Změny prohlídek kláštera v září a v říjnu 2018

sobota 22. září: všechny prohlídky budou bez prelatury, vstupné bude adekvátně sníženo
---------------------
pátek 28. září: v den slavnosti sv. Václava budou prohlídky kláštera v 10.00 a ve 14.00
--------------------

sobota 6. a neděle 7. října: prohlídky kláštera ve dnech Břevnovského posvícení
Místo pravidelných prohlídek budou prohlídky mimořádné, s odlišným průběhem a bez průvodce. Důraz je kladen na návštěvníkům jindy nepřístupné prostory.
sobota: od 10.00, poslední vstup v 16.00
neděle: od 11.00, poslední vstup v 16.00

Kostel bude přístupný zdarma, v sobotu od 10.00 do 17.00, v neděli od 11.00 do 17.00.
    Vyprávění o kostele a břevnovském posvícení – br. Martin Ševeček O.S.B.:
    sobota 6. 10. každou celou hodinu od 10.00 do 16.00, začátek vždy vzadu v kostele
    neděle 7. 10. každou celou hodinu od 11.00 do 16.00, začátek vždy vzadu v kostele
    Výklad v kostele – koncipovaný pro všechny věkové skupiny – bude za dobrovolný příspěvek.

Vstupenky pro mimořádné posvícenské prohlídky budou k zakoupení vzadu v kostele pod kůrem, ve vstupu do tzv. farní chodby. Na tomto místě začíná prohlídkový okruh - návštěvníci si budou moci sami, bez průvodce, projít přízemní prostory klauzury (obytné prostory mnichů), které jsou jinak veřejnosti nepřístupné.
Upozornění: protože se jedná nejen o historický objekt, ale především o domov zdejších benediktinů, prosíme, abyste během prohlídky nepoužívali audiovizuální záznamová zařízení (kamery, fotoaparáty, mobilní telefony) a zachovávali klid adekvátní tomuto místu.
Trasa: Po zakoupení vstupenky vstoupí návštěvník do tzv. farní chodby; dále pokračuje kolem knihvazačské dílny ambitem obklopujícím rajský dvůr; v této části chodby si může prohlédnout mnišskou celu. Pokračuje chodbou (ambitem), vedoucím ke kapitulní síni a sakristii. Po návratu ze sakristie na chodbu si návštěvník bude moci prohlédnout plenář sv. Markéty – vzácnou gotickou schránu na ostatky patronky klášterního kostela. Jde o mimořádnou příležitost, neboť tato unikátní památka bude vystavena pouze v těchto dvou dnech. Dále se ambitem návštěvník dostane do refektáře – společné jídelny mnichů; naproti refektáři si může prohlédnout poslední místnost v klauzuře – hovornu. Klauzurní část trasy opustí dveřmi vedoucími před prelaturu. 

Vstupenky do klauzury platí i pro prohlídku románské krypty; vstup do krypty se nachází vně presbytáře kostela (bude označeno). Kryptu bude možné navštívit také samostatně, mimo výše popsaný prohlídkový okruh; prodej vstupenek do krypty bude přímo u jejího vchodu. 

Vstupné: prohlídkový okruh: 100 Kč plné / 60 Kč snížené; krypta samostatně: jednotně 30 Kč.
Pravidelné víkendové komentované prohlídky s průvodcem budou po oba tyto dny zrušeny.
----------------------

sobota 13. října: všechny prohlídky budou bez prelatury, vstupné bude adekvátně sníženo

Více na stránce Prohlídky.

31. 8. 2018