Bohoslužby v bazilice

od 11. května 2020 včetně jsou veřejně přístupné za těchto podmínek:
– vstup do prostoru kostela pouze s rouškou;
– při vstupu do kostela je k dispozici dezinfekce;
– v kropenkách není svěcená voda, kropenek se nedotýkáme;
– každý den je také prováděna dezinfekce kontaktních míst v kostele;
– v kostele je nutné dodržovat potřebné rozestupy, s výjimkou rodiny nebo jinak propojených osob;
– při Pozdravení pokoje si nepodáváme ruce, ale smysl úkonu vyjádříme očním kontaktem, slovem, úklonou hlavy.
Přijímání Eucharistie je i nadále možné pouze na ruku, a to následujícím způsobem:
– k oltáři (nebo k jinému místu, kde se Eucharistie podává) přistupujeme pouze v jedné řadě, dodržujeme vhodné rozestupy;
– nejprve přijmeme od podávajícího Eucharistii na ruku, která není naší dominantní (praváci nastavují dlaň levé ruky a naopak), odstoupíme stranou, dominantní rukou sejmeme roušku a přijmeme Eucharistii, opět nasadíme roušku a odcházíme na místo;
– je připravena Eucharistie pro věřící, kteří mají bezlepkovou dietu – je nutné se předem o přijetí v sakristii přihlásit;
– služebníci Eucharistie jsou také připraveni na požádání donést svaté přijímání domů seniorům.

Povoleného počtu osob v kostele dosáhneme jednoduchým způsobem:
K bohoslužbám si bereme vždy zpěvník a pak jej opět ukládáme zpět do zásobníku.
U vchodu do kostela bude vždy zásobník se zpěvníky; jestliže zásobník bude prázdný, pak je kostel „naplněn“ (zpěvník si neberou ministranti, schola/sbor, varhaník…). Po mši svaté vždy vracejte zpěvník do zásobníku, nenechávejte jej v lavici – je to „vstupenka“ pro ostatní na další bohoslužbu. I tím umožníte včasný začátek mše následující.

Pořad bohoslužeb v bazilice sv. Markéty od 11. května 2020 až do odvolání:
všední dny 
     pondělí až pátek: 7.00, 18.00
     sobota ráno: 7.00

mše svaté s nedělní platností
     sobota: 18.00
     neděle: 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 17.30, 18.30
Vzhledem k omezení počtu osob v kostele prosíme, abyste využili všechny uvedené bohoslužby. Také prosíme, abyste se po mši svaté v kostele nezdržovali a umožnili tak plynulý začátek bohoslužby následující. V těchto hodinách není dovolena prohlídka baziliky!

Příležitost ke svátosti smíření v bazilice sv. Markéty od 11. května 2020:
všední dny: vždy půl hodiny před každou večerní mší svatou
neděle: 7.00–8.00, 17.30–18.30

Informace o bohoslužbách v břevnovské bazilice vizte také na www.farnost-brevnov.cz.
Informace o bohoslužbách v kostele na Bílé Hoře najdete na www.benediktinky.cz.

3. 6. 2020