Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Břevnovská nokturna jaro 2018.

úterý 17. dubna 2018 /19.00/
Akademický orchestr ČVUT
Vstupné 150 Kč; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.

-----
-----

AuraMusica, s. r. o.

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále a v bazilice sv. Markéty v břevnovském klášteře
Cyklus je podpořen MČ Praha 6 a Hl. městem Praha.
středa 18. dubna /19.30/ bazilika sv. Markéty
Otvírání studánek – Jarní koncert
Komorní ženský sbor Carmina Bohemica, sbormistryně Věra Hrdinková
Ludmila Čermáková klavír, Jiří Rajniš baryton, Jan Šťastný recitace,
členové PKF – Prague Philharmonia
Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč
Prodej vstupenek v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110 a na fortně břevnovského kláštera.
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz

Otevírací doba fortny / infocentra břevnovského kláštera:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz

-----
-----

Galerie ENTRANCE zve na vernisáž výstavy
Barbora Klímová, Matěj Smetana, Aneta Willertová Co ty máš, co já ne?
kurátorka Tereza Velíková
Vernisáž a Entrance Talk: 21. 2. 2018 /18.00/ v prostorách galerie
Výstava potrvá do 18. 3. 2018.
----
ENTRANCE Gallery invites you to the exhibition
Barbora Klímová, Matěj Smetana, Aneta Willertová What do you have that I don't?
curated by Tereza Velíková
Opening and Entrance Talk: 21. 2. 2018 /6 pm/ Entrance Gallery
Exhibition: 22. 2. – 18. 3. 2018

Galerie ENTRANCE / ENTRANCE Gallery
Otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00 / Open hours: thu–sun 12–6 pm