Konvent břevnovského kláštera

oznamuje, že po dlouhé nemoci zemřel br. Aleš Zdeněk Vandrovec O.S.B., podpřevor a hospodářský správce kláštera.
Pohřební obřady se budou konat v bazilice svaté Markéty ve středu 25. května 2022 od 11 hodin.

Protože věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých,
věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh k životu i ty,
kdo zesnuli ve spojení s ním
.
1 Sol 4,14

Oznámení o úmrtí br. Aleše Zdeňka Vandrovce O.S.B. (pdf).

        Aleš Zdeněk Vandrovec O.S.B.         8. května 1975  –  18. května 2022         Requiescat in pace.

18. 5. 2022