Kulturní akce

AuraMusica, s.r.o.

pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále prelatury břevnovského kláštera
Informace: www.auramusica.cz

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále prelatury břevnovského kláštera

úterý 14. prosince 2021 /19.00/
Vánoční koncert 
Program koncertu bude upřesněn;
o možnostech rezervace a o prodeji vstupenek vás budeme včas informovat.

Břevnovský chrámový sbor

Přehled vystoupení najdete ZDE.

Galerie Entrance

pořádá výstavy v oranžerii v zahradě břevnovského kláštera
Informace: https://entrancegallery.com

Parkování před areálem kláštera

je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování.
Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Kulturní akce jsou limitovány aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády ČR.