Bohoslužby v bazilice

Letní pořad bohoslužeb v bazilice (od 29. 6. včetně):
pondělí, středa a pátek: pouze večer v 18.00
úterý a čtvrtek: pouze ráno v 7.00
sobota: 7.00 a 18.00
neděle: 7.30, 9.00 a 18.00

Příležitost ke svátosti smíření:
pondělí, středa, pátek a sobota: vždy půl hodiny před každou večerní mší svatou
neděle: 7.00-7.25, 8.30-8.55, 17.20-17.55 (v neděli se nezpovídá během mše svaté)

Informace o bohoslužbách v břevnovské bazilice vizte také na www.farnost-brevnov.cz.
Informace o bohoslužbách v kostele na Bílé Hoře najdete na www.benediktinky.cz.

4. 8. 2020