Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Břevnovská nokturna – podzim 2018

11. 12. /19.00/
Adventní podvečer s J. S. Bachem, jeho předchůdci a jeho následovníky
Consorcium Pragense Orchestra a hosté
program: J. S. Bach, A. Vivaldi, G. F. Händel

Vstupné 150 Kč; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.
(Upozornění: v nové sezóně bude cena vstupného zvýšena – 250,- základní / 150,- snížené.)
---------

AuraMusica, s. r. o.

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále a v bazilice sv. Markéty v břevnovském klášteře
Cyklus je podpořen MČ Praha 6 a Hl. městem Praha.
BHS – PODZIM 2018

20. 11. /19.00/ Tereziánský sál
Ty spíš, duše moje
Markéta Cukrová – soprán, Kateřina Ghannudi – harfa, Jan Krejča – theorba
Skladby raně barokní Itálie: Giulio Caccini, Francesca Caccini („La Cecchina“), Tarquinio Merula ad.

12. 12. /19.30/ bazilika sv. Markéty
Adventní koncert
Kühnův dětský sbor, sbormistr prof. Jiří Chvála, Kateřina Englichová – harfa 

Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
Prodej vstupenek v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110 a na fortně břevnovského kláštera.

Otevírací doba fortny / infocentra břevnovského kláštera:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz
---------

Galerie ENTRANCE / ENTRANCE Gallery
v levé části bývalé oranžerie v klauzurní zahradě
Otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00 / Open hours: thu–sun 12–6 pm