Kultura aktuálně

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
Tereziánský sál břevnovského kláštera

Břevnovská nokturna – podzim 2018

Vstupné 150 Kč; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.

-------

AuraMusica, s. r. o.
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz
BHS – PODZIM 2018 na www.auramusica.cz
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz
-------

Více na stránce Kulturní akce.

20. 6. 2018