Prohlídky kláštera

v sobotu 14. 10. budou bez prelatury
– koná se setkání Opus bonum

12. 10. 2017