Bohoslužby v bazilice

Na základě nařízení vlády ČR je třeba, aby také při bohoslužbách účastníci používali roušky.
Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Informace o bohoslužbách v břevnovské bazilice vizte na www.farnost-brevnov.cz.
Informace o bohoslužbách v kostele na Bílé Hoře najdete na www.benediktinky.cz.

10. 9. 2020