Změny prohlídek kláštera v říjnu 2018

sobota 27. a neděle 28. října: všechny prohlídky budou bez prelatury,
vstupné na prohlídkový okruh bude adekvátně sníženo

V neděli 28. října začíná zimní sezóna, vizte stránku Prohlídky.

22. 10. 2018