Provozní změny v areálu kláštera

probíhají podle aktuálně platných protiepidemických opatření vlády ČR a místních možností; informace se nadále budou měnit v intervalech, které nelze odhadnout.

Bohoslužby v břevnovské farnosti od 11. ledna 2021: vizte ve stejnojmenné aktualitě.
--------
Fortna / infocentrum
s obchůdkem (v sýpce) zůstává v provozu za (proměnlivých) podmínek stanovených aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády ČR. 
tel. 220 406 111 // e-mail: klaster@brevnov.cz
Otevírací doba: pondělí až pátek  8.30–17.30  //  sobota a neděle  9.00–17.30
--------
Prohlídky kláštera se od pátku 18. 12. 2020 NEKONAJÍ.
--------
Kulturní akce jsou proměnlivě omezovány aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními vlády ČR.
--------
Společenské akce i svatby jsou – rovněž proměnlivě – omezovány aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními vlády ČR.
--------
Hotel Adalbert – od pátku 18. 12. 2020 ZAVŘENO.
--------
Klášterní šenk – od pátku 18. 12. 2020 ZAVŘENO.
--------
Výčep v sýpce – od pátku 18. 12. 2020 ZAVŘENO.

Od pátku 18. 12. 2020 opět platí zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech
a zákaz sdružování se ve větším počtu osob na celém pozemku břevnovského kláštera.
Také stále platí povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest.

10. 1. 2021