Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

Vstupenky na níže uvedené koncerty z tohoto cyklu jsou již v prodeji v infocentru břevnovského kláštera.

úterý 24. září /19.00/ Dobrý den, paní Opereto
účinkují: Klárovo kvarteto; Š. Heřmánková – soprán, M. Vlček – tenor
program: R. Strauss, F. Lehár, M. Nedbal

úterý 22. října /19.00/ Housle v rukou mistrů
účinkují: prof. Joshua Epstein – housle, Thomas Kaes – housle; Heather Epstein – klavír
program: G. F. Händel, W. A. Mozart, B. Martinů, P. de Sarasate

úterý 19. listopadu /19.00/ Mozart? Mozart!
účinkují: Smyčcové kvarteto Sirius; Tereza Štěpánková – soprán, Daniel Klánský – baryton
program: W. A. Mozart

úterý 10. prosince /19.00/ Adventní hudba v Tereziánském sále
účinkují: Consortium Pragense Orchestra, sólisté a sbor
program: L. Fišer, J. S. Bach, V. Werner, G. F. Händel

Vstupné: 250 Kč základní / 150 Kč snížené; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.
Snížené vstupné 150 Kč na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
– důchodci (senioři 65+);
– děti a mládež od 7 do 18 let včetně;
– studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu;
– ZTP po předložení příslušného průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
-----

AuraMusica, s. r. o.

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč
Prodej vstupenek: v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110; též na fortně břevnovského kláštera.
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
-----

Otevírací doba fortny / infocentra břevnovského kláštera:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz
-----

Galerie ENTRANCE / ENTRANCE Gallery
v levé části bývalé oranžerie v klauzurní zahradě
Otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00 / Open hours: thu–sun 12–6 pm