Čestné občanství Městské části Praha 6

bylo 6. září 2019 uděleno arciopatu břevnovského kláštera Petru Prokopu Siostrzonkovi.
Ocenění uděluje Zastupitelstvo městské části od roku 2002 při příležitosti Dne Prahy 6.
O založení této tradice – na www.praha6.cz.
Čestní občané Prahy 6 – na www.praha6.cz.
Předávání ocenění 6. 9. 2019 – aktualita na www.praha6.cz.

6. 9. 2019