Kultura aktuálně

Čtenáře a čtenářky (zejména) ze svatomarkétské farnosti upozorňujeme na novou knihu
prof. Jana Sokola – Naděje na neděli: krátké promluvy na nedělní čtení.
Ilustrace na přebalu Václav Sokol
Praha: Vyšehrad, 2017.
Doporučená cena 248 Kč
e-mail: info@ivysehrad.cz
www.ivysehrad.cz

Ukázky z krátkých promluv na nedělní čtení Jana Sokola.
 

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
zve na výstavu Jiřího Kobra „ZAHRADA UZAVŘENÁ“
6. června – 15. října 2017
na terasách zahrady Břevnovského kláštera

Muzeum Broumovska ve spolupráci s Petrem Bergmannem
zve na výstavu Bezděkovský kostelíčku
věnovanou životu a umělecké tvorbě benediktina Sigismunda Boušky (1867–1942)
při příležitosti 150. výročí jeho narození.

Výstavní síň Muzea Broumovska
Vernisáž: sobota 5. srpna 2017
Výstava: od 5. 8. do 8. 10.
Otevřeno: denně kromě pondělí 8–12 a 13–17 hod.

Více na stránce Kulturní akce.

6. 6. 2017