Prohlídky kláštera

Prohlídky areálu

Pro návštěvníky je zpřístupněna barokní bazilika sv. Markéty, románská krypta z 11. století a barokní prelatura s Tereziánským sálem. Prohlídková trasa trvá přibližně 90 minut.

Začátky pravidelných prohlídek s průvodcem v českém jazyce:

letní čas:

– sobota: 10.00; 14.00; 16.00

– neděle: 11.00; 14.00; 16.00

– všední dny: jen předem objednané skupiny


„zimní“ (SEČ) čas:

– sobota: 10.00; 14.00

– neděle: 11.00; 14.00

– všední dny: jen předem objednané skupiny

Objednávky prohlídek ve všední dny: v kanceláři kláštera na tel. čísle 220 406 270, nebo na emailu klaster[zav.]brevnov.cz.
Prohlídky v sobotu a v neděli ve výše uvedených hodinách není třeba objednávat.

Minimální počet pro skupinu s českým průvodcem je 10 osob, s cizojazyčným průvodcem 20 osob.

V případě zájmu o prohlídku kláštera i pivovaru v průběhu jednoho dne je z provozních důvodů vhodné objednávat časy prohlídky v pořadí 1. klášter (kontakt vizte výše), a až následně 2. pivovar (kontakt zde).

Objednávky prohlídek pro děti (prohlídky pro základní a střední školy): u br. Martina Ševečka O.S.B. na tel. čísle 606 481 576, nebo na emailu: martinosb[zav.]centrum.cz

Vstupné: dospělí 80 Kč // studenti, důchodci 50

Několik upozornění pro návštěvníky:

Klauzurní, tj. dolní část klášterní zahrady, v níž stojí samotný objekt kláštera, je veřejnosti přístupná denně od 6:45 do 20:00; pavilon zvaný Vojtěška, podle legendy místo setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem.

Tzv. horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí) je otevřen stále.

Břevnovský hřbitov (západně od klášterní zahrady) je přístupný z ulice „U Vojtěšky“, směrem od plochodrážního stadionu; hřbitov není součástí areálu kláštera ani prohlídkové trasy.

S ohledem na provoz kláštera je změna programu prohlídek vyhrazena. Veškeré změny jsou vyvěšeny také na informačních tabulích v areálu kláštera a též na fortně kláštera.

© Benediktinské arciopatství

novinky

vstup do obrazárny

obrazárna