Kultura aktuálně

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
Tereziánský sál břevnovského kláštera
Břevnovská nokturna – podzim 2018

11. prosince /19.00/
Adventní podvečer s J. S. Bachem, jeho předchůdci a jeho následovníky
Consorcium Pragense Orchestra a hosté
program: J. S. Bach, A. Vivaldi, G. F. Händel
Vstupné 150 Kč; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.
-------

AuraMusica, s. r. o.
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
BHS – PODZIM 2018

20. listopadu /19.00/ Tereziánský sál
Ty spíš, duše moje
Markéta Cukrová – soprán, Kateřina Ghannudi – harfa, Jan Krejča – theorba
Skladby raně barokní Itálie: Giulio Caccini, Francesca Caccini („La Cecchina“), Tarquinio Merula ad.
-------

Více na stránce Kulturní akce.

20. 8. 2018