Kultura aktuálně

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská nokturna
v Tereziánském sále břevnovského kláštera

úterý 9. dubna /19.00/ VELIKONOČNÍ KONCERT
Účinkují: Štěpánka Heřmánková – soprán, Jana Levicová-Horáková – mezzosoprán, 
ženský sbor Bubureza, smyčcový orchestr CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA – dirigent Adolf Melichar
Program: G. B. Pergolesi – STABAT MATER

Vstupné: 250 Kč základní / 150 Kč snížené; vstupenky lze zakoupit na fortně / infocentru kláštera.
Snížené vstupné na koncerty cyklu Břevnovská nokturna se vztahuje na následující osoby:
důchodci (senioři 65+)
děti a mládež od 7 do 18 let vč., studenti VŠ do 26 let vč. po předložení dokladu o denním studiu
ZTP po předložení příslušného průkazu
Děti do 6 let vč., ZTP/P a průvodce ZTP/P: zdarma.
-----

AuraMusica, s. r. o.
pořádá koncerty z cyklu Břevnovská hudební setkání
v Tereziánském sále břevnovského kláštera
Cyklus je podpořen MČ Praha 6 a Hl. městem Praha.

úterý 26. března /19.00/ William Shakespeare – Sonety v tónech
Duo Teres (Lucia Fulka Kopsová – housle, Tomáš Honěk – kytara)
Lucie Silkenová – soprán, Markéta Foukalová – jazzový zpěv
PROF. MARTIN HILSKÝ – průvodní slovo

Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč
Prodej vstupenek v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110 a na fortně břevnovského kláštera.
Informace: tel.: 603 188 500; e-mail: auramusica@seznam.cz; www.auramusica.cz
-----
Více na stránce Kulturní akce.

18. 3. 2019