Upozornění pro návštěvníky

Břevnovský klášter je místem modlitby a také národní kulturní památkou. Toto místo vyhledávají lidé věřící, přicházející za klidem a duchovním povzbuzením, proto je důležitá vzájemná ohleduplnost.

Připomínáme zejména:
Zákaz volného pohybu psů a jiných zvířat v celém areálu kláštera – tj. psi a jiná zvířata pouze na vodítku! Majitelé jsou také povinni po svých zvířatech uklízet. Do interiérů prohlídkového okruhu je vstup se psy a jinými zvířaty zakázán.

V celém areálu platí zákaz jízdy jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola, segway aj. lze odkládat pouze na místech k tomu vyhrazených (jsou označena při cestě od hlavní brány). Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat a obtěžovat jiné návštěvníky.

Nově (od dubna 2022) platí zákaz vstupu na některé travnaté plochy: v bezprostřední blízkosti kostela – hluk často rušil bohoslužby; okolo hotelu Adalbert – rovněž z důvodu nadměrného hluku.
Již delší dobu je také poškozována i ničena zeleň v klášteře. Rozsáhlejších zelených ploch není v městském prostředí mnoho – o to víc je třeba dbát na jejich ochranu a uchování i pro budoucnost.

Klauzurní zahrada se zavírá (tak jako doposud) ve 20.00;
nově je také uzavírán vstup do areálu, tj. prostor od hlavní brány ke kostelu, a to ve 23.00.
Přístup k hotelu Adalbert je po 23. hod. pouze přes vjezd se závorou.

Parkování před areálem kláštera je regulováno rozhodnutím ÚMČ Praha 6. Nyní je povoleno max. na tři hodiny zdarma. Po příjezdu umístěte na viditelné místo za oknem auta parkovací kotouč s časem zaparkování. Nevlastníte-li parkovací kotouč, u nás je možnost jeho zakoupení v klášterním infocentru.

Prosíme, respektujte Návštěvní řád areálu kláštera.
V této souvislosti také upozorňujeme, že děti do 15 let mají do areálu povolen vstup jen v doprovodu dospělých osob (starších 18 let), které za chování dětí a dodržování Návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají po celou dobu návštěvy areálu kláštera.

Celý klášterní areál je v soukromém vlastnictví.
Majitel areálu: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Servisní firma: Správa Břevnovského kláštera s.r.o.
Adresa: Markétská 1/28, 169 00 Praha 6-Břevnov
Tel. správce kláštera 220 406 272
Tel. fortna kláštera-infocentrum 220 406 111

16. 4. 2022