Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

Děkujeme za vaši přízeň a trpělivost v poněkud nejisté jarní sezóně. Vzhledem k pokračujícím protiepidemickým opatřením situace zůstává nejistá i nadále, proto pro podzimní část cyklu nebudou vstupenky v předprodeji. Přijímáme rezervace telefonicky (220 406 111), e-mailem (klaster@brevnov.cz) nebo osobně v infocentru, vstupenky však budou v prodeji až v den konání koncertu, a to po celou otevírací dobu infocentra až do 18.45.

úterý 13. října 2020 /19.00/
Yvona Škvárová, sólistka Národního divadla představuje
Program: R. Schumann, G. F. Händel, A. Dvořák

úterý 10. listopadu 2020 /19.00/
40 let na hudební scéně!
Slavnostní koncert k hudebnímu jubileu Pražského žesťového souboru
Program: J. S. Bach, J. Haydn, B. Martinů, J. Ježek

úterý 15. prosince 2020 /19.00/
Advent s J. S. Bachem a s jeho předchůdci, současníky a následovníky
Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Michna

Vstupné: 300 Kč základní / 180 Kč snížené.
Snížené vstupné na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
– důchodci (senioři 65+);
– děti a mládež od 7 do 18 let včetně;
– studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu;
– ZTP po předložení příslušného průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
Vstupenky lze zakoupit pouze na fortně / infocentru břevnovského kláštera.
tel. 220 406 111; e-mail: klaster@brevnov.cz
-----

AuraMusica, s. r. o.

pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
-----

Klášterní edice Pietas benedictina

Informace pro čtenářky a čtenáře knih z klášterní edice PB:
vyšel 23. svazek – Jan Cassianus, Rozmluvy 11–14.
Rozmluvy (Collationes, Konference) patří k pokladům starověké křesťanské literatury. Autor a jeho přítel Germanus naslouchají mistrům egyptského mnišského života. Český překlad bude vycházet postupně v několika svazcích; v roce 2019 vycházejí rozmluvy 11–14.
Podrobné informace o knize najdete na stránkách edice.
Spolu s dalšími tituly edice je nová kniha k dostání v klášterním obchůdku.

Zde si také dovolujeme upozornit na novou knihu nevydanou břevnovským klášterem, která je rovněž k dostání v klášterním obchůdku:
Petr Placák, Křesťanský zápas o českou věc: působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989. Ústav pro studium totalitních režimů & Argo 2019.
Autor nastínil peripetie a kontroverze, které vznik a působení katolického laického sdružení Opus bonum v čele s břevnovským opatem Anastázem Opaskem provázely v rozjitřeném prostředí exilu. Příběh končí obnovením benediktinského opatství v Břevnově a Opaskovým návratem do vlasti po pádu komunismu.
Rozhovor s Petrem Placákem najdete v Katolickém týdeníku č. 35/2020.
-----

Otevírací doba klášterní fortny / infocentra s obchůdkem:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz
-----

Galerie Entrance

pořádá výstavy v oranžerii v zahradě břevnovského kláštera
Informace: https://entrancegallery.com.
-----

Parkování před areálem kláštera

je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování.
Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.