Provozní omezení v areálu kláštera

Bohoslužby s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty a v kostele Panny Marie na Bílé Hoře jsou do odvolání zrušeny. Z nastalé situace vyplývá dispenz od povinné nedělní bohoslužby.
Neveřejné bohoslužby lze sledovat prostřednictvím televize, rozhlasu, internetu; přehled bohoslužeb vysílaných přímým přenosem najdete např. na www.cirkev.cz.
Neveřejné bohoslužby z baziliky svaté Markéty můžete sledovat na webu břevnovské farnosti.

Bazilika sv. Markéty zůstává otevřená v omezeném režimu pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:
pondělí až sobota 17.30–19.00
neděle 7.00–8.00, 10.00–11.30 a 17.30–19.00
Prosíme, aby věřící využili celý časový úsek a svoji účast rozložili do plné délky všech tří bloků upraveného slavení svátostí. V těchto hodinách není dovolena prohlídka baziliky!
Vstup do baziliky je povolen pouze s rouškou, příchozí jsou povinni použít dezinfekci rukou při vstupu do kostela. Všichni přítomní v bazilice dbají na distanci (2 m) vůči ostatním.
V bazilice v kropenkách není svěcená voda. Eucharistie je podávána pouze na ruku.
Žádáme o ohleduplnost a respektování případných dalších pokynů – kněží, bratří, pořadatelů.

Katolický týdeník je v bazilice na obvyklém místě – i v tomto prostoru dodržujte distanci vůči ostatním.
KT také opět nabízí možnost stažení aktuálního čísla zdarma.

Kostel Panny Marie na Bílé Hoře je otevřen v omezeném režimu pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:
čtvrtek 17.30 – 18.00
neděle 9.30 – 11.30
Organizační pokyny jsou stejné jako v bazilice sv. Markéty.

Kněží a služebníci Eucharistie jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů seniorům. Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na osoby, kterým poskytl individuální službu, kvůli případné karanténě – prosíme o vaši dobrovolnou spolupráci.

Kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali. Již objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) je možné konzultovat s administrátorem farnosti prostřednictvím farních i klášterních kontaktů. Mešní intence je samozřejmě možné objednávat i nadále, prostřednictvím stejných kontaktů.
Kontaktní místa – fortna/infocentrum břevnovského kláštera (vizte níže) a farní úřad u sv. Markéty.

Další informace o bohoslužbách v břevnovské bazilice vizte na www.farnost-brevnov.cz.
Informace o bohoslužbách v kostele na Bílé Hoře najdete na www.benediktinky.cz.
-----

Klášterní fortna/infocentrum (v bývalé sýpce) zůstává v provozu za podmínek stanovených protiepidemickými opatřeními vlády ČR, mj.:
– respektujte, že platí zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest;
– v prostoru před klášterní fortnou setrvávejte při příchodu i odchodu pouze po dobu nezbytně nutnou, nejvýše v počtu dvou osob; stanovený počet platí i pro vstup;
– při vstupu použijte dezinfekci rukou umístěnou u vchodu;
– při kontaktu s ostatními lidmi zachovávejte odstup nejméně dva metry.

Otevírací doba: pondělí až pátek 8.30 až 19.00, sobota 9.00 až 19.00, neděle zavřeno;
komunikace přednostně telefonicky (220 406 111) nebo e-mailem (klaster@brevnov.cz).
-----

Prohlídky kláštera se nekonají od 12. října do úterý 3. listopadu 2020.
-----

Kulturní akce v areálu kláštera se nekonají od 12. října do úterý 3. listopadu 2020.
-----

Břevnovský chrámový sbor – vystoupení se nekonají od 11. října do úterý 3. listopadu 2020.
-----

Hotel Adalbert je od 22. října do úterý 3. listopadu 2020 uzavřen.
-----

Restaurace Klášterní šenk je od 14. října do úterý 3. listopadu 2020 uzavřena.
-----

Výčep v bývalé klášterní sýpce je od 14. října do úterý 3. listopadu 2020 uzavřen.
-----

Od středy 14. října do úterý 3. listopadu 2020 také v celém areálu platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a sdružování se ve větším počtu osob na pozemku břevnovského kláštera.

27. 10. 2020