Dokončení opravy krovu kostela a poděkování dárcům

Na krovu kostela došlo vlivem dlouhodobého zatékání k narušení struktury krokve, která praskla a hrozilo sesunutí prejzů. Od října do prosince 2020 proběhla výměna krokve a prejzů na příslušné části střechy; tesařství Fabich děkujeme za provedení opravy střechy a firmě Aedes za opravu římsy.
Vzhledem k situaci, kdy došlo k výraznému výpadku příjmů kláštera v souvislosti s epidemií Covid-19, jsme vděční za všechny dobrovolné příspěvky. Oprava stála 350 000 Kč, celkem se vybralo 559 633 Kč. Přebývající částka bude použita na vyspravení krytiny na zbylé ploše střechy kostela, kde je potřeba pracovní plošina a horolezecká služba.
Děkujeme všem dárcům, kteří nám přispěli níže uvedenými částkami – srdečné Pán Bůh zaplať.
30 000,- / 2 500,- / 500,- / 2 000,- / 1 000,- / 2 000,- / 5 000,- / 1 000,- / 5 000,- / 10 000,-
6 000,- / 1 000,- / 1 500,- / 500,- / 4 000,- / 1 000,- / 20 000,- / 5 000,- / 1 000,- / 300,-
1 000,- / 3 000,- / 100 000,- / 1 000,- / 333,- / 1 000,- / 350 000,- / 2 000,- / 2 000,-

Stav krokve před zahájením oprav, foto 24. 7. 2020.

Stavba lešení u jihozápadního rohu kostela, foto 12. 10. 2020.

Oprava krovu byla zahájena, foto 22. 10. 2020.

Tesařské práce na kostelním krovu, foto 13. 11. 2020.

Oprava krovu byla dokončena, foto 14. 12. 2020.

Ještě jednou děkujeme všem dárcům i tesařství Fabich za provedení opravy střechy a firmě Aedes za opravu římsy.

14. 12. 2020