Osudy břevnovského arciopata Petra Prokopa Siostrzonka

Petr Prokop Siostrzonek - arciopat břevnovského kláštera 
Edice OSUDY, vydavatel Radioservis a.s.
Váz., formát 148 x 200 mm, 248 stran, fotografie v textu, cena 269 Kč
Knihu můžete zakoupit v zásilkovém obchodě na www.radioteka.cz,
v Prodejně Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2,
v běžné síti knihkupectví a také v klášterním Infocentru.

Osudy arciopata břevnovského kláštera Petra Prokopa Siostrzonka, na jejichž základě vznikla knižní podoba cyklu vysílaného Českým rozhlasem Vltava, vypovídají o síle víry a touhy, o smyslu života v pospolitosti. 
Narodil se do doby, v níž měly u nás být řeholní řády s jejich mnohasetletým duchovním posláním vymazány ze života i z paměti. Co mladého muže Petra, úspěšného studenta českotěšínského gymnázia, vedlo k rozhodnutí této svévoli čelit, zasvětit svůj život kněžskému poslání a tajně vstoupit do pronásledovaného benediktinského řádu? Po sametové revoluci přišel s několika stovkami korun do zchátralého Břevnova, který dnes vzkvétá po všech stránkách, a spolu s ním také benediktinský Broumov. 
„Rodičům jsem vděčný i za to, že mě nikdy nenutili chodit do kostela z povinnosti. Ukázali mi hlavně svým životem, svým postojem, co pro ně víra znamená. Že není něčím, co oni prosazují slovy, ale spíše činy. Když jsem se později v dospívání dostal k mnišskému životu a vůbec k celé tradici mnišské a benediktinské, velmi se mi zalíbil výrok jednoho z mnichů: Naše bohatství není to, co vyděláme, ale to, co jsme schopni ušetřit. Naším pokrmem není to, co sníme, ale co jsme schopni strávit. A naší vírou není to, co vyznáváme pro svoje potěšení, ale co jsme schopni naplnit ve svém životě.
Dodatečně jsem si uvědomil, jak se tato moudrost plně odrážela v životě mých rodičů, a že mě nenápadně vedli k tomu, aby víra byla přirozenou součástí mého života. Že o ní nemusím ani příliš mluvit, ale spíše jí žít a prostě v ní být.“

Recenze „Osudů“ na www.iliteratura.cz, autor Zdeněk A. Eminger.

24. 1. 2019