Arcidiecézní eucharistický kongres

Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis z dubna 2019 (čj. A/2019/3955):
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.
Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo. Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.
Tímto kongresem chceme vzdát Bohu chválu, chceme ale také vyjádřit vděčnost a uznání všem kněžím, kteří s láskou a neúnavně den za dnem slaví mši svatou a umožňují věřícím přístup k hostině Páně.

Eucharistia et labor – arcidiecézní eucharistický kongres s připomínkou 70. výročí od počátku internace a 50. výročí úmrtí Josefa kardinála Berana
Přípravná setkání budou zahrnovat mši svatou, přednášku a eucharistickou adoraci
23. 5. /18.00/ kostel Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám., Praha-Nové Město),
hlavní celebrant Mons. Václav Malý, biskup
30. 5. /16.30/ kostel sv. Ludmily (Náměstí Míru, Praha-Vinohrady),
hlavní celebrant Mons. Zdenek Wasserbauer, biskup
6. 6. /18.00/  bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Pohořelec, Praha-Strahov),
hlavní celebrant Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský
13. 6. /18.00/ kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad, Praha-Vinohrady),
hlavní celebrant Mons. Karel Herbst, biskup

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
20. 6. /17.00/  katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
hlavní celebrant Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský.
Po mši svaté následuje eucharistický průvod do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se vzpomínkou na kardinála Josefa Berana.

Krátké eucharistické úvahy k eucharistickému kongresu
Každá z eucharistických minikatechezí má být přečtena na závěr bohoslužeb, je doplněna několika citáty, z nichž kněz může některé zakomponovat do textu, připojit na závěr nebo zcela vynechat podle vlastní úvahy.
Na Slavnost seslání Ducha svatého (9. 6.) se katecheze k eucharistickému kongresu vynechá.
Sepsáním byl pověřen PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.

Eucharistické úvahy – pdf.

26. 4. 2019