Opatření podle nařízení vlády ČR

z 10. až 30. března 2020
v Benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově

Všechny bohoslužby s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty a v kostele Panny Marie na Bílé Hoře jsou zrušeny až do odvolání. Rozhodnutím České biskupské konference jsou věřící dispenzováni od povinné nedělní bohoslužby.

Neveřejné bohoslužby lze sledovat prostřednictvím televize, rozhlasu, internetu – např. na mseonline.cz,
přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a ČT2 najdete např. na www.cirkev.cz.
Neveřejné bohoslužby z baziliky svaté Markéty můžete sledovat na webu břevnovské farnosti.

Bazilika sv. Markéty zůstává otevřená v omezeném režimu pro přijetí Eucharistie, příp. svátosti smíření:
pondělí až sobota 17.30–19.00
neděle 7.00–8.00, 10.00–11.30 a 18.00–19.30

Vstup do baziliky je povolen pouze s rouškou.
Eucharistie je podávána pouze na ruku.
Všichni přítomní v bazilice dbají na distanci (2 m) vůči ostatním.
V bazilice v kropenkách není svěcená voda.
Každý den je prováděna dezinfekce vstupních dveří kostela a farních prostor.
Prosíme, aby věřící využili celý časový úsek a svoji účast rozložili do plné délky všech tří bloků upraveného slavení svátostí. V těchto hodinách není dovolena prohlídka baziliky!
Katolický týdeník najdete v bazilice na obvyklém místě – prosíme, i v tomto prostoru dodržujte distanci vůči ostatním. Nový KT ke stažení zdarma vždy od soboty na www.katyd.cz.
Žádáme o ohleduplnost a respektování případných dalších pokynů – kněží, bratří, pořadatelů.

Kněží a služebníci Eucharistie jsou připraveni na požádání donést svaté přijímání domů seniorům.
Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na osoby, kterým poskytl individuální službu, kvůli případné karanténě – prosíme o vaši dobrovolnou spolupráci.

Bratři benediktini a sestry benediktinky budou slavit neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00; kněží budou slavit eucharistii na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali.
Již objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) kněží přinášejí při neveřejné mši svaté každý den v 7.00. I nadále lze objednávat úmysly slavení eucharistie – prostřednictvím e-mailu nebo sms.

Pobožnosti křížové cesty (pátek a neděle) se ruší v celém rozsahu.
Výuka náboženství se ruší v celém rozsahu.

Vademecum pro kněze ke slavení letošních Velikonoc připravila Liturgická komise České biskupské konference – vizte na www.cirkev.cz.
Informace o způsobu slavení Svatého týdne, velikonočního tridua a oktávu v břevnovské farnosti sledujte průběžně na www.farnost-brevnov.cz.
-----

Nabídky pomoci a výzva v břevnovské farnosti:
1. Zdravotnice vybavená rouškou nabízí sehnat a dovézt léky a potřebné věci.
2. ŽIVOT 90, z.ú. skrze své dobrovolníky nabízí nákup nebo jinou důležitou pomoc seniorům.
3. Nechodící farnice šije roušky a pošle je na klášterní fortnu.
4. Řidič MHD v době svého volna nabízí odvoz autem.
Kdo by se chtěl připojit s nabídkou vlastní pomoci dle svých možností a s ohledem na svoji vlastní ochranu a síly, prosíme, hlaste se na fortně kláštera.
Kontakt – fortna břevnovského kláštera:
po až pá 8.30 – 17.00
so a ne   9.00 – 16.00
tel. 220 406 111
e-mail: klaster@brevnov.cz
-----

Prohlídky kláštera jsou do odvolání zrušeny v celém rozsahu.

Všechny kulturní akce včetně vystoupení chrámového sboru jsou až do odvolání zrušeny.

Hotel Adalbert – zavřeno.
Klášterní šenk – zavřeno.
Výčep v sýpce – zavřeno.

Klášterní fortna v sýpce je v provozu po až pá 8.30 – 17.00, so a ne 9.00 – 16.00; komunikace přednostně telefonicky nebo e-mailem, obsluha výhradně přes okno.

Vážení návštěvníci, s ohledem na vývoj událostí je do odvolání zakázána veřejná konzumace nápojů a potravin a sdružování se ve větším počtu osob na pozemku břevnovského kláštera.
Prosíme, v prostoru před klášterní fortnou setrvávejte pouze po dobu nezbytně nutnou a nejvýše v počtu dvou osob.
Při kontaktu s
 ostatními lidmi zachovávejte odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.
Také prosíme, respektujte, že platí zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. 
V celém areálu platí též zákaz kouření.
Děkujeme za pochopení.

31. 3. 2020