Břevnovský chrámový sbor

Vítáme vás na stránce břevnovského chrámového sboru
a samozřejmě vás rádi uvidíme na našich vystoupeních.

Přehled vystoupení chrámového sboru

září až prosinec 2019 (pdf)

7. 12. 2019 /17.00/ – Betlémská kaple na Žižkově, Prokopova 216, Praha 3
L. Fišer: Vánoční pásmo
koncert duchovní hudby  

8. 12. 2019 /9.00/ – kostel sv. Markéty, Markétská 1, Praha 6-Břevnov
J. Vyskočil: Missa Gregoriana
hudební produkce při mši

10. 12. 2019 /19.00/ – Tereziánský sál v prelatuře břevnovského kláštera, Markétská 1, Praha 6-Břevnov
koncert duchovní hudby – vystoupení v rámci koncertního cyklu Břevnovská nokturna
Vstupenky na tento adventní koncert jsou již VYPRODANÉ.

14. 12. 2019 /18.00/ – kostel církve Československé husitské, Husova 302, Jílové u Prahy
adventní koncert – vánoční a duchovní písně

21. 12. 2019 /18.00/ – kostel sv. Havla, Karlovarská ul., Tuchlovice
koncert duchovní hudby

22. 12. 2019 /15.00/ – nám. Jiřího z Poděbrad, Praha-Vinohrady, před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně
Vánoční koncert duchovní hudby – koledy a pastorely

22. 12. 2019 /18.00/ – kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50/6, Praha 17-Řepy
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
koncert duchovní hudby

24. 12. 2019 /24.00/ – kostel sv. Markéty, Markétská 1, Praha 6-Břevnov
K. Stecker: Koledy
Půlnoční mše

25. 12. 2019 /10.00/ – kostel sv. Markéty, Markétská 1, Praha 6-Břevnov
R. Führer: Missa pastoralis in A
hudební produkce při mši

25. 12. 2019 /16.00/ – kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Molákova 311, Rudná-Hořelice
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
koncert duchovní hudby

26. 12. 2019 /15.00/ – kostel sv. Remigia, Čakovice-nám. 3/17, Praha 9
L. Fišer: Vánoční koledy
koncert duchovní hudby

26. 12. 2019 /17.00/ – kostel sv. Alžběty, Kbely, Železnobrodská ul., Praha 19
L. Fišer: Vánoční koledy
koncert duchovní hudby

1. 1. 2020 /10.00/ – kostel sv. Markéty, Markétská 1, Praha 6-Břevnov
I. Reimann: Missa pastoralis in G
hudební produkce při mši

Přehled vystoupení chrámového sboru březen – červen 2019 (pdf)
Přehled vystoupení chrámového sboru 2012 – 2016 (pdf)

Nahlédnutí do zákulisí chrámového sboru

Břevnovský chrámový sbor je sice amatérský, avšak pod vedením profesionálního sbormistra. 
Nabízíme příjemný kolektiv a nádherné prostředí našeho zpívání při mších v břevnovské bazilice.
Většinou se scházíme každé pondělí od 19.00 do 21.00 v zahradním pavilonu „Vojtěška“ v areálu břevnovského kláštera. Průběh zkoušek je obvyklý – nacvičování skladeb pro nedělní nebo sváteční bohoslužby ve svatomarkétské bazilice, a také repertoáru pro příležitostné koncerty. Ty se konají převážně v Praze a okolí.
Místo sboru a orchestru je na kůru v bazilice; zpěváky a instrumentalisty dělí místo pro varhaníka.
Informace o našem domovském místě – klášterní bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově najdete
na stránkách břevnovské farnosti.
Vítáni jsou noví členové – zejména muži. Zájemce prosíme o předběžný informativní kontakt
na e-mailové adrese hana.stank@seznam.cz, nebo na tel. č. 608 623 487.

Členky a členové břevnovského chrámového sboru

Adolf Melichar: dirigent a sbormistr
Pod jeho vedením koncertuje chrámový sbor především v Břevnově, příležitostně také v různých koutech naší vlasti.

Hana Stanková: jednatelka sboru, organizace, korespondence, finanční záležitosti a správa archivu

Anežka Rücklová: zajištování technických záležitostí při přípravách koncertů a mší

soprán: Svobodová Alena, Zapletalová Jitka, Podešvová Ludmila, Šemberová Anna, Lebedová Marie, Matoušková Vendula, Paprčková Zuzka, Kánská Kristýna, Pajerová Karolína

alt: Rücklová Anežka, Stanková Hana, Střálková Ivana, Juřičková Ivana, Naďová Jarmila, Semecká Libuše, Fulínová Marie, Pekárková Kristýna

tenor: Halíková Hana, Veverková Alena, Tomíček Štěpán, Kněnický Stanislav, Svoboda Pavel

bas: Podešva Jiří, Ryšavý Vratislav, Klimt Pavel, Helma Jindřich, Kučera Zdeněk, Žáček Dan

Kromě stálých členů (uvedených v přehledu) přicházejí při mimořádných akcích, např. vánočních, do sboru i členové, kteří se z pracovních a časových důvodů nemohou účastnit pravidelně, ale činnost sboru sledují a rádi se příležitostně vracejí.

Marek Čihař: varhaník

Z historie břevnovského chrámového sboru

Sbor vznikl v roce 1950 po nuceném odchodu benediktinů z Břevnova. Řízení sboru se ujali Karel Černický, tympánista orchestru ND v Praze, a hudební skladatel Jan Hanuš. V pozdějších letech se společně s varhaníkem a sbormistrem Jiřím Vyskočilem střídali v řízení sboru, který účinkoval pod jejich vedením při všech velkých svátcích církevního roku. V polovině 70. let sbor vedl Jan Hanuš spolu s Jarmilem Burghauserem, vedoucím Společnosti Antonína Dvořáka, a to téměř po dobu dvou desetiletí.
Všichni tito sbormistři zkomponovali pro potřeby chrámu velké množství církevních skladeb a mší; založili tak bohatý archiv, který sbor využívá dodnes.
Od roku 1991 je sbormistrem Adolf Melichar, nyní šéfsbormistr Státní opery Národního divadla.

Jan Hanuš

Narodil se 2. května 1915 v Praze. Tamtéž absolvoval obchodní akademii a soukromě studoval skladbu u Otakara Jeremiáše a na pražské konzervatoři dirigování u Pavla Dědečka. Svou první skladbu napsal v roce 1936. Kompozičně navázal na dílo Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka; s odporem proti německé okupaci nabývaly jeho skladby ze čtyřicátých let dramatický náboj (opera Plameny), podobný výraz mají díla z doby po roce 1960 (opera Pochodeň Prométheova). Od sedmdesátých let pracoval na syntéze české hudební tradice s novými prvky. Celoživotní tvůrčí zájem o duchovní hudbu završil v Rekviem (1991–1995). Složil osm mší, kantáty a oratoria, velikonoční oratorium Ecce homo a Triptych ke cti sv. Anežky české Matky chudých, pět oper, tři balety, sedm symfonií, koncerty pro sólové nástroje, ale také písničky pro děti a školní sbory.
Byl členem Společnosti Zdeňka Fibicha, J. B. Foerstra a Otakara Ostrčila, redaktorem vydavatelství Orbis a do roku 1955 hlavním redaktorem hudebního odboru Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Spoluzaložil hudební nakladatelství Panton, byl členem Svazu československých skladatelů, předsedou České společnosti pro hudební vědu, členem řídícího výboru Mezinárodní společnosti pro hudební vědu a předsedou jeho české sekce, místopředsedou České hudební společnosti a Unie českých pěveckých sborů, členem festivalového výboru Pražského jara. Jako redaktor se podílel na vydání sebraných prací Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha a spolupracoval na kritickém vydání děl Leoše Janáčka.
V roce 1999 Václav Havel udělil Janu Hanušovi medaili Za zásluhy. Obdržel Cenu Bedřicha Smetany (1999), v roce 2000 Hanuš převzal čestné občanství města Jirkova, v roce 2004 se stal čestným občanem města Jílové u Prahy. Jan Hanuš zemřel 30. července 2004 v Praze.
[Srov. cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hanuš_(skladatel); zde kráceno.]