Řeholní sliby br. Bruna Giacintova

pondělí 14. září 2020 /18.00/
bazilika sv. Markéty v Břevnově

Při večerní mši svaté v den svátku Povýšení svatého kříže, s důvěrou v Boží pomoc a milosrdenství,
složí věčné řeholní sliby br. Bruno Maria Michal Giacintov O.S.B.

26. 7. 2020