Z diáře břevnovského arciopata

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 /od 16.00/ celebroval arciopat břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek O.S.B. mši svatou při poutní slavnosti Katolické teologické fakulty UK.
Podrobné informace – zde na plakátku (pdf).

V pátek 22. listopadu 2019 /od 17.00/ se konal 16. večer cyklu talk show HOST NA FAŘE.
Pořádala Církev československá husitská, náměstí Českých bratří 35/2 Liberec V-Kristiánov.
Hostem pořadu Drobné radosti byl břevnovský arciopat Petr Prokop Siostrzonek.
Podrobné informace – zde na plakátku (pdf).

V neděli 17. listopadu /od 17.00/ se v kostele sv. Rodiny Domova sv. Karla Boromejského (K Šancím 50/6, Praha 17-Řepy) konal slavnostní koncert duchovní hudby v podání Hornického pěveckého sboru Kladno pod vedením Jana Makaria, s klavírním doprovodem Jana Duška a s průvodním slovem břevnovského arciopata Petra Prokopa Siostrzonka.
Program: G. F. Händel, B. M. Černohorský, W. A. Mozart, A. Dvořák, A. Bruckner, C. Franck a G. Rossini
Podrobné informace – na webových stránkách domovrepy.cz, a na plakátu zde (pdf).

V pátek 8. listopadu 2019 se v kostele sv. Markéty konal slavnostní koncert České nebe září: cyklus kantát o našich národních patronech.
Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen k podpoře činnosti Cesty 121.
Podrobné informace o tomto koncertu – v aktualitách na www.cirkev.cz, nebo na www.ceskenebezari.cz.

Ve čtvrtek 31. října 2019 byl v Infocentru v Klášterní sýpce zahájen prodej nové knihy arciopata Petra Prokopa Siostrzonka. Podrobné informace – v tematické aktualitě.

Od pondělí 21. do středy 23. října 2019 se břevnovský arciopat jako předseda Konference vyšších představených mužských řeholí v ČR účastnil 120. plenárního zasedání ČBK na Svatém Hostýně.
Podrobné informace o jednání České biskupské konference – v aktualitách na www.cirkev.cz.

V sobotu 12. října 2019 se v břevnovském klášteře konalo 47. setkání laického katolického sdružení Opus Bonum.
Setkání začalo v 8.30 bohoslužbou v klášterní bazilice sv. Markéty, kterou celebrovali pražský pomocný biskup Mons. Václav Malý spolu s břevnovským arciopatem Petrem Prokopem Siostrzonkem.
Tématem sympozia byla především vzpomínka na břevnovského arciopata Anastáze Opaska.
Podrobné informace –  na webových stránkách sdružení OPUS BONUM.
Ivan Binar: Dobré dílo v exilu – na webových stránkách sdružení OPUS BONUM.

V neděli 6. října v 9.00 při pontifikální mši svaté s doprovodem chrámového sboru, kterou celebroval břevnovský arciopat P. P. Siostrzonek, jsme si připomínali „břevnovské posvícení“, tj. výročí znovuposvěcení klášterní baziliky – 9. října 1757.

V sobotu 28. září, v den slavnosti sv. Václava, celebroval P. P. Siostrzonek slavnostní svatováclavskou mši svatou u oltáře Katedry ve vatikánské bazilice sv. Petra.
Podrobné informace – v aktualitách na www.cirkev.cz.
Břevnovský arciopat: Ve šlépějích svatého Václava jít k Bohu a bližnímu“ – na www.radiovaticana.cz.

Od neděle 22. do pátku 27. září břevnovský arciopat P. P. Siostrzonek vedl exercicie pro studenty české Papežské koleje Nepomucenum v Římě. Duchovní cvičení se konalo v exercičním domě sester kamiliánek v Římě ve čtvrti Lazio.

Ve středu 18. září se v Tereziánském sále břevnovského kláštera konalo sympozium Kilián Ignác Dientzenhofer (1689–1751): 330 let ikony barokní architektury.
Konferenci uspořádal Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci s Benediktinským arciopatstvím sv. Vojtěcha a sv. Markéty, pod záštitou břevnovského arciopata P. P. Siostrzonka, p. Petra Zemana, zastupitele hl. m. Prahy a předsedy výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči a radního městské části Praha 5 JUDr. Petra Lachnita.
Podrobné informace a program sympozia – na www.malostranskyhrbitov.cz.

V sobotu 14. září, v den svátku Povýšení svatého kříže, při ranní mši svaté celebrované arciopatem P. P. Siostrzonkem obnovil časné řeholní sliby br. Bruno Maria Giacintov O.S.B.

V pátek 6. září bylo uděleno čestné občanství Městské části Praha 6 arciopatu břevnovského kláštera Petru Prokopu Siostrzonkovi.
Ocenění uděluje Zastupitelstvo městské části od roku 2002 při příležitosti Dne Prahy 6.
O založení této tradice – na www.praha6.cz.
Čestní občané Prahy 6 – na www.praha6.cz.
Předávání ocenění 6. 9. 2019 – aktualita na www.praha6.cz.

14. 12. 2019