Kulturní akce

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
podzim 2017

úterý 10. října /19.00/
Perly světové a české operní tvorby
program: G. Verdi, A. Dvořák, B. Smetana

úterý 7. listopadu /19.00/
Martinů Trio
program: L. van Beethoven, F. Schubert, A. Dvořák

úterý 12. prosince /19.00/
Adventní hudba v Břevnovském klášteře
program: J. S. Bach, G. F. Händel, J. I. Línek

Vstupné 150 Kč; vstupenky lze zakoupit na fortně kláštera.

-----

AuraMusica s.r.o. pod záštitou Městské části Prahy 6

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání 
v Tereziánském sále a v bazilice sv. Markéty v břevnovském klášteře
podzim 2017

úterý 19. září /19.00/ Tereziánský sál
Slavnostní zahajovací koncert
Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj

středa 18. října /19.30/ bazilika sv. Markéty
M. A. Charpentier: Te Deum
Barokní orchestr Pražské konzervatoře, dirigent Jakub Kydlíček, pěvecký sbor Canticorum iubilo;
sóla: B. Kabátková, J. Mikušek, T. Lajktep, J. Nosek

úterý 21. listopadu /19.00/ Tereziánský sál
Královny klarinetu a klavíru
Ludmila Peterková – klarinet, Slávka Vernerová – klavír, Marek Švejkar j.h. – klarinet

středa 13. prosince /19.30/ bazilika sv. Markéty
Čas adventní, čas vánoční
Musica Bohemica (um. ved. Jaroslav Krček), Gentlemen Singers (mužský vokální soubor)

Vstupenky a abonentky na všechny podzimní koncerty s výhodnou slevou a zajištěním stálého místa:

Cena abonentní vstupenky (4 koncerty):
Základní cena: 800 Kč
Senioři nad 60 a mládež do 18: 400 Kč

Cena vstupenky na jednotlivé koncerty:
Základní cena: 250 Kč
Senioři nad 60 a mládež do 18: 150 Kč

Zahájení prodeje: 1. června 2017
Prodej abonentek v Infocentrech MÚ Praha 6, Čs. Armády 23 a Bělohorská 110.
Objednávky na auramusica@seznam.cz nebo na tel. čísle 603 188 500.
Informace na www.auramusica.cz

-----

Galerie ENTRANCE zve na výstavu
Pavla Gajdošíková & Jan Pfeiffer
Někde se něco koná
Kurátorka Tereza Severová
Od 1. 6. 2017
Otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00

-----

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
zve na výstavu Jiřího Kobra „ZAHRADA UZAVŘENÁ“
6. června – 15. října 2017
na terasách zahrady Břevnovského kláštera
Klášterní zahrada je přístupná od 6.45 do 20.00.

MgA Jiří Kobr, narozen 1974, pochází z Trutnova

Vzdělání
1988 – 1997  Střední uměleckoprůmyslová škola Praha - Žižkov, specializace – řezbářství a tvarování dřeva. Vyšší odborná uměleckoprůmyslová škola Praha – Žižkov
1997 – 2003 Akademie výtvarných umění. 1997 – 2000 atelier restaurování soch (prof. Siegl); 2000 – 2003 atelier Socha II (prof. Zeithamml, diplomová práce na téma „Kříž“ - sochy z betonu, malba, grafika)

Pedagogická činnost
2002 – 2005 – Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha – Žižkov, učitel odborných předmětů (řezbářství, modelování)

Ceny
2002 – Studentská cena na sympoziu v Eubabrunu (BRD)
2003 – Ateliérová cena za diplomovou práci na téma „Kříž“ 
2003 – Rektorská cena za diplomovou práci na téma „Kříž“ 

Účasti na výstavách (od roku 1993, výběr)
2001 – Trutnov, Městská galerie (sam.) – sochy, grafiky
2002 – Düseldorf, BRD, soukromá galerie (s atelierem doc. Zeithammla) – sochy
2003 – Praha, Veletržní palác (diplomanti AVU) – sochy
2003 – Terezín, v prostorách pevnosti (studenti a absolventi AVU) – sochy, grafiky
2004 – Praha, Kateřinská zahrada, „Nic na odiv ?“(skupinová) – socha 
2006 – Kutná Hora, Socha II (skupinová) 
2007 – České Budějovice, Socha III (skupinová)
2017 – Praha, galerie „Makráč“, „Ejhle-domorodé kultovní sochařství z Čech“- sochy

Účasti na sympoziích
2002 – Eubabrun, BRD (za atelier doc.Zeithammla)
2003 – Kladno, „Umělci v lese“