Kulturní akce

středa 6. října 2021 /19.30/ bazilika svaté Markéty
Bakalářský varhanní koncert
Informace: www.farnost-brevnov.cz

AuraMusica, s.r.o. pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Informace: www.auramusica.cz

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
– zda, kdy a jakou formou bude možné zahájit podzimní sezónu roku 2021 vás budeme včas informovat.

Břevnovský chrámový sbor – přehled vystoupení najdete ZDE.

Galerie Entrance pořádá výstavy v oranžerii v zahradě břevnovského kláštera
Informace: https://entrancegallery.com

Parkování před areálem kláštera
je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování.
Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Kulturní akce jsou limitovány aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády ČR.