Velikonoční bohoslužby 2019

v bazilice sv. Markéty a na Bílé Hoře

Do středy Svatého týdne včetně (17. dubna) se bohoslužby konají
podle pravidelného pořadu, totéž platí pro příležitost ke svátosti smíření.

čtvrtek 18. dubna – Zelený čtvrtek
Ranní mše v bazilice nebude – mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách.
Bazilika je po celý den uzavřena.
17.30 mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře
18.00 pontifikální mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice
V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.
V tento den se nezpovídá.

pátek 19. dubna – Velký pátek (den přísného postu)
V bazilice možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00.
15.00 velkopáteční obřady v bazilice
19.00 denní modlitba církve v bazilice – modlitba se čtením Bílé soboty
17.00 křížová cesta na Bílé Hoře
17.30 velkopáteční obřady na Bílé Hoře
V tento den se nezpovídá.

sobota 20. dubna – Bílá sobota
V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 15.00.
20.00 velikonoční vigilie na Bílé Hoře
20.30 velikonoční vigilie v bazilice
V tento den se nezpovídá.

neděle 21. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů
10.00 pontifikální mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů
11.00 mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním pokrmů
18.00 mše svatá v bazilice
V tento den se nezpovídá.

pondělí 22. dubna – Velikonoční pondělí
7.30 mše svatá v bazilice
9.00 mše svatá v bazilice – zaměřená na děti
11.00 mše svatá na Bílé Hoře
18.00 mše svatá v bazilice

11. 4. 2019