Kulturní akce

AuraMusica, s.r.o. pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera, informace najdete na www.auramusica.cz.
-----------

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
po delší pauze opět pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
úterý 6. září 2022 /19.00/ Klenoty baletní a komorní hudby
účinkují: Štěpánka Heřmánková – soprán, Hana Hložková – housle, Simona Hečová – violoncello, Václav Zahradník – klavír
program: sóla pro housle z baletů (Labutí jezero aj.) a komorní hudba (Händel, Německé árie aj.)
vstupné: 350 Kč základní / 200 Kč snížené
Snížené vstupné na Břevnovská nokturna se vztahuje na důchodce (seniory 65+), děti a mládež od 7 do 18 let včetně, studenty VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu a ZTP po předložení průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
Vstupenky budou v prodeji od pondělí 29. srpna – pouze v infocentru břevnovského kláštera v sýpce;
již nyní přijímáme rezervace: tel. 220 406 111, e-mail klaster@brevnov.cz, nebo osobně v infocentru.
-----------

Galerie Entrance pořádá výstavy v oranžerii v zahradě břevnovského kláštera,
informace najdete na http://entrancegallery.com.
-----------

Rekonstrukce ozvučení a instalace systému pro internetový přenos v bazilice sv. Markéty
V pondělí 8. srpna 2022 začne v bazilice sv. Markéty nutná rekonstrukce ozvučení. Stávající systém je na pokraji svých možností vzhledem k potřebám liturgickým i kulturním. Také nás čeká instalace pevného video-systému pro pravidelné internetové přenosy z baziliky. V průběhu pandemie jsme poskytli kvalitní videopřenosy z baziliky a kvalitu chceme zachovat. Podrobný popis projektu najdete ZDE. Celková částka potřebná na rekonstrukci a instalaci obou systémů činí 1 312 780 Kč. Klášter přispěl 500 000 Kč.
Prosíme tedy o podporu a pomoc; je možné finančně přispět pouze na klášterní účet, protože bazilika je v majetku arciopatství. Č. klášterního účtu: 4917000/2700. Děkujeme za jakékoli dary!