Letní pořad bohoslužeb

v bazilice sv. Markéty začíná v pondělí 24. června.
– pondělí, středa a pátek: mše svatá pouze večer v 18.00,
– úterý a čtvrtek: mše svatá pouze ráno v 7.00.
Sobotní a nedělní rozvrh bohoslužeb u sv. Markéty zůstává nezměněn, tj.
– sobota: 7.00 a 18.00,
– neděle: 7.30, 9.00 a 18.00.

Nezměněn zůstává také rozvrh bohoslužeb na Bílé Hoře, tj.
– čtvrtek 17.30,
– neděle 11.00. 

Příležitost ke svátosti smíření v bazilice sv. Markéty
– neděle: 7.00-7.25, 8.30-8.55, 17.20-17.55 (v neděli se nezpovídá během mše svaté)
– pondělí, středa, pátek a sobota: vždy půl hodiny před každou večerní mší svatou

Více o bohoslužbách na stránce Břevnovský klášter a farnost

23. 6. 2019