Upozornění pro návštěvníky

Břevnovský klášter je místem modlitby a také národní kulturní památkou. Toto místo vyhledávají lidé věřící, přicházející za klidem a duchovním povzbuzením, proto je důležitá vzájemná ohleduplnost.

Připomínáme zejména:
Zákaz volného pohybu psů a jiných zvířat v celém areálu kláštera – tj. psi a jiná zvířata pouze na vodítku! Majitelé jsou také povinni po svých zvířatech uklízet. Do interiérů prohlídkového okruhu je vstup se psy a jinými zvířaty zakázán.

V celém areálu platí zákaz jízdy jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola, segway aj. lze odkládat pouze na místech k tomu vyhrazených (jsou označena při cestě od hlavní brány). Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat a obtěžovat jiné návštěvníky.

Nově (od dubna 2022) platí zákaz vstupu na některé travnaté plochy: v bezprostřední blízkosti kostela – hluk často rušil bohoslužby; okolo hotelu Adalbert – rovněž z důvodu nadměrného hluku.
Již delší dobu je také poškozována i ničena zeleň v klášteře. Rozsáhlejších zelených ploch není v městském prostředí mnoho – o to víc je třeba dbát na jejich ochranu a uchování i pro budoucnost.

Klauzurní zahrada se zavírá (tak jako doposud) ve 20.00;
nově je také uzavírán vstup do areálu, tj. prostor od hlavní brány ke kostelu, a to ve 23.00.
Přístup k hotelu Adalbert je po 23. hod. pouze přes vjezd se závorou.

Prosíme, respektujte Návštěvní řád areálu kláštera.
V této souvislosti také upozorňujeme, že děti do 15 let mají do areálu povolen vstup jen v doprovodu dospělých osob (starších 18 let), které za chování dětí a dodržování Návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají po celou dobu návštěvy areálu kláštera.

Celý klášterní areál je v soukromém vlastnictví.
Majitel areálu: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Servisní firma: Správa Břevnovského kláštera s.r.o.
Adresa: Markétská 1/28, 169 00 Praha 6-Břevnov
Tel. správce kláštera 220 406 272
Tel. fortna kláštera-infocentrum 220 406 111

16. 4. 2022