Kultura aktuálně

Informace pro čtenářky a čtenáře knih z edice Pietas benedictina:
vyšel 23. svazek – Jan Cassianus, Rozmluvy 11–14.
Rozmluvy (Collationes, Konference) patří k pokladům starověké křesťanské literatury.
Český překlad bude vycházet postupně v několika svazcích; v roce 2019 jsou to rozmluvy 11–14: jejich tématy jsou duchovní dokonalost (Coll. 11), neposkvrněnost (Coll. 12), Boží milost (Coll. 13) a duchovní porozumění bibli (Coll. 14).
Podrobné informace o nové knize najdete na stránkách klášterní edice.
Spolu s dalšími tituly edice PB je nová kniha k dostání mj. také v infocentru v Klášterní sýpce.
-----

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

Vážení přátelé Břevnovských nokturn, děkujeme za vaši přízeň v jarní a letní sezóně, přejeme vám příjemné plynutí prázdninových měsíců a těšíme se na setkání s vámi opět v září.
Vstupenky na koncerty z tohoto cyklu jsou již v prodeji v infocentru břevnovského kláštera.

úterý 24. září /19.00/ Dobrý den, paní Opereto
účinkují: Klárovo kvarteto; Š. Heřmánková – soprán, M. Vlček – tenor
program: R. Strauss, F. Lehár, M. Nedbal

Vstupné: 250 Kč základní / 150 Kč snížené; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.
Snížené vstupné na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
– důchodci (senioři 65+);
– děti a mládež od 7 do 18 let včetně;
– studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu;
– ZTP po předložení příslušného průkazu.
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
-----

AuraMusica, s. r. o.
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč
Prodej vstupenek: v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110; též na fortně břevnovského kláštera.
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
-----
Více na stránce Kulturní akce.

22. 6. 2019