Poradenství a terapie

P. Michael Jan Špán O.S.B.
GSM: 605 727 233 // e-mail: schpanm@seznam.cz // schpanm.webnode.cz
V pondělí a úterý v areálu břevnovského kláštera – individuálně po předchozí dohodě.
Délka sezení je obvykle 60 minut, celková doba i frekvence je dohodnuta ústně a je flexibilní podle potřeb a možností klientů.

Vzhledem k aktuální situaci nabízí možnost „on-line sezení“ přes službu SKYPE a to ve dnech a časech, na která je sezení objednáno. V tyto časy bude připraven přijmout videohovor – přes Skype –  jméno: Michael Špán / email: schpanm@seznam.cz.  V případě nemožnosti internetového přístupu je možné v daný čas setkání se spojit telefonicky na výše uvedeném čísle.

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6-Břevnov
Spojení: tram č. 22 nebo 25; autem – parkovat lze na vyznačených místech před areálem kláštera.

23. 1. 2021