Kultura aktuálně

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
22. ledna 2019 /19.00/ Tereziánský sál
HUDBA KRÁLOVEN
Učinkují: MUSICA DOLCE VITA D. Demuthová – mezzosoprán, Ž. Vokálková-Šrámková – flétna,
Z. Šolcová – harfa
Program: C. Schumann, F. Mendelson-Hensel, sv. Hildegarda z Bingenu

Vstupné: 250 Kč základní / 150 Kč snížené; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.
Snížené vstupné na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
důchodci (senioři 65+)
děti a mládež od 7 do 18 let vč., studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu
ZTP po předložení příslušného průkazu
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
-----
Více na stránce Kulturní akce.

7. 12. 2018