Kulturní akce

Poznejte areál Břevnovského kláštera
Zapojte se do hry, vyluštěte tajenku a získejte drobnou odměnu, nebo se jen tak projděte po areálu kláštera a poznejte jeho krásu a historii. Poznávací hra určená nejen dětem je přístupná v otvíracích hodinách areálu kláštera v období od 20. května do 31. srpna 2021. Podrobné informace najdete na www.farnost-brevnov.cz. Hra může být i vhodným doplňkem prohlídkové trasy.

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Děkujeme za vaši přízeň v nejisté jarní sezóně 2020, ve které proběhly pouze koncerty 18. 2. a 16. 6.; termíny 24. 3., 7. 4. a 5. 5. byly zrušeny v důsledku protiepidemických opatření. Vzhledem k těmto opatřením byla zrušena celá podzimní část cyklu, tj. koncerty 13. 10., 10. 11 a 15. 12. 2020. O tom zda, kdy a jakou formou bude možné zahájit podzimní sezónu roku 2021 vás budeme včas informovat.

AuraMusica, s. r. o.

pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz

Galerie Entrance

pořádá výstavy v oranžerii v zahradě břevnovského kláštera
Informace: https://entrancegallery.com.

Parkování před areálem kláštera

je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování.
Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

[Kulturní akce jsou limitovány aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády ČR.]