Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

Koncerty 24. března, 7. dubna a 5. května byly zrušeny.

Další koncert z tohoto cyklu se bude konat mimořádně na nádvoří prelatury břevnovského kláštera
v úterý 16. června 2020, se začátkem v 19.00
OPERETNÍ PERLIČKY
Účinkují: Klárovo kvarteto / Š. Heřmánková – soprán / M. Vlček – tenor
Program: R. Strauss, F. Lehár, M. Nedbal

Vstupné: 250 Kč základní / 150 Kč snížené.
Snížené vstupné 150 Kč na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
– důchodci (senioři 65+);
– děti a mládež od 7 do 18 let včetně;
– studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu;
– ZTP po předložení příslušného průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.

Vstupenky lze zakoupit pouze na fortně / infocentru břevnovského kláštera.
Předprodej zahájíme v pondělí 25. května 2020.
Pokud jste si ponechali vstupenku na některý ze zrušených koncertů z našeho cyklu, můžete ji vyměnit za vstupenku stejné hodnoty na koncert 16. června.
Informace: tel. 220 406 111; e-mail: klaster@brevnov.cz

O pokračování cyklu vás budeme včas informovat – prosíme, sledujte též aktuality na úvodní stránce.
-----

AuraMusica, s. r. o.

pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
-----

Klášterní edice Pietas benedictina

Informace pro čtenářky a čtenáře knih z klášterní edice PB:
vyšel 23. svazek – Jan Cassianus, Rozmluvy 11–14.
Rozmluvy (Collationes, Konference) patří k pokladům starověké křesťanské literatury. Autor a jeho přítel Germanus naslouchají mistrům egyptského mnišského života. Český překlad bude vycházet postupně v několika svazcích; v roce 2019 vycházejí rozmluvy 11–14.
Podrobné informace o knize najdete na stránkách edice.
Spolu s dalšími tituly edice je nová kniha k dostání v klášterním obchůdku.

Zde si také dovolujeme upozornit na některé knihy nevydané břevnovským klášterem, které jsou rovněž k dostání v klášterním obchůdku:

Petr Placák, Křesťanský zápas o českou věc: působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989.
Ústav pro studium totalitních režimů & Argo 2019.
Autor nastínil peripetie a kontroverze, které vznik a působení katolického laického sdružení Opus bonum v čele s břevnovským opatem Anastázem Opaskem provázely v rozjitřeném prostředí exilu. Příběh končí obnovením benediktinského opatství v Břevnově a Opaskovým návratem do vlasti po pádu komunismu.

Prokop Siostrzonek, Svatá země: z pouště do Jeruzaléma srdcem, vzpomínkami, rozjímáním a modlitbou.
Edice Poutník, Karmelitánské nakladatelství 2019.
Meditace o místech, kde se setkávali a setkávají lidé s Bohem a Bůh s lidmi. Texty břevnovského arciopata Prokopa Siostrzonka doprovázejí snímky redemptoristy Stanislava Přibyla. „Prokop Siostrzonek nabízí nejen zajímavé informace o Svaté zemi, ale především osobní prožitek, který čtenáře inspiruje k vlastní meditaci. Jeho úvahy ocení všichni ti, kteří se do Svaté země vydávají a knížku přibalí do svého zavazadla, aby se s ní při návštěvě poutních míst posadili někde stranou a snažili se odkrýt to podstatné. Poslouží však stejně dobře i těm, kdo tam z nejrůznějších důvodů nevyrazí, přesto však biblická místa nosí ve svém srdci. Postřehy a úvahy otce Prokopa jim tato místa přiblíží skoro tak, jako by tam osobně byli.“ (Petr Křížek, anotace pro KNA)
-----

Otevírací doba klášterní fortny / infocentra s obchůdkem:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz
-----
Parkování před areálem kláštera je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování. Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.