Kulturní akce

Koncert souboru HRADIŠŤAN
sobota 15. prosince 2018 /17.00/ bazilika sv. Markéty
VYPRODÁNO
Pravidelná večerní mše svatá v bazilice NEBUDE.

Koncert IRENY BUDWEISEROVÉ
neděle 6. ledna 2019 /16.00/ Tereziánský sál
Vstupenky k sezení – 150 Kč / vstupenky k stání – 80 Kč
Prodej vstupenek na fortně / infocentru v Klášterní sýpce.
-----------

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
leden – červen 2019
22. 1. „HUDBA KRÁLOVEN“
Učinkují: MUSICA DOLCE VITA D. Demuthová – mezzosoprán, Ž. Vokálková-Šrámková – flétna,
Z. Šolcová – harfa
Program: C. Schumann, F. Mendelson-Hensel, sv. Hildegarda z Bingenu

26. 2. „JADIN TRIO“ 
Učinkují: Radek Baborák – lesní roh a průvodní slovo, Hana Baboráková – violoncello,
Andrea Mottlová – klavír
Program: L. E. Jadin, L. van Beethoven, Knudson

19. 3. „Yvona ŠKVÁROVÁ, solistka ND, představuje“
Učinkují: Yvona Škvárová – mezzosoprán, Z. Kopřivová – soprán, K. Nečesaná – hoboj,
M. Sinkulová – klavír
Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Rossini

9. 4. „VELIKONOČNÍ KONCERT“
Učinkují: Štěpánka Heřmánková – soprán, Jana Levicová-Horáková – mezzosoprán, 
ženský sbor Bubureza, smyčcový orchestr CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA – dirigent Adolf Melichar
Program: G. B. Pergolesi – STABAT MATER

21. 5. „KLAVÍRNÍ  RECITÁL“
Učinkuje: Petr Jiříkovský  – klavír
Program:  W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, B. Smetana

18. 6. „VE VÍRU FLAMENGA ANEB ŠPANĚLSKÉ POBLOUZNĚNÍ“
Učinkují: K. Žmolíková – soprán, M. Žára – kytara, L. Juránková – klavír, V. Žmolík – průvodní slovo
Program: M. de Falla, H. V. Lobos, E. Granados

Vstupné: 250 Kč základní / 150 Kč snížené; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.
Snížené vstupné 150 Kč na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
důchodci (senioři 65+)
děti a mládež od 7 do 18 let vč., studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu
ZTP po předložení příslušného průkazu
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
---------

AuraMusica, s. r. o.

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále a v bazilice sv. Markéty v břevnovském klášteře
Cyklus je podpořen MČ Praha 6 a Hl. městem Praha.
BHS – PODZIM 2018

12. 12. /19.30/ bazilika sv. Markéty
Adventní koncert
Kühnův dětský sbor, sbormistr prof. Jiří Chvála, Kateřina Englichová – harfa 

Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč
Prodej vstupenek v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110 a na fortně břevnovského kláštera.
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz

Otevírací doba fortny / infocentra břevnovského kláštera:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00
tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz
---------

Galerie ENTRANCE / ENTRANCE Gallery
v levé části bývalé oranžerie v klauzurní zahradě
Otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00 / Open hours: thu–sun 12–6 pm