Oprava krovu kostela

Na krovu kostela došlo vlivem dlouhodobého zatékání k narušení struktury krokve, která praskla a hrozí sesunutí prejzů. K uzavření části prostoru vlevo od vchodu do kostela došlo z bezpečnostních důvodů. Ještě před začátkem zimního období dojde k výměně krokve a prejzů na příslušné části střechy.
Oprava bude stát cca 350 000 Kč. Vzhledem k současné situaci, kdy zároveň došlo k výraznému výpadku příjmů kláštera v souvislosti s epidemií Covid-19, uvítáme dobrovolné příspěvky na opravu střechy kostela. Pokud se vybere větší částka, než jaká je nyní nutná, bude použita na vyspravení krytiny na zbylé ploše střechy kostela, kde je potřeba pracovní plošina a horolezecká služba. Dary můžete posílat na klášterní účet: 4917000/2700. Vystavení potvrzení o daru je samozřejmostí.
Všem dárcům za pomoc srdečně děkujeme!

V pondělí 12. října začala stavba lešení u jihozápadního rohu kostela.

Aktuálně: oprava krovu byla zahájena.

22. 10. 2020