Slavnost sv. Prokopa na Sázavě

Římskokatolická farnost Sázava zve
na SVATOPROKOPSKOU POUŤ

Den slavnosti – středa 4. 7. 2018
8:30 Poutní mše svatá farnosti Kolín
10:30 Poutní mše svatá
celebruje P. Augustin Ladislav Gazda, převor-administrátor kláštera benediktinů v Rajhradě
18:00 Večerní mše svatá
celebruje P. Radim Cigánek, sázavský farář
19:00 Pobožnost ke sv. Prokopovi
19:30 – 22:00 Eucharistická adorace

Velká svatoprokopská pouť 8. 7. 2018
Předvečer velké pouti – sobota 7. 7.
20:00 – 22:00 Eucharistická adorace

Velká pouť – neděle 8. 7.
10:30 Slavnostní staroslověnská mše svatá
celebruje P. Petr Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovského kláštera

Kontakt: Římskokatolická farnost Sázava – Černé Budy, Zámecká 75, 285 06 Sázava
www.svprokop-sazava.cz
e-mail: farnost@svprokop-sazava.cz
P. Radim Cigánek tel. 776 229 671 // radim.ciganek@centrum.cz

18. 5. 2018