 12. – telefonicky (220 406 111) nebo e-mailem (klaster@brevnov.cz), vstupenky budou v prodeji až v den konání koncertu, a to po celou otevírací dobu infocentra až do 18.45.

úterý 10. listopadu 2020 /19.00/
Slavnostní koncert k hudebnímu jubileu Pražského žesťového souboru
V důsledku protiepidemických opatření je tento koncert ZRUŠEN.

úterý 15. prosince 2020 /19.00/
Advent s J. S. Bachem a s jeho předchůdci, současníky a následovníky
Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Michna

Vstupné: 300 Kč základní / 180 Kč snížené.
Snížené vstupné na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
– důchodci (senioři 65+);
– děti a mládež od 7 do 18 let včetně;
– studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu;
– ZTP po předložení příslušného průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
Vstupenky lze zakoupit pouze na fortně / infocentru břevnovského kláštera.
tel. 220 406 111; e-mail: klaster@brevnov.cz
-----

AuraMusica, s. r. o.

pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
-----

Otevírací doba klášterní fortny / infocentra s obchůdkem:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz
PROVOZNÍ OMEZENÍ V AREÁLU KLÁŠTERA VIZTE V AKTUALITÁCH.
-----

Galerie Entrance

pořádá výstavy v oranžerii v zahradě břevnovského kláštera
Informace: https://entrancegallery.com.
-----

Parkování před areálem kláštera

je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování.
Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.