Oznámení o volbě břevnovského arciopata

Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově
oznamuje, že dne 21. listopadu l. P. 2017, za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, zvolila 61. opata břevnovského kláštera.
Zvolen byl P. Petr Prokop Siostrzonek, dosavadní převor-administrátor tohoto opatství.
Opatu břevnovského kláštera náleží od roku 1993 čestný titul arciopat.

Opatskou benedikci přijme zvolený arciopat od Jeho Eminence Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského, v neděli 14. ledna 2018, v den 1025. výročí posvěcení kláštera, při mši svaté v břevnovské bazilice sv. Markéty v 10.00.

21. 11. 2017