Farnost sv. Markéty

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Markéty v Praze-Břevnově

Markétská 28/1
CZ 169 01 Praha 69-Břevnov

Farnost je součástí 2. vikariátu arcibiskupství pražského.

Vstupte do břevnovské farnosti, kde najdete informace o bohoslužbách v bazilice sv. Markéty, o aktivitách farnosti, poslechové pořady, fotogalerii ad.

© Benediktinské arciopatství

novinky

vstup do obrazárny

obrazárna