Kulturní akce

AuraMusica, s.r.o.
pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Podrobné informace najdete na www.auramusica.cz.
--------------

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
úterý 13. června 2023 /19.00/ – O Mio Babbino Caro
účinkují: Marie Šimůnková – soprán, Vratislav Vlna – hoboj, Michal Hanzal – klavír
program: G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Puccini
vstupné: 350 Kč základní / 200 Kč snížené
Snížené vstupné na Břevnovská nokturna se vztahuje na důchodce (seniory 65+), děti a mládež od 7 do 18 let včetně, studenty VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu a ZTP po předložení průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
Vstupenky jsou v prodeji pouze v infocentru břevnovského kláštera v sýpce;
rezervace: tel. 220 406 111, e-mail klaster@brevnov.cz.
Vstupenky je možné zakoupit pouze za hotovost (v CZK).
--------------

Břevnovský chrámový sbor
Činnosti a historii chrámového sboru je věnována samostatná stránka.
--------------

Zprávy odjinud

Broumovské diskuse
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s. ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a Maiwaldovou akademií pořádá Broumovské diskuse – vizte www.broumovskediskuse.cz.
Broumovské diskuse a Opus bonum – článek o symbolickém propojení vizte ZDE.
Poslední – 47. – sympozium Opus bonum se konalo v sobotu 12. října 2019 v Břevnovském klášteře, tímto setkáním sdružení ukončilo činnost. Obsah webových stránek katolického sdružení Opus bonum (http://www.opus-bonum.cz/) najdete (ve formátu pdf) ZDE.
Upozorňujeme také na knihu Petra Placáka Křesťanský zápas o českou věc: působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989. ÚSTR & Argo 2019. Autor nastínil peripetie a kontroverze, které vznik a působení katolického laického sdružení Opus bonum v čele s břevnovským opatem Anastázem Opaskem provázely v rozjitřeném prostředí exilu. Příběh zakončil obnovením benediktinského opatství v Břevnově a Opaskovým návratem do vlasti v roce 1989. Kniha je k dostání mj. v infocentru břevnovského kláštera v sýpce.