Kultura aktuálně

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
Tereziánský sál břevnovského kláštera

úterý 5. června 2018 /19.00/
Dobrý den, paní Opereto
Klárovo kvarteto; Š. Heřmánková – soprán, M. Vlček – tenor
program: R. Strauss, F. Lehár, M. Nedbal
Vstupné 150 Kč; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.

-------

AuraMusica, s. r. o.
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
středa 20. června /19.30/ bazilika sv. Markéty
Závěrečný koncert sezóny
Komorní orchesr QUATRO, Jana Boušková – harfa, dirigent Marek Štilec
Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč
Prodej vstupenek v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110 a na fortně / infocentru Břevnovského kláštera.
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz

-------

Více na stránce Kulturní akce.

6. 5. 2018