Kulturní akce

V důsledku protiepidemických opatření vlády ČR se kulturní akce zatím konají výhradně formou online přenosů – INFORMACE O ONLINE POŘADECH NAJDETE V AKTUALITÁCH.

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

Děkujeme za vaši přízeň v nejisté jarní sezóně, ve které proběhly pouze koncerty 18. 2. a 16. 6.; termíny 24. 3., 7. 4. a 5. 5. byly zrušeny v důsledku protiepidemických opatření. Vzhledem k těmto opatřením byly také v podzimní části cyklu zrušeny koncerty 13. 10. a 10. 11. O tom zda a jakou formou bude možné uskutečnit koncert 15. 12. vás budeme včas informovat.
úterý 15. prosince 2020 /19.00/ Advent s J. S. Bachem a s jeho předchůdci, současníky a následovníky
Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Michna
-----

AuraMusica, s. r. o.

pořádá některé koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
-----

Galerie Entrance

pořádá výstavy v oranžerii v zahradě břevnovského kláštera
Informace: https://entrancegallery.com.
-----

Parkování před areálem kláštera

je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč (nebo ceduli) s časem zaparkování.
Pokud nevlastníte parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.