Oprava krovu kostela – poděkování dárcům

Na krovu kostela došlo vlivem dlouhodobého zatékání k narušení struktury krokve, která praskla a hrozí sesunutí prejzů. K uzavření části prostoru vlevo od vchodu do kostela došlo z bezpečnostních důvodů. Ještě před začátkem zimního období dojde k výměně krokve a prejzů na příslušné části střechy. Oprava bude stát cca 350 000 Kč. Vzhledem k současné situaci, kdy došlo k výraznému výpadku příjmů kláštera v souvislosti s epidemií Covid-19, jsme vděční za dobrovolné příspěvky na opravu střechy kostela. Přebývající částka bude použita na vyspravení krytiny na zbylé ploše střechy kostela, kde je potřeba pracovní plošina a horolezecká služba. Všem dárcům za pomoc srdečně děkujeme!

Stav krokve před zahájením oprav.

Stavba lešení u jihozápadního rohu kostela.

Oprava krovu byla zahájena.

Probíhající tesařské práce.

Děkujeme všem dárcům, kteří nám přispěli – níže uvedenými částkami – na opravu střechy kostela:
30 000,- / 2 500,- / 500,- / 2 000,- / 1 000,- / 2 000,- / 5 000,- / 1 000,- / 5 000,- / 10 000,-
6 000,- / 1 000,- / 1 500,- / 500,- / 4 000,- / 1 000,- / 20 000,- / 5 000,- / 1 000,- / 300,-
1 000,- / 3 000,- / 100 000,- / 1 000,- / 333,- / 1 000,- / 350 000,- / 2 000,- / 2 000,-
Celkem se vybralo 559 633,- Kč, srdečné Pán Bůh zaplať.

Tesařské práce se pomalu chýlí ke konci, bude ještě potřeba opravit uvolněnou římsu, položit tašky a střecha bude v této části zase plně funkční.

11. 11. 2020