Břevnovský chrámový sbor aktuálně

neděle 9. října 2022 /9.00/ kostel sv. Markéty, Markétská 1, Praha 6-Břevnov
W. A. Mozart: Korunovační mše – hudební produkce při mši

Poděkování panu Melicharovi
Letos v červnu před prázdninami při poslední zkoušce sboru sdělil pan Adolf Melichar členům, že s činností dirigenta a sbormistra v Břevnově skončí. I když s tímto záměrem delší dobu váhal, nadešel čas, kdy přehodnotil všechny své povinnosti a závazky a chce věnovat síly také jiným činnostem. Po dohodě s břevnovským farářem P. Václavem Snětinou O.S.B. provede ještě sbormistr Adolf Melichar svoji poslední produkci při mši o posvícení 9. října 2022, a to Mozartovu Korunovační mši, kterou se s Břevnovem rozloučí.  
Pane Melichare, zanechal jste v Břevnově hlubokou hudební stopu, a věříme, že ve Vašich šlépějích bude pokračovat Váš nástupce. Děkujeme za veškerou práci, trpělivost a energii, kterou jste sboru věnoval a přejeme Vám hlavně zdraví a elán pro Vaše další aktivity.
Členové Břevnovského chrámového sboru

Program dalších vystoupení – říjen až prosinec 2022 – připravujeme.

Přehled vystoupení únor až červenec 2022 (a starší) najdete na stránce chrámového sboru.

22. 9. 2022