Břevnovský chrámový sbor aktuálně

neděle 22. května 2022 /9.00/ kostel sv. Markéty, Markétská 1, Praha 6-Břevnov
A. Dvořák: Mše D-dur – hudební produkce při mši

Přehled vystoupení únor až červen 2022 najdete na stránce chrámového sboru.

14. 5. 2022