Břevnovský chrámový sbor

Vítáme vás na stránce Břevnovského chrámového sboru
a samozřejmě vás rádi uvidíme na našich vystoupeních.

Přehled vystoupení chrámového sboru

Plán zkoušek a vystoupení říjen 2022 až prosinec 2023 – odkaz ZDE.

Přehled vystoupení chrámového sboru únor – červenec 2022 (pdf)
Přehled vystoupení chrámového sboru září – prosinec 2021 (pdf)
Přehled vystoupení chrámového sboru květen a červen 2021 (pdf) [Z větší části neuskutečněná sezóna.]
Přehled vystoupení chrámového sboru září – prosinec 2020 (pdf) [Z větší části neuskutečněná sezóna.]
Přehled vystoupení chrámového sboru únor – červen 2020 (pdf) [Částečně neuskutečněná sezóna.]
Přehled vystoupení chrámového sboru září – prosinec 2019 (pdf)
Přehled vystoupení chrámového sboru březen – červen 2019 (pdf)
Přehled vystoupení chrámového sboru 2012 – 2016 (pdf)

Nahlédnutí do zákulisí chrámového sboru

Břevnovský chrámový sbor je sice amatérský, avšak pod vedením profesionálního sbormistra. Sbor koncertuje především v Břevnově, příležitostně také v různých koutech naší vlasti.
Nabízíme příjemný kolektiv a nádherné prostředí našeho zpívání při mších v břevnovské bazilice.
Většinou se scházíme každé pondělí od 19.00 do 21.00 v zahradním pavilonu „Vojtěška“ v areálu břevnovského kláštera. Průběh zkoušek je obvyklý – nacvičování skladeb pro nedělní nebo sváteční bohoslužby ve svatomarkétské bazilice, a také repertoáru pro příležitostné koncerty. Ty se konají převážně v Praze a okolí.
Místo sboru a orchestru je na kůru [kruchtě] břevnovské baziliky sv. Markéty; zpěváky a instrumentalisty dělí místo pro varhaníka.
Vítáni jsou noví členové – zejména muži. Zájemce prosíme o předběžný informativní kontakt
na e-mailové adrese hana.stank@seznam.cz, nebo na tel. č. 608 623 487.

Členky a členové chrámového sboru

Lukáš Koudelka: sbormistr

Hana Stanková: jednatelka sboru, organizace, korespondence, finanční záležitosti a správa archivu

soprán: Svobodová Alena, Zapletalová Jitka, Podešvová Ludmila, Šemberová Anna, Lebedová Marie, Matoušková Vendula, Paprčková Zuzka, Kánská Kristýna, Pajerová Karolína, Molnárová Veronika

alt: Rücklová Anežka, Stanková Hana, Střálková Ivana, Juřičková Ivana, Naďová Jarmila, Semecká Libuše, Fulínová Marie

tenor: Halíková Hana, Veverková Alena, Tomíček Štěpán, Kněnický Stanislav, Svoboda Pavel

bas: Podešva Jiří, Ryšavý Vratislav, Klimt Pavel, Helma Jindřich, Kučera Zdeněk, Žáček Dan

Kromě stálých členů (uvedených v přehledu) přicházejí při mimořádných akcích, např. vánočních, do sboru i členové, kteří se z pracovních a časových důvodů nemohou účastnit pravidelně, ale činnost sboru sledují a rádi se příležitostně vracejí.

Marek Čihař: varhaník

Z historie Břevnovského chrámového sboru

Sbor vznikl v roce 1950 po nuceném odchodu benediktinů z Břevnova. Řízení sboru se ujali Karel Černický, tympánista orchestru ND v Praze, a hudební skladatel Jan Hanuš. V pozdějších letech se společně s varhaníkem a sbormistrem Jiřím Vyskočilem střídali v řízení sboru, který účinkoval pod jejich vedením při všech velkých svátcích církevního roku. V polovině 70. let sbor vedl Jan Hanuš spolu s Jarmilem Burghauserem, vedoucím Společnosti Antonína Dvořáka, a to téměř po dobu dvou desetiletí.
Všichni tito sbormistři zkomponovali pro potřeby chrámu velké množství církevních skladeb a mší; založili tak bohatý archiv, který sbor využívá dodnes.

V letech 1991 – 2022 byl sbormistrem Adolf Melichar. V červnu 2022, při poslední zkoušce sboru před prázdninami, sdělil pan Adolf Melichar členům, že s činností dirigenta a sbormistra v Břevnově skončí. I když s tímto záměrem delší dobu váhal, nadešel čas, kdy přehodnotil všechny své povinnosti a závazky a chce věnovat síly také jiným činnostem. Svoji poslední produkci provedl sbormistr Adolf Melichar při mši o posvícení v neděli 9. října 2022, a to Mozartovu Korunovační mši, kterou se s Břevnovem rozloučil.
Poděkování panu Melicharovi
Pane Melichare, zanechal jste v Břevnově hlubokou hudební stopu, a věříme, že ve Vašich šlépějích bude pokračovat Váš nástupce. Děkujeme za veškerou práci, trpělivost a energii, kterou jste sboru věnoval a přejeme Vám hlavně zdraví a elán pro Vaše další aktivity.
Členové Břevnovského chrámového sboru, 9. 10. 2022

Jan Hanuš
Narodil se 2. května 1915 v Praze. Tamtéž absolvoval obchodní akademii a soukromě studoval skladbu u Otakara Jeremiáše a na pražské konzervatoři dirigování u Pavla Dědečka. Svou první skladbu napsal v roce 1936. Kompozičně navázal na dílo Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka; s odporem proti německé okupaci nabývaly jeho skladby ze čtyřicátých let dramatický náboj (opera Plameny), podobný výraz mají díla z doby po roce 1960 (opera Pochodeň Prométheova). Od sedmdesátých let pracoval na syntéze české hudební tradice s novými prvky. Celoživotní tvůrčí zájem o duchovní hudbu završil v Rekviem (1991–1995). Složil osm mší, kantáty a oratoria, velikonoční oratorium Ecce homo a Triptych ke cti sv. Anežky české Matky chudých, pět oper, tři balety, sedm symfonií, koncerty pro sólové nástroje, ale také písničky pro děti a školní sbory.
Byl členem Společnosti Zdeňka Fibicha, J. B. Foerstra a Otakara Ostrčila, redaktorem vydavatelství Orbis a do roku 1955 hlavním redaktorem hudebního odboru Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Spoluzaložil hudební nakladatelství Panton, byl členem Svazu československých skladatelů, předsedou České společnosti pro hudební vědu, členem řídícího výboru Mezinárodní společnosti pro hudební vědu a předsedou jeho české sekce, místopředsedou České hudební společnosti a Unie českých pěveckých sborů, členem festivalového výboru Pražského jara. Jako redaktor se podílel na vydání sebraných prací A. Dvořáka a Z. Fibicha a spolupracoval na kritickém vydání děl L. Janáčka.
V roce 1999 Václav Havel udělil Janu Hanušovi medaili Za zásluhy. Obdržel Cenu Bedřicha Smetany (1999), v roce 2000 Hanuš převzal čestné občanství města Jirkova, v roce 2004 se stal čestným občanem města Jílové u Prahy. Jan Hanuš zemřel 30. července 2004 v Praze.
[Srov. cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hanuš_(skladatel); zde kráceno.]