Letní pořad bohoslužeb v kostele sv. Markéty

Od 25. června 2018 včetně platí do konce srpna v klášterním kostele sv. Markéty
následující pořad bohoslužeb:

1) Pondělí, středa a pátek pouze večerní mše svaté, začátek v 18.00.  
2) Úterý a čtvrtek pouze ranní mše svaté, začátek 7.00. 
3) Soboty zůstávají beze změny, tj. mše svaté se začátkem v 7.00 a v 18.00
4) Neděle rovněž beze změny, tj. mše svaté se začátkem v 7.30, v 9.00 a v 18.00.

Příležitost ke svátosti smíření:
neděle: 7.00–7.25, 8.30–8.55, 17.20–17.55
všední dny: vždy půl hodiny před večerní mší svatou (tj. po, st a pá)

Více na stránkách břevnovské farnosti.

25. 6. 2018