Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

21. 5. /19.00/ KLAVÍRNÍ  RECITÁL
Účinkuje: Petr Jiříkovský  – klavír
Program:  W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, B. Smetana

18. 6. /19.00/ VE VÍRU FLAMENGA ANEB ŠPANĚLSKÉ POBLOUZNĚNÍ
Účinkují: K. Žmolíková – soprán, M. Žára – kytara, L. Juránková – klavír, V. Žmolík – průvodní slovo
Program: M. de Falla, H. V. Lobos, E. Granados

Vstupné: 250 Kč základní / 150 Kč snížené; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.
Snížené vstupné 150 Kč na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
důchodci (senioři 65+)
děti a mládež od 7 do 18 let vč., studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu
ZTP po předložení příslušného průkazu
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
-----

AuraMusica, s. r. o.

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Cyklus je podpořen MČ Praha 6 a Hl. městem Praha.

14. 5. /19.00/ Hudba a verše sladké Francie
Prague Philharmonia Wind Quintet
JAN ČENSKÝ – recitace

Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč
Prodej vstupenek v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110 a na fortně břevnovského kláštera.
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
-----

Otevírací doba fortny / infocentra břevnovského kláštera:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz
-----

Galerie ENTRANCE / ENTRANCE Gallery
v levé části bývalé oranžerie v klauzurní zahradě
Otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00 / Open hours: thu–sun 12–6 pm