Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

24. března 2020 /19.00/ Apollon Kvartet
Účinkuje: Apollon Kvartet
Program: W. A. Mozart, L. van Beethoven, A. Dvořák

7. dubna 2020 /19.00/ „MELANTE[LEMANN]“
Účinkuje: Concerto Aventino
Program: G. Ph. Telemann

5. května 2020 /19.00/ Jitka Čechová a Jan Páleníček
Účinkují: Jitka Čechová – klavír a Jan Páleníček – violoncello
Program: P. I. Čajkovskij, E. Granados, C. Debussy

16. června 2020 /19.00/ Operetní perličky
Účinkují: Klárovo kvarteto / Š. Heřmánková – soprán / M. Vlček – tenor
Program: R. Strauss, F. Lehár, M. Nedbal

Vstupenky na koncerty cyklu Břevnovská nokturna lze zakoupit
pouze na fortně / infocentru břevnovského kláštera
.
Vstupné: 250 Kč základní / 150 Kč snížené.
Snížené vstupné 150 Kč na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
– důchodci (senioři 65+);
– děti a mládež od 7 do 18 let včetně;
– studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu;
– ZTP po předložení příslušného průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
Informace: tel. 220 406 111; e-mail: klaster@brevnov.cz
-----

AuraMusica, s. r. o.

pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

17. března 2020 /19.00/ Pokušení v rytmu tanga
Účinkuje: Duo Manera – Soňa Vimrová, Miroslav Žára | kytary
Program: Piazzolla, Granados, de Falla, Albéniz, Tesař

19. května 2020 /19.00/
Účinkují: Kateřina Kněžíková – soprán, Kateřina Englichová – harfa

Vstupenky na koncerty cyklu Břevnovská hudební setkání lze zakoupit
v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110 a na fortně / infocentru břevnovského kláštera.
Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
-----

Galerie ENTRANCE

pořádá výstavy v levé části bývalé oranžerie v klauzurní zahradě břevnovského kláštera
Otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00
Informacehttps://entrancegallery.com