Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha

S historií břevnovského kláštera je spjat také pivovar. Možná vznikl již záhy po založení kláštera, jako součást jeho hospodářského zázemí, jeho existenci ovšem jen nepřímo dokládá listina z poloviny 13. století.
Za husitských válek byl celý klášter včetně hospodářských objektů téměř zničen a většina řeholníků se spolu s opatem uchýlila do kláštera v Broumově. K obnově došlo až na sklonku 17. století. Nejvýznamněji se na této obnově podíleli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Postupně byl vybudován nový kostel, konvent, prelatura a hospodářské objekty.
Výstavba nového pivovaru, podle klášterní kroniky, proběhla v roce 1720. Klášter neprovozoval pivovar sám, ale pronajímal jej různým pachtýřům.
Původní budova pivovaru byla zbourána při rozšiřování výpadové silnice na Karlovy Vary, tj. dnešní Patočkovy ulice.
Na dlouhou tradici břevnovského piva navazuje Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha, nacházející se v barokním objektu bývalých stájí – ve východním křídle dřívějšího hospodářského dvora.

Prodej lahvového piva z produkce klášterního pivovaru na fortně kláštera:
Fortna je otevřená
ve všední dny 8.30—12.00 a 12.30—16.30,
v sobotu a v neděli 9.00—11.00 a 13.30—16.00. (S ohledem na možné změny – mimořádné bohoslužby, prohlídky, akce v prelatuře – je vhodné ověřit si aktuální provoz fortny o víkendech telefonicky.)

© Benediktinské arciopatství

novinky

vstup do obrazárny

obrazárna